Czy zaktualizowałeś już kartę podatkową na 2023?

Zamów
Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Zasiłek chorobowy z Norwegii - wszystko, co musisz o nim wiedzieć

08.12.2021

Niejednokrotnie zdarza się, że podczas wykonywania pracy lub podczas urlopu zachorujesz. Zastanawiałeś się, jakie masz prawa i co powinieneś zrobić, aby ubiegać się o wypłatę świadczenia chorobowego z Norwegii? Każda osoba, która pracowała u norweskiego pracodawcy dłużej niż 4 tygodnie, może o nie wnioskować. Niestety musisz pamiętać o dopełnieniu wszelkich formalności w NAV. Urząd bardzo szczegółowo sprawdza, czy wnioskujący ma rzeczywiście prawo do wypłaty zasiłku. Jakie zatem są Twoje prawa i obowiązki?

Zasiłek chorobowy z Norwegii - wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Niejednokrotnie zdarza się, że podczas wykonywania pracy lub podczas urlopu zachorujesz. Zastanawiałeś się, jakie masz prawa i co powinieneś zrobić, aby ubiegać się o wypłatę świadczenia chorobowego z Norwegii? Każda osoba, która pracowała u norweskiego pracodawcy dłużej niż 4 tygodnie, może o nie wnioskować. Niestety musisz pamiętać o dopełnieniu wszelkich formalności w NAV. Urząd bardzo szczegółowo sprawdza, czy wnioskujący ma rzeczywiście prawo do wypłaty zasiłku. Jakie zatem są Twoje prawa i obowiązki?

Kto ma prawo ubiegać się o zasiłek chorobowy?

Wyróżnia się kilka warunków, które należy spełnić, aby nabyć prawo do zasiłku chorobowego z Norwegii. Należą do nich:

  • obowiązek przynależności do norweskiego systemu ubezpieczeń,
  • niezdolność do pracy z powodu choroby lub urazu,
  • świadczenie pracy w norweskiej firmie minimum 4 tygodnie przez nieobecnością w pracy spowodowaną chorobą lub urazem,
  • osiągnięcie minimalnego dochodu w kwocie 0,5 stawki G przed przejściem na zwolnienie lekarskie.

Uwaga!

Jeżeli przepracowałeś u jednego pracodawcy minimum 2 miesiące, masz prawo do egenmelding. Jest to możliwość zgłoszenia u pracodawcy niezdolności do pracy na maksymalnie 3 dni. Może mieć to miejsce 4 razy w roku.

 

Jeżeli wykorzystałeś swój egenmelding i po upływie 3 dni nadal nie jesteś w stanie wrócić do pracy, powinieneś zgłosić się do lekarza, aby uzyskać zwolnienie lekarskie. Bez tego nie będziesz miał prawa ubiegać się o zasiłek chorobowy.

 

 

Do jakiej kwoty zasiłku chorobowego możesz mieć prawo?

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez pierwsze 16 dni Twojego zwolnienia leży po stronie pracodawcy. Po tym czasie obowiązek ten przechodzi na NAV. Wysokość Twojego świadczenia chorobowego jest zależna od tego, na ile procent otrzymałeś zwolnienie chorobowe. Jeżeli jesteś całkowicie niezdolny do pracy, otrzymasz 100 proc. średniego wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli jest to np. 50%, otrzymasz 50% świadczenia chorobowego i 50% stałego wynagrodzenia.

 

Ważne!

Każda osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim ma prawo do wypłaty feriepenger, które są wyliczane z pierwszych 48 dni przebywania na świadczeniu. Wynagrodzenie urlopowe wynosi 10,2% i jest wypłacane w kolejnym roku kalendarzowym.

 

 

Zasiłek chorobowy a zwolnienie lekarskie z Polski

Jeżeli podczas pobytu w Polsce zachorowałeś lub doznałeś urazu, możesz wnioskować o wypłatę wynagrodzenia chorobowego z Norwegii. Pamiętaj jednak, że Twoje zwolnienie powinno zostać wypełnione przez lekarza na druku E-116 oraz powinien je wysłać do Norwegii. Obowiązkiem ZUS-u z kolei jest zawnioskowanie w Twoim imieniu na druku E-115 o zasiłek chorobowy w Norwegii. Ty natomiast powinieneś zadbać o to, aby przygotować oświadczenie własne do zagranicznego zwolnienia i dostarczyć je do NAV. W chwili, gdy będziesz ubiegał się o wynagrodzenie chorobowe, poinformuj o tym swojego pracodawcę. Powinien on dostarczyć do NAV informację o Twoim dochodzie.

 

 

Tymczasowy brak pracy, a prawo do zasiłku chorobowego

Jeżeli utraciłeś pracę i przed upływem 4 tygodni od tego wydarzenia zachorowałeś i masz wystawione zwolnienie chorobowe możesz wnioskować o sykepenger. Niezbędne jest spełnienie dwóch warunków, czyli: pozostajesz nadal bez środków do życia oraz nie spełniłeś wymogu pracy u jednego pracodawcy przez minimum 4 tygodnie. Wówczas masz prawo otrzymać zasiłek od 15 dnia zwolnienia w wysokości 65% podstawy do wyliczenia zasiłku chorobowego, jeżeli jesteś bezrobotny, lub 100%, jeżeli w dniu wystawienia zwolnienia byłeś nadal zatrudniony.

 

Pamiętaj o obowiązku realizacji planu powrotu do pracy!

 

Osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim poza dostarczaniem zwolnień do NAV, powinna przebywać cały czas w kontakcie ze swoim pracodawcą oraz urzędem. Wyróżnia się kilka etapów, w których należy spełnić określone obowiązki:

  • w ciągu pierwszych 4 tygodni przebywania na zwolnieniu powinieneś wraz z pracodawcą przygotować plan powrotu do pracy,
  • po 7 tygodniach przebywania na zwolnieniu powinno zostać zwołane zebranie z pracownikiem NAV, współpracownikiem oraz lekarzem,
  • po 8 tygodniach NAV kontroluje, czy podjąłeś próbę powrotu do pracy oraz czy częściowo wróciłeś do pracy, jeżeli nie, powinieneś przedstawić w NAV odpowiednią dokumentację od lekarza, która wyjaśnia, co było powodem braku powrotu do pracy,
  • w ciągu 6 kolejnych miesięcy powinieneś ponownie stawić się na spotkaniu z pracownikiem NAV, osobą reprezentacyjną z dotychczasowej firmy i lekarzem.

Jeżeli w ciągu 12 miesięcy nie wróciłeś do pracy i Twój stan zdrowia nadal Ci to uniemożliwia, tracisz prawo do zasiłku chorobowego i jeżeli nadal chcesz otrzymywać jakiekolwiek świadczenie, powinieneś wnioskować o AAP, czyli zasiłek rehabilitacyjny.