Wyższa kwota dodatku

na dzieci do 6. roku życia

Zasiłki na dzieci

w Norwegii

Sprawdź

Już jutro kończy się pierwsza tura wysyłki wyników rozliczeń podatkowych. Złóż korektę

21.06.2020

Jutro Skatteetaten kończy pierwszą turę wysyłki wyników rozliczeń podatkowych za 2019 rok. Ci, którzy nadpłacili podatek, powinni otrzymać zwrot w ciągu 2 tygodni od dnia wystawienia wyniku. Na nim zawarta będzie również informacja o formie przewidywanego zwrotu – przelewem lub w formie czeku. Jest duża szansa, że osoby, które nie będą miały zarejestrowanego numeru konta, otrzymają pismo z prośbą o jego podanie. Pozostali powinni pamiętać o tym, że czek ma określoną datę ważności. Co jednak z osobami, które będą musiały zapłacić niedopłatę podatku? Muszą tego dokonać, jednak jednocześnie powinny sprawdzić poprawność swojego zeznania.

Odzyskaj nadpłacony podatek - złóż korektę podatkową!

Jutro Skatteetaten kończy pierwszą turę wysyłki wyników rozliczeń podatkowych za 2019 rok. Ci, którzy nadpłacili podatek, powinni otrzymać zwrot w ciągu 2 tygodni od dnia wystawienia wyniku. Na nim zawarta będzie również informacja o formie przewidywanego zwrotu – przelewem lub w formie czeku. Jest duża szansa, że osoby, które nie będą miały zarejestrowanego numeru konta, otrzymają pismo z prośbą o jego podanie. Pozostali powinni pamiętać o tym, że czek ma określoną datę ważności. Co jednak z osobami, które będą musiały zapłacić niedopłatę podatku? Muszą tego dokonać, jednak jednocześnie powinny sprawdzić poprawność swojego zeznania.

Błędy urzędu

Niestety wielokrotnie zdarza się, że urząd posiada błędne informacje na temat osiągniętego przez ciebie dochodu lub potrąconej zaliczki na podatek. Jeżeli pracodawca przekazał złe informacje, np. poprawny dochód i za małą zaliczkę na podatek, konieczność jego zapłaty jest nieprawidłowa. Powinien dokonać korekty zaliczki na podatek. Po jej pozytywnym rozpatrzeniu Skatteetaten wysyła poprawiony wynik rozliczenia i zwraca różnicę pomiędzy pierwszym a drugim wynikiem.

 

Minstefradrag, czyli koszt uzyskania przychodu związany z miesiącami pobytu w Norwegii, jest kolejnym kłopotliwym dla urzędu odpisem. Skatteetaten bardzo często nie posiada prawidłowych informacji na temat okresu zatrudnienia i pracy podatnika. Błędne dane powodują często konieczność wysokiej dopłaty lub przekazania wysokiego zwrotu, który przy okazji kontroli w ciągu 10 lat urząd może chcieć odzyskać. W związku z powyższym warto jest sprawdzić jego poprawność.

 

Ulgi podatkowe

Pamiętaj, że poza odpisem za związki zawodowe, składki emerytalne, odsetki od kredytów w Norwegii, urząd nie uwzględni automatycznie żadnych ulg. Wyjątkiem są osoby, które mieszkają na stałe w Norwegii i posiadają dzieci, na które mają prawo do ulgi rodzicielskiej – chociaż i tu zdarzają się przypadki nieprzyznania odpisu. Jeżeli przebywasz na stałe w Norwegii i ponosiłeś koszty związane z dojazdem do pracy lub posiadałeś kredyt hipoteczny w Polsce – to również możesz uwzględnić to w swojej korekcie.

 

Ci, którzy przebywają w Norwegii tymczasowo, posiadają rodzinę lub mieszkanie w Polsce, do których/którego regularnie podróżowali, mogą ubiegać się w korekcie o odpisy pendlera. Dotyczy to wyłącznie tych osób, które ponosiły samodzielnie koszty za wyżywienie i/lub zakwaterowanie w Norwegii oraz podróże do Polski.

 

  • Koszt poniesiony za wyżywienie i zakwaterowanie w Norwegii,
  • Koszt dojazdów do pracy,
  • Koszt podróży do Polski,
  • Koszt poniesiony za żłobek/przedszkole/zajęcia dodatkowe/ opiekunkę,
  • Koszt poniesiony na opłacenie odsetek od kredytu hipotecznego w Polsce.

 

Nie otrzymałeś wyniku?

W tej sytuacji są dwie możliwości. Pierwsza z nich to brak zarejestrowanego adresu korespondencyjnego. Jeżeli nie jesteś użytkownikiem elektronicznym i wynik rozliczenia powinien przyjść do ciebie pocztą tradycyjną, musisz pamiętać o uaktualnianiu danych dotyczących swojego pobytu. Podobnie jest w przypadku osób, które otrzymały wynik rozliczenia na stroje konto na stronie Altinn, jednak zwrot podatku powinien przyjść do nich czekiem. Dokument ten ma określony termin ważności. Ważne jest zatem, aby przyszedł do ciebie na czas. Jeżeli nie uaktualniłeś jeszcze swojego adresu korespondencyjnego – nie zwlekaj!

 

Druga możliwość to po prostu to, że twoje rozliczenie jeszcze nie zostało przeanalizowane przez urząd i twój wynik zostanie przygotowany w drugiej turze – 12 sierpnia lub ostatniej, która będzie miała miejsce 21 października. Te osoby, które rozliczały się papierowo, wyniki otrzymają najszybciej w drugiej turze.

 

Umów konsultację online
Wybierz temat rozmowy:
Podatki
Zasiłki
Helfo
Inne

Proszę wybrać temat rozmowy

Podaj numer telefonu:

Podaj poprawny numer telefonu

Zapisz się teraz!

Administratorem Twoich danych osobowych jest MultiNOR sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, KRS 0000546209, NIP: 584-273-49-23. Będziemy przetwarzać Twoje dane na zasadach opisanych w prosty i przejrzysty sposób w Polityce Prywatności. Warunkiem przesłania danych w formularzu jest zapoznanie się i akceptacja Polityki Prywatności. Wysyłając swoje dane w formularzu oświadczasz, że zapoznałeś się tym dokumentem i akceptujesz go w całości.