Rozlicz podatek za 2023

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Zwolnienie lekarskie z Polski? Wnioskuj o chorobowe z Norwegii

25.05.2022

Każda osoba, która otrzymała zwolnienie chorobowe podczas pobytu w Polsce i wypracowała w Norwegii prawo do świadczenia chorobowego, ma szansę uzyskać je szybciej. Dotychczas niezbędne było dostarczenie do NAV zwolnienia lekarskiego, oświadczenia własnego do zagranicznego zwolnienia oraz druku E-115, który powinien wystawić ZUS. Ostatni element prowadzący do wnioskowania o zasiłek chorobowy został zniesiony.

Każda osoba, która otrzymała zwolnienie chorobowe podczas pobytu w Polsce i wypracowała w Norwegii prawo do świadczenia chorobowego, ma szansę uzyskać je szybciej. Dotychczas niezbędne było dostarczenie do NAV zwolnienia lekarskiego, oświadczenia własnego do zagranicznego zwolnienia oraz druku E-115, który powinien wystawić ZUS. Ostatni element prowadzący do wnioskowania o zasiłek chorobowy został zniesiony.

Kto ma prawo ubiegać się o przyznanie zasiłku chorobowego z Norwegii?

Jeżeli przynależysz do norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych w Norwegii i jesteś niezdolny do pracy z powodu choroby lub urazu/uszkodzenia ciała, przepracowałeś u dotychczasowego pracodawcy minimum 4 tygodnie, masz prawo ubiegać się o wypłatę świadczenia chorobowego. Pamiętaj jednak, że Twoja niezdolność do pracy powinna być udokumentowana zwolnieniem lekarskim.

 

Uwaga!
Każdy, kto przepracował u aktualnego pracodawcy minimum 2 miesiące, ma prawo skorzystać z tzw. egenmelding. Jest to własne zwolnienie, z którego można skorzystać maksymalnie 4 razy do roku na 3 dni. W przypadku gdy Twoja choroba trwa dłużej, powinieneś udać się do lekarza, aby otrzymać zwolnienie.

 

 

Utraciłeś zatrudnienie, a zachorowałeś?

Także osoba, która jest tymczasowo bezrobotna ma prawo ubiegać się o przyznanie zasiłku chorobowego. Jeżeli od utraty przez Ciebie zatrudnienia minął miesiąc, pozostajesz bez środków do życia i nie spełniłeś wymogu pracy u jednego pracodawcy minimum 4 tygodnie, wnioskuj o zasiłek. Masz prawo otrzymać środki z NAV od 15 dnia zwolnienia lekarskiego. Wysokość przyznanego Tobie zasiłku będzie wynosić 65% podstawy do wyliczenia zasiłku chorobowego (w sytuacji, gdy jesteś bezrobotny). Osoba zatrudniona ma prawo otrzymać 100% podstawy do wyliczenia zasiłku chorobowego.

 

Ważne!
Przebywając na zasiłku chorobowym, nabywasz prawo do wypłaty feriepenger. Wynosi ono 10,2% i jest wyliczane z pierwszych 48 dni przebywania na zasiłku chorobowym.

 

 

Plan powrotu do pracy

Pracownik przebywający na zwolnieniu chorobowym, powinien pozostawać w stałym kontakcie ze swoim pracodawcą. Ma to związek z koniecznością przygotowania planu powrotu do pracy, czyli tzw. oppfølgingsplan. Dotyczy on przede wszystkim sprawdzenia, w jaki sposób pracodawca może pomóc swojemu pracownikowi, aby ten jak najszybciej mógł powrócić do pracy. Często wiąże się to ze zmianą stanowiska lub dostosowaniem dotychczasowego do potrzeb pracownika. Plan ten należy przygotować w ciągu pierwszych 4 tygodni od utraty możliwości powrotu do pracy przez zły stan zdrowia. Jeżeli mimo upływu tygodni pracownik nie jest w stanie wrócić do pracy, po roku traci prawo do pobierania zasiłku chorobowego. Aby nie pozostać bez środków do życia, musi wnioskować o zasiłek rehabilitacyjny, czyli AAP.