Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Przebywasz rok na chorobowym? Wnioskuj o AAP

02.10.2022

Czy wiesz, że każda osoba pracująca w Norwegii ma prawo ubiegać się o wypłatę zasiłku chorobowego w przypadku choroby lub urazu? Oczywistym jest, że należy spełnić kilka warunków. Do podstawowego z nich jest konieczność zatrudnienia minimum 4 tygodnie przed niezdolnością do pracy. Co jednak jeżeli po upływie 12 miesięcy nie jesteś nadal w stanie powrócić do pracy? Masz prawo wnioskować o przyznanie AAP, czyli zasiłku rehabilitacyjnego.

Czy wiesz, że każda osoba pracująca w Norwegii ma prawo ubiegać się o wypłatę zasiłku chorobowego w przypadku choroby lub urazu? Oczywistym jest, że należy spełnić kilka warunków. Do podstawowego z nich jest konieczność zatrudnienia minimum 4 tygodnie przed niezdolnością do pracy. Co jednak jeżeli po upływie 12 miesięcy nie jesteś nadal w stanie powrócić do pracy? Masz prawo wnioskować o przyznanie AAP, czyli zasiłku rehabilitacyjnego.

Czym jest zasiłek chorobowy?

Jest to świadczenie przysługujące pracownikowi w sytuacji niezdolności do pracy, z powodu choroby lub urazu. Kto może ubiegać się o jego przyznanie? Osoba, która:

  • przynależy do norweskiego systemu ubezpieczeń,
  • jest niezdolna do pracy i straciła dochód z powodu choroby lub urazu,
  • pracowała przez co najmniej 4 tygodnie przed niezdolnością do pracy,
  • osiągnęła minimalny dochód roczny w kwocie połowy stawki G (zmienna co roku).

 

Ważne!
Każdy pracownik ma prawo skorzystać z egenmelding (własne zwolnienie), jeżeli przepracowała u jednego pracodawcy przez co najmniej 2 miesiące. Z tego tytułu przysługuje jej wolne na maksymalnie 3 dni, 4 razy w roku. Po upływie 3 dni pracownik jest zobowiązany przedstawić zwolnienie lekarskie.

 

Osoba zatrudniona, która zachorowała lub doznała urazu i przebywa na zwolnieniu lekarskim przez pierwszych 16 dni zwolnienia otrzymuje wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy. Po tym czasie, ma prawo ubiegać się o wypłatę świadczenia chorobowego przez NAV w 100% podstawy do wyliczenia zasiłku chorobowego. Warte podkreślenia jest to, że do wyliczenia wysokości świadczenia brane są pod uwagę ostatnie 3 kalendarzowe miesiące, w przeliczeniu na dochód roczny. Maksymalny czas, kiedy możesz pobierać zasiłek chorobowy to 12 miesięcy.

 

 

Choroba, a tymczasowy brak pracy

W sytuacji, gdy zachorowałeś lub doznałeś urazu w ciągu miesiąca od dnia utraty pracy, masz prawo ubiegać się o zasiłek chorobowy, w sytuacji, gdy nadal pozostajesz bez środków do życia. W przypadku braku zatrudnienia masz prawo otrzymać 65% podstawy do wyliczenia zasiłku chorobowego. Dodatkowym warunkiem jest udowodnienie NAV o tym, że ze względu na chorobę utraciłeś potencjalny roczny dochód w kwocie co najmniej 1 stawki G.

 

Uwaga!
Norweskie prawo przewiduje częściową niezdolność do pracy, od 20% do 100%. Oznacza to, że możesz być niezdolnym do pracy w 40%, a w 60% pracować.

 

 

Zwolnienie lekarskie od polskiego lekarza

Każda osoba, która zachorowała podczas pobytu w Polsce, a spełniła wymogi dotyczące przyznania zasiłku chorobowego, może się o nie ubiegać. Niezbędne jest w tym przypadku poinformowanie pracodawcę i NAV o chorobie. Kolejny etap dotyczy konieczności dostarczenia do NAV zwolnienia lekarskiego od polskiego lekarza oraz oświadczenia własnego do zagranicznego zwolnienia.

 

 

Co po roku pobierania zasiłku chorobowego?

Podobnie jak w przypadku chorobowego, o zasiłek rehabilitacyjny może wnioskować osoba chora, której stan zdrowia nie pozwala nadal na powrót do pracy. Niezbędne jest zarejestrowanie swojego CV w NAV, a także zawnioskowanie o świadczenie. W przypadku przyznania zasiłku NAV wypłaca 66% średniego wynagrodzenia przez maksymalnie 3 lata.

 

Pamiętaj, że zarówno na zasiłku chorobowym jak i zasiłku rehabilitacyjnym powinieneś być w stałym kontakcie z pracodawcą i NAV. Twoim obowiązkiem jest podejmowanie wszelkich starań, aby polepszyć stan zdrowia i jak najszybciej wrócić na rynek pracy.