Zadbaj o bezpłatną opiekę
medyczną w Polsce

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Zwolnienie lekarskie z Polski? Pamiętaj o oświadczeniu własnym

23.10.2022

Jeżeli podczas pobytu w Polsce ulegniesz wypadkowi lub zachorujesz, masz prawo ubiegać się o wypłatę zasiłku chorobowego. Przez pierwsze dni pobytu na zwolnieniu wynagrodzenie powinien wypłacić Tobie pracodawca. Jeżeli po tym czasie nadal nie jesteś w stanie wrócić do pracy, to o świadczenie chorobowe powinieneś wnioskować do NAV. Pamiętaj jednak, że aby otrzymać je z urzędu musisz dopełnić wszystkich formalności. Nawet jedno odstępstwo od zasad, może pozbawić Ciebie pieniędzy do których masz prawo.

Jeżeli podczas pobytu w Polsce ulegniesz wypadkowi lub zachorujesz, masz prawo ubiegać się o wypłatę zasiłku chorobowego. Przez pierwsze dni pobytu na zwolnieniu wynagrodzenie powinien wypłacić Tobie pracodawca. Jeżeli po tym czasie nadal nie jesteś w stanie wrócić do pracy, to o świadczenie chorobowe powinieneś wnioskować do NAV. Pamiętaj jednak, że aby otrzymać je z urzędu musisz dopełnić wszystkich formalności. Nawet jedno odstępstwo od zasad, może pozbawić Ciebie pieniędzy do których masz prawo.

Czym jest zasiłek chorobowy i ile wynosi?

Jest to świadczenie, które tymczasowo ma zastąpić dochód, który został utracony na skutek choroby lub urazu. Przez pierwszych 16 dni wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę, po tym czasie przechodzi ono na obowiązek NAV. Wysokość przyznanego świadczenia wynosi 100% z ostatnich 3 zakończonych, kalendarzowych miesięcy. Jeżeli otrzymałeś zwolnienie w innym przedziale procentowym, np. 20%, pozostały czas możesz poświęcić pracy. Norweskie prawo przewiduje możliwość chorowania w przedziale 20-100%.

 

Ważne!
Każdy, kto przepracował u jednego pracodawcy ma prawo do 2 dni egenmeldingu, czyli własnego zwolnienia. Przy zatrudnieniu u jednego pracodawcy 2 miesiące, można je mieć przez 3 dni, 4 razy do roku!

 

 

Kto ma prawo ubiegać się o zasiłek?

Twoim obowiązkiem jest przede wszystkim przynależność do norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych spowodowana pracą co najmniej 4 tygodnie przed niezdolnością do pracy oraz osiągnięcie minimalnego dochodu w wysokości połowy stawki G (jest ona zmieniana co rok).

Istnieją dwie grupy osób, które mogą wnioskować o wypłatę świadczenia chorobowego. Należą do nich:

  • osoba, która w chwili urazu lub choroby jest zatrudniona,
  • osoba, która zachorowała w ciągu miesiąca od utraty pracy.

W drugim przypadku masz prawo do 65% podstawy do wyliczenia zasiłku chorobowego. Tu także, aby mieć prawo do chorobowego, powinieneś wypracować co najmniej jedną stawkę G, nie połowę, jak w przypadku osoby zatrudnionej.

 

Uwaga!
NAV wypłaca feriepenger od zasiłku chorobowego. Jest ono wyliczane z pierwszych 48 dni przebywania na zasiłku i wynosi 10,2%.

 

 

Oświadczenie własne do zagranicznego zwolnienia

Każda osoba, która zachorowała i otrzymała zwolnienie lekarskie od polskiego lekarza, ma prawo ubiegać się o przyznanie zasiłku chorobowego. Poza poinformowaniem pracodawcy o chorobie, należy przedstawić zwolnienie lekarskie wraz z oświadczeniem własnym do zagranicznego zwolnienia i dostarczyć je do NAV. Ważne jest, aby Twoje zwolnienie nie było wystawione na dużej niż 4 tygodnie, ponieważ norweski urząd takich nie uznaje. W związku z tym, gdy otrzymasz kolejne zwolnienie, do niego także potrzebujesz dosłać kolejne oświadczenie własne. Jeżeli Twój stan zdrowia przez kolejnych 12 miesięcy nie poprawi się możesz wnioskować o zasiłek rehabilitacyjny, czyli AAP. Jest on przyznawany nawet na 3 lata i wynosi 66% podstawy do wyliczenia zasiłku.