Wyższa kwota dodatku

na dzieci do 6. roku życia

Zasiłki na dzieci

w Norwegii

Sprawdź
Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Zachorowałeś lub doznałeś urazu? Masz prawo do zasiłku chorobowego

24.05.2020

W Norwegii pracownicy mają możliwość skorzystania z zasiłku chorobowego (sykepenger) w przypadku choroby lub urazu albo uszkodzenia ciała. Świadczenie to ma na celu rekompensatę utraty dochodu. Ważnym elementem w trakcie pobierania zasiłku chorobowego jest współpraca z pracodawcą i NAV, która ma pomóc opracować plan powrotu do pracy.

Zasiłek chorobowy w Norwegii

W Norwegii pracownicy mają możliwość skorzystania z zasiłku chorobowego (sykepenger) w przypadku choroby lub urazu albo uszkodzenia ciała. Świadczenie to ma na celu rekompensatę utraty dochodu. Ważnym elementem w trakcie pobierania zasiłku chorobowego jest współpraca z pracodawcą i NAV, która ma pomóc opracować plan powrotu do pracy.

Poznaj warunki, które trzeba spełnić, aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego

Aby mieć prawo do skorzystania z sykepenger, musisz spełniać określone warunki. Przede wszystkim:

  • przynależeć do systemu ubezpieczeń społecznych w Norwegii,
  • być niezdolnym do pracy i stracić dochód z powodu choroby lub urazu/uszkodzenia ciała (np. złamanie kości),
  • pracować przynajmniej 4 tygodnie u jednego pracodawcy przed wystąpieniem niezdolności do pracy (nieobecność w pracy bez poważnego powodu traktowana jest jako przerwa w pracy),
  • osiągnąć minimalny dochód roczny, w wysokości pół stawki G, przed przejściem na zasiłek chorobowy,
  • przebywać na terenie Norwegii w trakcie pobierania świadczenia.

 

Niezdolność do pracy powinna być udokumentowana zwolnieniem lekarskim. Jeśli przepracowałeś minimum 2 miesiące u jednego pracodawcy, możesz skorzystać też z własnego zwolnienia (egenmelding). Zwolnienie własne można wykorzystać 4 razy w roku na okres nie dłuższy niż 3 dni. W przypadku gdy choroba trwa dłużej niż 3 dni, należy udać się do lekarza po zwolnienie lekarskie.

 

Bezrobotni także mogą korzystać z zasiłku chorobowego.

Osoba bezrobotna może wnioskować o zasiłek chorobowy tylko drogą papierową. Jeżeli od momentu utraty pracy, do momentu wystawienia zwolnienia lekarskiego nie minął miesiąc, można wnioskować o sykepenger, pod warunkiem, że:

  • cały czas pozostaje się bez środków do życia,
  • nie spełniło się wymogu pracy u jednego pracodawcy przez co najmniej 4 tygodnie,
  • udowodni się, że choroba spowodowała, że bezrobotny stracił potencjalny dochód roczny w wysokości co najmniej 1 stawki G.

 

Chory może wówczas uzyskać zasiłek z NAV od 15 dnia zwolnienia lekarskiego. Sykepenger będzie wynosiło wówczas 65% podstawy do wyliczenia zasiłku (jeżeli chory obecnie jest bezrobotny) albo 100% podstawy (jeżeli w dniu wystawienia zwolnienia chory nadal był zatrudniony).

 

Będąc na zasiłku chorobowym, należy wypełniać plan powrotu do pracy

Pracownik przebywający na sykepenger ma obowiązek wypełniania, wraz z pracodawcą, planu powrotu do pracy. Pracodawca powinien natomiast ułatwić swojemu pracownikowi jak najszybszy powrót do pracy.

 

Plan powrotu do pracy polega na elektronicznej korespondencji z wyznaczona osobą z miejsca pracy, która ma wspólnie z chorym ustalić, co można zrobić, żeby ułatwić mu pracę lub ustalić, które z codziennych obowiązków chory mógłby wykonywać. Korespondencję prowadzi się tak długo, aż uzgodnione zostaną możliwości szybszego powrotu do pracy. Plan powinien zostać ustalony w ciągu pierwszych 4 tygodni.

 

Po 7 tygodniach zostaje zwołane zebranie, na którym powinien zjawić się chory, osoba wyznaczona z miejsca pracy, pracownik NAV, a czasem także lekarz. Na spotkaniu omawiany jest plan powrotu do pracy.

 

Po 8 tygodniach NAV sprawdza, czy obowiązek próby powrotu do pracy został spełniony i czy chory przynajmniej częściowo pracuje. Jeżeli jego zdrowie na to nie pozwoliło, lekarz prowadzący musi wyjaśnić dlaczego.

 

W ciągu 6 miesięcy należy stawić się na kolejnym spotkaniu z pracownikiem NAV, pracodawcą i lekarzem.

 

Po roku traci się prawo do pobierania zasiłku chorobowego. Jeśli powrót do pracy dalej nie jest możliwy, należy złożyć wniosek o zasiłek rehabilitacyjny.

 

Zasiłek chorobowy nie ma stałej kwoty

Przez pierwsze 16 dni kalendarzowych świadczenie chorobowe jest wypłacane przez pracodawcę i wynosi ono 100% wynagrodzenia. Od 17 dnia zasiłek jest wypłacany przez NAV, który wylicza należną kwotę zasiłku na podstawie ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych w przeliczeniu na dochód roczny. To, jaka część dochodu będzie ci przyznawana, zależy od wymiaru procentowego twojego zwolnienia – niezdolność do pracy może być określona w przedziale od 20% do 100%.

Z sykepenger można także wyliczyć feriepenger. Jest ono wyliczane z pierwszych 48 dni zasiłku chorobowego i wynosi 10,2%. Wypłacane jest ono w kolejnym roku podatkowym.

 

Masz prawo do zasiłku chorobowego, jeśli zachorowałeś w trakcie pobytu w Polsce

Jeśli zachorujesz lub doznasz urazu w trakcie pobytu w Polsce, możesz mieć prawo do zasiłku chorobowego na tej samej zasadzie, co obywatele Norwegii.

 

Zwolnienie lekarskie powinno zostać wypisane przez lekarza na druku E-116, a lekarz powinien wysłać je do Norwegii. ZUS natomiast w imieniu chorego powinien złożyć wniosek o zasiłek chorobowy na druku E-115. Dodatkowo należy przesłać do NAV oświadczenie własne do zwolnienia lekarskiego. Proces rozpatrywania wniosku rozpocznie się w momencie, gdy NAV otrzyma wszystkie wymagane dokumenty – druki E-116 i E-115, oświadczenie własne oraz informację o dochodach, które elektronicznie musi wysłać do NAV pracodawca.

 

Zasiłek chorobowy zapewni ci wsparcie finansowe w trakcie twojej rekonwalescencji i zrekompensuje ci utratę części dochodu. Pamiętaj także o konieczności współpracy z pracodawcą, lekarzem oraz NAV w celu opracowania szybkiego planu pełnego powrotu do pracy po wyzdrowieniu.

 

Zaczekaj. Przeczytałeś juz?

Sprawdź jakie świadczenia przysługują ojcu po urodzeniu się dziecka

Idź do artykułu