Potwierdź swoje wykształcenie w Norwegii

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Pracodawca zalega z wypłatą wynagrodzenia lub feriepenger? Arbeidstilsynet radzi, co należy wykonać krok po kroku, by otrzymać swoje pieniądze

09.08.2023

To, kiedy powinieneś otrzymać wynagrodzenie lub feriepenger wynika z podpisanej z pracodawcą umowy. Zdarza się jednak, że z jakiegoś powodu pracodawcy nie wywiązują się ze swojego obowiązku i nie wypłatają pracownikowi należnych pieniędzy. Norweska Państwowa Inspekacja Pracy (Arbeidstilsynet) przedstawia czteropunktowy plan działania w takiej sytuacji.

To, kiedy powinieneś otrzymać wynagrodzenie lub feriepenger wynika z podpisanej z pracodawcą umowy. Zdarza się jednak, że z jakiegoś powodu pracodawcy nie wywiązują się ze swojego obowiązku i nie wypłatają pracownikowi należnych pieniędzy. Norweska Państwowa Inspekacja Pracy (Arbeidstilsynet) przedstawia czteropunktowy plan działania w takiej sytuacji.

  1. Przygotuj pismo wzywające do zapłaty i wyślij je do pracodawcy listem poleconym. Zaznacz krótki czas oczekiwania na należne Ci pieniądze, np. tydzień i poinformuj pracodawcę, że jeżeli nie ustosunkuje się do pisma w podanym przez Ciebie czasie, skierujesz sprawę wyżej.
  2. Jeżeli pracodawca nie wypłaci pieniędzy w podanym przez Ciebie terminie oraz nie odpowie na Twoje pismo, to powinieneś przekazać sprawę do Forliksrådet w kommunie, w której zarejestrowany jest Twój pracodawca. Forliksrådet pomoże Ci sporządzić i wysłać skargę (norw. forliksklage). Forliksklage może zostać wysłana elektronicznie (jeżeli logujesz się do Altinn za pomocą BankID lub Buypass) lub papierowo. Jeżeli masz taką potrzebę, to możesz do skargi załączyć dodatkowe dokumenty, np. wymianę wiadomości z pracodawcą, gdzie odmawia wypłaty wynagrodzenia. Na odpowiedź czeka się zazwyczaj ok. 4 tygodni i tą odpowiedzią najczęściej jest kopia odpowiedzi pracodawcy. Koszty sądowe w tej sytuacji wynoszą 1367 kr i zobowiązany do ich zapłaty jesteś Ty, jako osoba skarżąca, po zakończonej sprawie.
  3. Jeżeli pracodawca po otrzymaniu skargi nadal nie zgadza się wypłacić pieniędzy, zostanie zorganizowane spotkanie (norw. forliksmøte). Masz obowiązek stawienia się na spotkaniu osobiście. Wyjątkiem są zdarzenia losowe, np. choroba, którą trzeba udokumentować. Spotkanie rozpoczyna osoba prowadząca, która informuje, że składanie fałszywych oświadczeń jest karane. Następnie głos zabiera skarżący, czyli pracownik. Ma on za zadanie przedstawić sytuację oraz roszczenia względem pracodawcy. Po jego wypowiedzi głos zabiera pracodawca. Członkowie rady słuchają oświadczeń obu stron i starają się znaleźć najlepsze rozwiązanie.
  4. Jeżeli w trakcie spotkania doszło do porozumienia, zostaje sporządzona pisemna ugoda (norw. rettsforlik), którą podpisują obie strony konfliktu. Jeżeli po podpisaniu ugody pracodawca nadal nie będzie wywiązywał się z obowiązków, rettsforlik będzie dokumentem, na podstawie którego windykator może zająć się odzyskiwaniem pieniędzy. Jeżeli na spotkaniu nie doszło do porozumienia, można skierować sprawę do sądu – będziesz potrzebował wtedy prawnika, który zbada sprawę i podejmie decyzję, czy się nią zajmie.