Wyższa kwota dodatku

na dzieci do 6. roku życia

Zasiłki na dzieci

w Norwegii

Sprawdź

Skattemelding i Skatteoppgjør – czym różnią się te dokumenty?

05.07.2020

Dla części osób zrozumienie dokumentacji urzędowych może sprawiać wiele kłopotów. Urząd Podatkowy w Norwegii, czyli Skatteetaten, w ostatnich latach stara się unowocześnić część z dokumentów, aby stały się bardziej przejrzyste i zrozumiałe dla każdego podatnika.

Skattemelding czy Skatteoppgjør?

Dla części osób zrozumienie dokumentacji urzędowych może sprawiać wiele kłopotów. Urząd Podatkowy w Norwegii, czyli Skatteetaten, w ostatnich latach stara się unowocześnić część z dokumentów, aby stały się bardziej przejrzyste i zrozumiałe dla każdego podatnika.

Dla przykładu rozliczenia za 2019 rok były pierwszymi, kiedy większość osób otrzymała nowe wstępne rozliczenie podatkowe, czyli Skattemelding. Został zmieniony przede wszystkim układ zawartych na nim informacji, aby każdy był w stanie zrozumieć, czego dotyczą wszystkie kwoty na nim zawarte. Działanie to miało ułatwić także złożenie zeznania podatkowego, na podstawie którego Skatteetaten wystawia wynik rozliczenia, czyli Skatteoppgjør. Może się wydawać, że Skattemelding i Skatteoppgjør zawierają te same dane, jednak nie do końca jest to poprawne stwierdzenie. Czym w takim razie różnią się te dokumenty w praktyce?

 

Skattemelding

Wspomniane wcześniej wstępne rozliczenie podatkowe jest wystawiane przez Skatteetaten. W tym roku urząd udostępniał je od 18 do 31 marca. Moment jego otrzymania oznacza możliwość złożenia zeznania. Po pierwsze niezbędne jest sprawdzenie poprawności zawartych na nim danych, czyli:

  • wysokości zaraportowanych dochodów – czy znajdują się na nim poprawne kwoty oraz czy wszyscy pracodawcy przekazali informacje do urzędu odnośnie osiągniętego przez ciebie dochodu,
  • wysokość opłaconej przez ciebie zaliczki na podatek,
  • wysokość przyznanego odpisu minstefradrag, związanego z miesiącami pobytu w Norwegii,
  • kwoty opłaconych odsetek od kredytów w Norwegii,
  • odsetek od oszczędności,
  • odpisu za składki na związki zawodowe czy dodatkowe składki emerytalne.


Poza powyższym działaniem, każda osoba, która ma prawo do ulg podatkowych, może o nie wnioskować, dodając je na swoim Skattemeldingu. Co między innymi może stanowić odpis w zeznaniu podatkowym?

  • koszty poniesione za wyżywienie, zakwaterowanie i podróże do mieszkania lub rodziny w Polsce,
  • koszty poniesione za codziennie dojazdy do pracy,
  • koszty związane z pobytem dziecka w przedszkolu, żłobku lub na zajęciach pozalekcyjnych,
  • opłacone odsetki od kredytu hipotecznego spłacanego w Polsce.

Po sprawdzeniu wszystkich danych i uwzględnieniu ulg podatkowych na Skattemeldingu każdy podatnik powinien oczekiwać na kolejny etap, czyli wystawienie przez urząd wyniku rozliczenia.

 

Skatteoppgjør

Dokument ten jest wystawiany po otrzymaniu przez urząd zeznania podatkowego. W tym roku wysyłka pierwszej puli wyników miała miejsce od 2 kwietnia i trwała do 22 czerwca. Kolejna będzie odbędzie się 12 sierpnia, ostatnia natomiast 30 listopada. Otrzymanie Skatteoppgjør daje możliwość wykonania korekty zeznania podatkowego. Każdy, kto zobaczy, że znajdują się na nim błędne dane lub nie zostały na nim uwzględnione ulgi, do których miał prawo, może wnioskować o naniesienie zmian. Często zdarza się, że z jakichś przyczyn urząd nie uwzględni ulg, o które wnioskował podatnik. Zazwyczaj jest to poprzedzone odpowiednim pismem. Jednak wielokrotnie zdarzają się ludzkie błędy, dlatego też warto jest również sprawdzić poprawność zawartych na nim informacji.

 

Różnice pomiędzy Skattemelding a Skatteoppgjør

Podstawowa kwestia to wspomniane wcześniej różne terminy ich wysyłki przez urząd. Jako pierwsze wysyłane jest wstępne rozliczenia podatkowe, które służy do wykonania pierwotnego zeznania podatkowego, drugi dokument natomiast do zrobienia korekty podatkowej.

 

Kolejna równie istotna rzecz to fakt, że Skattemelding zawiera informacje o dochodzie osiągniętym z podziałem na firmy, w których było się zatrudnionym lub otrzymało wynagrodzenie w roku, którego dotyczy rozliczenie. Skatteoppgjør zawiera łączną informację o wysokości osiągniętego dochodu. W związku z tym próba sprawdzenia poprawności zaraportowanego dochodu na wyniku jest utrudniona. Niezbędne jest zebranie wszystkich zestawień dochodów z firm, od których otrzymało się wynagrodzenie.

 

Pierwszy z dokumentów, czyli Skattemelding, wysyłany jest przez główny oddział Urzędu Podatkowego. Natomiast w przypadku Skatteoppgjør, wszystkie kwestie dotyczące ewentualnych korekt lub zmian na wyniku rozliczenia należy kierować do lokalnego poborcy podatkowego. To on podejmuje ostateczne decyzje co do naniesionych poprawek.

 

Wstępne rozliczenie w większości przypadków zawiera informacje o kwocie przewidywanego zwrotu lub dopłaty do podatku. Wynik natomiast określa, jaka kwota zostanie przelana na konto podatnika lub ile będzie musiał dopłacić do podatku. Do powyższych wartości doliczone są odsetki naliczone od dnia wysyłki Skattemeldingu, do dnia wystawienia przez urząd Skatteoppgjør.

 

Na pozór podobne dokumenty, jednak warto jest potrafić je rozróżnić, aby wiedzieć, jakie czynności należy wykonać, chcąc wprowadzić na nich zmiany. Chociażby ze względu na to, że inne organy zajmują się rozpatrywaniem spraw z nimi związanych. Jeżeli masz problem ze sprawdzeniem poprawności danych, warto jest skorzystać z pomocy osób, które są biegłe w sprawach związanych z prawem podatkowym w Norwegii. Dzięki temu możesz uniknąć kar nałożonych przez urząd ze względu na brak naniesienia poprawek, które mogą mieć znaczący wpływ na twoje zeznanie.

 

Umów konsultację online
Wybierz temat rozmowy:
Podatki
Zasiłki
Helfo
Inne

Proszę wybrać temat rozmowy

Podaj numer telefonu:

Podaj poprawny numer telefonu

Zapisz się teraz!

Administratorem Twoich danych osobowych jest MultiNOR sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, KRS 0000546209, NIP: 584-273-49-23. Będziemy przetwarzać Twoje dane na zasadach opisanych w prosty i przejrzysty sposób w Polityce Prywatności. Warunkiem przesłania danych w formularzu jest zapoznanie się i akceptacja Polityki Prywatności. Wysyłając swoje dane w formularzu oświadczasz, że zapoznałeś się tym dokumentem i akceptujesz go w całości.