Bezpłatna opieka medyczna w Polsce

Złóż wniosek
Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Sprawdź listę zasiłków na dzieci, o które możesz wnioskować w Norwegii

15.05.2022

Wielu rodziców zastanawia się, czy przysługują im świadczenia socjalne, wynikające z pracy na terenie Norwegii, na dzieci pozostające w Polsce. Zaskakujące dla niektórych może wydawać się to, że mają prawo do większości środków, o które mogą ubiegać się rodziny zamieszkałe w Norwegii. Zapoznaj się z chronologicznie ułożoną listą zasiłków, do których możesz mieć prawo i nie zwlekaj ze złożeniem odpowiedniej dokumentacji, aby nie stracić przysługujących Ci pieniędzy.

Wielu rodziców zastanawia się, czy przysługują im świadczenia socjalne, wynikające z pracy na terenie Norwegii, na dzieci pozostające w Polsce. Zaskakujące dla niektórych może wydawać się to, że mają prawo do większości środków, o które mogą ubiegać się rodziny zamieszkałe w Norwegii. Zapoznaj się z chronologicznie ułożoną listą zasiłków, do których możesz mieć prawo i nie zwlekaj ze złożeniem odpowiedniej dokumentacji, aby nie stracić przysługujących Ci pieniędzy.

Zasiłki, o które możesz wnioskować przed narodzinami dziecka

Przed narodzinami dziecka świadczenia przysługują wyłącznie matce. Należą do nich:

  • jednorazowa zapomoga (becikowe), nor. engangsstønad, która na dziś wynosi 90 300 kr – jednorazowo, jak wskazuje sama nazwa. O świadczenie można wnioskować najszybciej w 22 tygodniu ciąży, jednak nie później niż do dnia ukończenia przez dziecko 6. miesiąca życia. Mogą o nie wnioskować matki, które nie wypracowały prawa do zasiłku macierzyńskiego w Norwegii, lub gdy będzie ono dla niej bardziej korzystne niż pobieranie zasiłku macierzyńskiego.

Uwaga!
Zdarzają się sytuacje, kiedy to ojciec może wnioskować o becikowe. Może to zrobić, gdy zostaje jedynym pełnoprawnym opiekunem z powodu śmierci matki lub gdy matka z różnych powodów utraci prawo do opieki nad dzieckiem.

  • zasiłek macierzyński, który przysługuje matce przy osiągnięciu minimalnego dochodu co najmniej 0,5 stawki G w ciągu ostatnich 6 z 10 miesięcy pracy. Matka może wnioskować o świadczenie na 3 tygodnie przed datą planowanego terminu porodu. W zależności od tego, jaki wymiar świadczenia wybierze – 80% czy 100% średniego dotychczasowego wynagrodzenia – będzie mogła pobierać go w różnej długości – 49 lub 59 tygodni.

 

 

Zasiłki, o które możesz wnioskować po narodzinach dziecka

O wszystkie rodzaje niżej wymienionych świadczeń możesz wnioskować po narodzinach dziecka. Warto zadbać o terminowość złożonych wniosków do NAV, ponieważ nie w przypadku wszystkich możesz ubiegać się o spłatę wstecz. Jakie zatem zasiłki możesz otrzymać?

  • zasiłek rodzinny – świadczenie przysługujące każdemu rodzicowi, który osiąga opodatkowany dochód w Norwegii, w formie normalnego zatrudnienia lub pobierania świadczeń typu: zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy czy AAP. Kwota przysługująca na dziecko od urodzenia do 6. roku życia od 01.01.2022 wynosi 1 654 NOK, natomiast na dziecko pomiędzy 6 a 18 rokiem życia – 1 054 NOK.
  • zasiłek ojcowski – jeżeli wyłącznie ojciec wypracował prawo do pobierania zasiłków na dzieci z Norwegii, może on wnioskować o pobieranie zasiłku ojcowskiego już od 7. tygodnia życia dziecka. Zasiłek może zostać przyznany na 40 lub 50 tygodni, ze stawką 100% lub 80% dotychczasowego, średniego wynagrodzenia. Tu wymogiem jednak jest rozpoczęcie przez matkę dziecka nauki lub pracy na minimum 75% etatu.
  • zasiłek opiekuńczy – przysługuje pomiędzy 13 a 23 miesiącem życia dziecka i wynosi 7 500 NOK miesięcznie, o ile dziecko nie uczęszcza do państwowego lub z dofinansowaniem państwowym żłobka lub przedszkola. Warunkiem jego przyznania, podobnie jak w przypadku zasiłku rodzinnego, jest osiąganie opodatkowanego dochodu w Norwegii. Dodatkowo niezbędne jest udokumentowanie przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych przez minimum 5 lat obojga rodziców.

Ważne!
Zarówno w przypadku zasiłku rodzinnego jak i opiekuńczego należy ustalić, jaki ma pierwszeństwo wypłaty świadczenia w sytuacji, gdy dziecko przebywa wraz z drugim rodzicem w Polsce. Ma to związek z możliwością wnioskowania w Polsce o świadczenie 500+ i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, które są traktowane tak samo jak norweskie świadczenia.

 

 

Spłata wstecz norweskich zasiłków na dzieci

Jeżeli miałeś prawo do niektórych świadczeń, a z różnych względów nie zawnioskowałeś o nie w terminie, możesz odzyskać spłatę wstecz. Niestety dotyczy to wyłącznie zasiłku rodzinnego i zasiłku opiekuńczego. NAV może spłacić zasiłek rodzinny, do którego miałeś prawo, nawet do 3 lat wstecz. W przypadku zasiłku opiekuńczego są to 3 miesiące wstecz.

Zaczekaj. Przeczytałeś juz?

Czy wiesz, że możesz nie otrzymać emerytury z Norwegii?

Idź do artykułu