Choroba w trakcie okresu wypowiedzenia? Podpowiadamy, co zrobić

22.09.2019

Gdy jesteś zatrudniony na stałe w Norwegii i zachorujesz, możesz złożyć wniosek o zasiłek chorobowy, który przez pierwsze 16 dni wypłacał będzie pracodawca, a po tym czasie jego wypłacanie rozpocznie NAV. Co jednak, jeśli zachorujesz w trakcie trwania okresu wypowiedzenia, lub w międzyczasie trwania zwolnienia lekarskiego skończy ci się umowa, albo zachorujesz świeżo po utracie pracy? W takiej sytuacji również możesz wnioskować o zasiłek. W dzisiejszym artykule wytłumaczymy, jak to zrobić.

chorobowe - co dalej?

Gdy jesteś zatrudniony na stałe w Norwegii i zachorujesz, możesz złożyć wniosek o zasiłek chorobowy, który przez pierwsze 16 dni wypłacał będzie pracodawca, a po tym czasie jego wypłacanie rozpocznie NAV. Co jednak, jeśli zachorujesz w trakcie trwania okresu wypowiedzenia, lub w międzyczasie trwania zwolnienia lekarskiego skończy ci się umowa, albo zachorujesz świeżo po utracie pracy? W takiej sytuacji również możesz wnioskować o zasiłek. W dzisiejszym artykule wytłumaczymy, jak to zrobić.

Podstawowe zasady przyznawania zasiłku chorobowego

Aby mieć prawo do pobierania zasiłku, należy przede wszystkim przynależeć do systemu ubezpieczeń społecznych w Norwegii oraz osiągać roczny dochód w wysokości co najmniej połowy stawki G ustanowionej na dany rok. Dodatkowym wymogiem jest obowiązek pracy u jednego pracodawcy przez co najmniej 4 tygodnie.

 

Papierowe czy elektroniczne podanie?

Osoby zatrudnione, które są użytkownikami elektronicznymi systemu NAV i mają możliwość logowania przy pomocy tokena bankowego bądź aplikacji bankowej, mogą wnioskować o zasiłek chorobowy elektronicznie. Natomiast osoby, które są bezrobotne lub nie mają możliwości logowania BankID, muszą złożyć wniosek o zasiłek chorobowy papierowo. Taka osoba musi poprosić lekarza w Norwegii o wystawienie papierowego zwolnienia na drukach A, B, C i D. Jeżeli nie minął więcej niż miesiąc od zakończenia zatrudnienia, możesz wnioskować o sykepenger jako osoba tymczasowo pozostająca bez pracy. Do podania należy dołączyć zwolnienie lekarskie na drukach od lekarza.

 

Ile mogę otrzymać?

Wysokość zasiłku chorobowego uzależniona jest od dochodów osiąganych w ciągu poprzednich 3 miesięcy pracy. W przypadku osoby tymczasowo pozostającej bez zatrudnienia wysokość zasiłku zależna jest od statusu zatrudnienia w dniu wystawienia zwolnienia lekarskiego. Jeżeli w dniu rozpoczynającym zwolnienie lekarskie byłeś zatrudniony, ale w międzyczasie ustał stosunek zatrudnienia, przysługuje Ci 100% z podstawy do wyliczenia zasiłku chorobowego z NAV od 15 dnia zwolnienia lekarskiego. Jeżeli natomiast zachorowałeś po zakończeniu stosunku zatrudnienia, to przysługuje Ci 65% z podstawy do wyliczenia zasiłku chorobowego od 15 dnia trwania zwolnienia chorobowego.

 

A co jeżeli zachorowałem podczas pobytu w Polsce?

Jeżeli zwolnienie lekarskie wypisał ci lekarz w Polsce, musisz wysłać je do NAV razem z drukiem z ZUS oraz oświadczeniem własnym do zagranicznego zwolnienia. Pamiętaj, że pracodawca musi zostać poinformowany o powodzie twojej nieobecności w pracy, ma też prawo zobaczyć zwolnienie lekarskie.