Wyższa kwota dodatku

na dzieci do 6. roku życia

Zasiłki na dzieci

w Norwegii

Sprawdź
Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Bezpłatna opieka medyczna w Polsce. Sprawdź swoje możliwości

29.08.2021

Osoby pracujące w Norwegii podczas wyjazdu za granicę mogą korzystać z bezpłatnej opieki medycznej. W zależności od tego, gdzie jest twoje centrum interesu życiowego, powinieneś sprawdzić, jaki dokument możesz uzyskać, aby móc leczyć się bezpłatnie w kraju docelowym. Można wyróżnić dwa dokumenty, które to umożliwią, mianowicie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Dokument S1.

Bezpłatna opieka medyczna w Polsce

Osoby pracujące w Norwegii podczas wyjazdu za granicę mogą korzystać z bezpłatnej opieki medycznej. W zależności od tego, gdzie jest twoje centrum interesu życiowego, powinieneś sprawdzić, jaki dokument możesz uzyskać, aby móc leczyć się bezpłatnie w kraju docelowym. Można wyróżnić dwa dokumenty, które to umożliwią, mianowicie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Dokument S1.

Twoje centrum interesu życiowego jest w Polsce

Jeżeli pracujesz w Norwegii lub pobierasz zasiłek zastępujący dochód (zasiłek chorobowy, rodzicielski, dla bezrobotnych, rehabilitacyjny), natomiast posiadasz rodzinę lub mieszkanie w Polsce, możesz wnioskować o wydanie Dokumentu S1. Jest on dużo bardziej korzystny niż karta EKUZ, ponieważ dzięki niemu zapewnisz sobie dostęp do pełnej opieki medycznej, nawet chcąc leczyć chorobę przewlekłą. Kolejną korzyścią z posiadania Dokumentu S1 jest fakt, że dzięki niemu możesz objąć swoim ubezpieczeniem również członków rodziny. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli twoja żona przebywająca w Polsce nie pracuje, nie pobiera zasiłków lub nie jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna - nie posiada ubezpieczenia. Jeżeli przedstawisz w wojewódzkim oddziale NFZ, odpowiednim dla twojego miejsca zamieszkania Dokument S1 i dopiszesz dane żony, będzie ona mogła korzystać z opieki medycznej w Polsce bezpłatnie.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany wyłącznie opieką w razie nagłych wypadków, wystarczy jak zawnioskujesz o kartę EKUZ.

 

 

Twoje centrum interesu życiowego jest w Norwegii

Osoby, których centrum interesu życiowego jest w Norwegii, czyli te, które nie posiadają żony/dziecka lub mieszkania w Polsce, mogą nie otrzymać Dokumentu S1. Uznaje się, że jeżeli przebywasz na stałe w Norwegii, to właśnie tu powinieneś się leczyć, więc nie ma podstaw do wydania tego dokumentu. Niemniej jednak, masz prawo do wnioskowania o wydanie karty EKUZ. Zgodnie z tym, co zostało wspomniane wcześniej, uprawnia ona do korzystania z opieki medycznej w nagłych wypadkach, podczas krótkiego pobytu poza terenem Norwegii.

 

Ważne!

Dokument S1 jest wydawany w większości przypadków na 2 lata lub czas trwania umowy. Kartę EKUZ możesz otrzymać nawet na 3 lata!

 

 

W jaki sposób można zamówić Dokument S1 i/lub kartę EKUZ?

Wszyscy, którzy mają elektroniczny dostęp do logowania się w systemie Altinn za pomocą BankID lub Buypass, mogą zamówić Dokument S1 przez internet. Jest to forma najbardziej korzystna, ponieważ standardowo przyjęte jest, że Helfo może go wystawiać nawet do 8 tygodni. Praktyka pokazuje jednak, że elektroniczni użytkownicy otrzymują go znacznie szybciej, nawet w ciągu kilku dni od wysłania odpowiedniego wniosku. Jeżeli natomiast, nie masz możliwości logowania się w ten sposób, możesz złożyć wniosek do Helfo pocztą tradycyjną.

 

Co do zamówienia karty EKUZ, elektronicznie mogą ją zamówić wyłącznie osoby posiadający stały numer personalny oraz możliwość logowania się za pomocą BankID lub Buypass. Pozostali są zmuszeni do złożenia wniosku w tradycyjnej formie papierowej.

 

 

Dokumentacja niezbędna do zamówienia Dokumentu S1/ karty EKUZ

W przypadku osób zatrudnionych niezbędne jest przedstawienie aktualnie obowiązującej umowy o pracę. Jeżeli twoja umowa została zawarta wcześniej niż rok temu, powinieneś dodatkowo przygotować aktualne potwierdzenie zatrudnienia od pracodawcy. W sytuacji, gdy pracujesz dla firmy bemanningowej, do wniosku powinieneś dołączyć aktualnie obowiązującą umowę zlecenie. Osoby pobierające zasiłek chorobowy, rodzicielski lub rehabilitacyjny zobowiązane są przedstawić decyzję o przyznaniu świadczenia. Ci, którzy pobierają zasiłek dla bezrobotnych z tytułu całkowitej utraty pracy, mogą wnioskować o wydanie Dokumentu S1 za okazaniem decyzji o przeniesieniu zasiłku np. do Polski, ponieważ bez niego ich obowiązkiem jest przebywanie na terenie Norwegii.

Zaczekaj. Przeczytałeś juz?

Sprawdź jakie świadczenia przysługują ojcu po urodzeniu się dziecka

Idź do artykułu