Zadbaj o bezpłatną opiekę
medyczną w Polsce

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Pendler – Sprawdź, czy nim jesteś!

07.02.2024

Nazwa „pendler” lub „status pendler” często przewija się w życiu pracujących w Norwegii Polaków. Mówi się, że jest to najpopularniejszy status rozliczenia, że większość Polaków z Norwegii można określić mianem pendlera, ale co to tak naprawdę znaczy i jak zweryfikować, czy się nim jest, czy nie jest? Sprawdźmy to razem!

Nazwa „pendler” lub „status pendler” często przewija się w życiu pracujących w Norwegii Polaków. Mówi się, że jest to najpopularniejszy status rozliczenia, że większość Polaków z Norwegii można określić mianem pendlera, ale co to tak naprawdę znaczy i jak zweryfikować, czy się nim jest, czy nie jest? Sprawdźmy to razem!

Pendler rodzinny / Pendler do rodziny – definicja

Pendlerem do rodziny nazywamy osobę, której najbliższa rodzina, czyli małżonek i/lub dzieci mieszkają w jednym kraju, a ona sama, ze względów wyłącznie zarobkowych, mieszka w innym kraju, ale regularnie, czyli co najmniej 3 razy w roku, odwiedza swoją rodzinę oraz ma z nią wspólny adres zameldowania. Najczęściej pendlerem jest osoba, która wyjechała do pracy w Norwegii, ale mieszka na stałe ze swoją rodziną w Polsce i regularnie ich odwiedza.

 

Aby udokumentować, że jest się pendlerem rodzinnym, należy przedstawić:

 • akt małżeństwa / akt urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie z urzędu miasta lub gminy o wspólnym zameldowaniu,
 • co najmniej 6 biletów, które udokumentują łącznie 3 podróże do rodziny w Polsce.

 

 

Pendler samotny / Pendler do mieszkania – definicja

Pendlerem samotnym nazywamy osobę stanu wolnego, która na stałe zamieszkuje w jednym kraju, ale wyjechała w celach zarobkowych do innego kraju. Aby określić, że charakter pobytu w Norwegii jest tymczasowy, a charakter pobytu w Polsce stały, należy podróżować do swojego mieszkania w Polsce co najmniej 4 razy w roku.

 

Aby udokumentować, że jest się pendlerem samotnym, należy przedstawić:

 • akt własności mieszkania w Polsce lub umowę najmu mieszkania w Polsce,
 • umowę najmu mieszkania w Norwegii,
 • zaświadczenie o zameldowaniu w mieszkaniu w Polsce od co najmniej 3 lat,
 • co najmniej 8 biletów, które udokumentują łącznie 4 podróże do rodziny w Polsce,
 • informację o metrażu mieszkania w Polsce i liczbie osób tam zamieszkujących,
 • informację o metrażu mieszkania w Norwegii i liczbie osób tam zamieszkujących.

 

 

Pendler rodzinny i samotny – rozliczenie podatkowe w Norwegii

Bez względu na to, czy ma się status pendlera do rodzinny, czy pendlera samotnego, wymogi dotyczące odpisów podatkowych są takie same. Pendler z racji swojego statusu może mieć prawo do następujących odpisów pendlera:

 • odpis za podróże do Polski,
 • odpis za mieszkanie w Norwegii,
 • odpis diet za pobyt w Norwegii.

 

Każdy z tych odpisów obniża podstawę opodatkowania i daje szanse na korzystniejszy wynik podatkowy, jednakże również każdy z nich ma dodatkowe wymogi, które należy spełnić, by móc się o nie ubiegać.

 

 

Odpis podróży do Polski

Odpis podróży przysługuje po przekroczeniu wkładu własnego, który w roku 2023 wynosił 14 400 kr. Oznacza to, że każda osoba ze statusem pendler, która ten wkład własny przekroczy, nadwyżkę może uwzględnić jako odpis podatkowy.

 

 

Odpis za mieszkanie w Norwegii

O odpis za koszty poniesione na mieszkanie w Norwegii może ubiegać się pendler, który mieszka i pracuje w obecnej kommune/kommunach krócej niż 24 miesiące. Oznacza to, że aby nabyć prawa do ponownego ubiegania się o odpis kosztów za mieszkanie, należy zmienić zarówno miejsce zamieszkania jak i miejsce pracy na inną kommunę. Jeżeli mieszkasz i/lub pracujesz w obecnej kommune dłużej niż 24 miesiące, to nie masz prawa do uwzględnienia odpisu za mieszkanie

 

 

Odpis diet za pobyt w Norwegii

Pendler, który mieszka w Norwegii bez możliwości samodzielnego przygotowywania posiłków, może ubiegać się o odpis diety za każdy dzień pobytu w Norwegii. Warto wspomnieć, że dla norweskiego urzędu „dostęp do kuchni” oznacza dostęp do miejsca (innego niż łazienka), w którym znajduje się zarówno prąd jak i bieżąca woda. Dzienna stawka różni się w zależności od tego, czy zamieszkuje się w mieszkaniu bez kuchni czy w hotelu bez wyżywienia.

 

Jeżeli nadal nie jesteś pewien, czy jesteś pendlerem lub czy możesz ubiegać się o ulgi podatkowe pendlera, skontaktuj się z nami, a z chęcią podpowiemy.