Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Zachorowałeś w Polsce? Sprawdź, co musisz zrobić, aby otrzymać chorobowe.

22.10.2023

Zastanawiałeś się jakie działania musisz podjąć, jeżeli podczas pobytu w Polsce zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi? Musisz niestety dbać o to, aby mieć płynny kontakt z NAV oraz dostarczać do urzędu odpowiednio szczegółową dokumentację. Sprawy związane z wypłatą zasiłku chorobowego to długotrwały proces, który może trwać nawet kilka miesięcy. Zapoznaj się z tym, co musisz zrobić, aby otrzymać zasiłek i co zrobić, aby skrócić czas rozpatrywania wniosku o zasiłek.

Zastanawiałeś się jakie działania musisz podjąć, jeżeli podczas pobytu w Polsce zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi? Musisz niestety dbać o to, aby mieć płynny kontakt z NAV oraz dostarczać do urzędu odpowiednio szczegółową dokumentację. Sprawy związane z wypłatą zasiłku chorobowego to długotrwały proces, który może trwać nawet kilka miesięcy. Zapoznaj się z tym, co musisz zrobić, aby otrzymać zasiłek i co zrobić, aby skrócić czas rozpatrywania wniosku o zasiłek.

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?

Istnieje kilka warunków, które uprawniają do ubiegania się o świadczenie chorobowe z Norwegii. Przede wszystkim:

  • musisz być członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych,
  • pracowałeś u jednego pracodawcy dłużej niż 4 tygodnie,
  • osiągnąłeś dochód minimalny w wysokości 0,5 stawki G.

 

Ważne!
Pobierając norweski zasiłek chorobowy możesz przebywać w Polsce.

 

Co zrobić w pierwszej kolejności, gdy zachorujesz?

Powinieneś przede wszystkim udać się do lekarza, który wystawi Tobie zwolnienie na druku ZLA. Dopilnuj, aby nie było ono wystawione na dłuższy czas niż 4 tygodnie oraz aby zawarty był na nim kod choroby. Kolejną rzeczą jest poinformowanie pracodawcy o chorobie. Dlaczego? Ponieważ to on powinien wypłacić Tobie wynagrodzenie chorobowe przez pierwsze 16 dni. Następnie, powinieneś dostarczyć zwolnienie do NAV wraz z oświadczeniem własnym do zagranicznego zwolnienia, które indywidualnie należy wygenerować na stronie urzędu.

 

Co dalej?

Jeżeli po upływie pierwszego zwolnienia Twój stan zdrowia nadal nie pozwala na powrót do pracy, powinieneś powtórzyć wspomnianą wyżej procedurę. W sytuacji, gdy będziesz przebywał na zwolnieniu dłużej niż 8 tygodni NAV dostarczy do Ciebie dodatkowy druk, który będzie musiał wypełnić Twój lekarz. Prośba o przesyłanie dodatkowych dokumentów i informacji w większości przypadków jest standardową procedurą. Jeżeli urząd będzie miał wątpliwości czy Twój stan zdrowia rzeczywiście nie pozwala Tobie pracować lub jeżeli Twój pracodawca nie będzie w stanie dać Tobie alternatywnego zatrudnienia, możesz zostać proszony o dostarczenie bardziej szczegółowego opisu stanu Twojego zdrowia. Niejednokrotnie NAV prosi również o informacje dotyczące procesu leczenia, opisu wpływu choroby na codzienne czynności. Ze względu na złożoność spraw związanych z zasiłkiem chorobowym, jego procedowanie może trwać kilka miesięcy, po których NAV wypłaca zasiłek wstecz.

 

Przebywasz na chorobowym już rok? Tracisz prawo do tego świadczenia

Jeżeli po roku, Twój stan zdrowia nadal nie polepszył się po ok. 39 tygodniach otrzymasz o NAV informacje o zbliżającym się końcu zasiłku chorobowego. Powinieneś wnioskować o zasiłek rehabilitacyjny, czyli AAP. Może on zostać przyznany Tobie na maksymalnie 3 lata. O czym warto pamiętać chcąc uzyskać AAP? Poza złożeniem samego podania, powinieneś zarejestrować się jako osoba poszukująca pracę oraz wysyłać co 2 tygodnie karty meldunkowe. Obowiązkowo powinieneś być w stałym kontakcie z pracodawcą. Pobierając zasiłek AAP, podobnie jak w przypadku chorobowego, możesz przebywać w Polsce.