Czy zaktualizowałeś już kartę podatkową na 2023?

Zamów
Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Po rocznej chorobie nadal nie możesz pracować? Wnioskuj o AAP

23.08.2020

Norwegia maksymalnie przez rok pozwala przebywać na zasiłku chorobowym osobie niezdolnej do pracy. Jeżeli po tym czasie nadal, ze względów zdrowotnych, nie będziesz w stanie wrócić do pracy, możesz ubiegać się o przyznanie AAP – arbeidsavklaringspenger, czyli zasiłku rehabilitacyjnego. Jest to świadczenie, które możesz pobierać również poza granicami Norwegii, o ile nie wpływa to źle na plan podejmowanych działań przygotowujących do pracy, który został przygotowany wraz z tobą z NAV.

Pieniądze z urzędu w formie czeku – dlaczego tak się dzieje i co można z tym zrobić?

Norwegia maksymalnie przez rok pozwala przebywać na zasiłku chorobowym osobie niezdolnej do pracy. Jeżeli po tym czasie nadal, ze względów zdrowotnych, nie będziesz w stanie wrócić do pracy, możesz ubiegać się o przyznanie AAP – arbeidsavklaringspenger, czyli zasiłku rehabilitacyjnego. Jest to świadczenie, które możesz pobierać również poza granicami Norwegii, o ile nie wpływa to źle na plan podejmowanych działań przygotowujących do pracy, który został przygotowany wraz z tobą z NAV.

Kto może otrzymać AAP?

O zasiłek mogą wnioskować przede wszystkim te osoby, które odprowadzały składki na ubezpieczenie społeczne przez minimum 3 lata oraz są w przedziale wiekowym między 18 a 67 rokiem życia. Dodatkowo, aby mieć prawo do zasiłku rehabilitacyjnego, twoja choroba lub uraz muszą bezpośrednio przyczynić się do obniżenia (o co najmniej 50%) zdolności do wykonywania pracy. W przypadku wypadku w miejscu pracy lub choroby zawodowej, wystarczy, że możliwość wykonywania pracy zmniejszy się o co najmniej 30%. Konieczne jest również, abyś był w stanie udokumentować to, że jesteś w trakcie leczenia. Ma stanowić to dowód na to, że robisz wszystko, aby stan twojego zdrowia polepszył się. Wiąże się to także z obowiązkiem podejmowania działań zgodnie z planem przygotowanym przez NAV, odpowiedzialnym za wypłatę zasiłku. Ostatni warunek, to konieczność bycia zarejestrowanym jako osoba bezrobotna oraz wypełnianie co dwa tygodnie kart meldunkowych. Wysyłając je do urzędu, przedstawiasz informacje nie tylko o twoim stanie zdrowia, lecz informujesz o ilości przepracowanych godzin. Pomoże to określić, czy nadal masz prawo do wypłaty zasiłku rehabilitacyjnego.

 

Jakie dokumenty należy złożyć oraz ile wynosi świadczenie?

Najważniejsze jest, abyś przedstawił w NAV całą dokumentację medyczną, w którą wliczają się wszystkie zwolnienia lekarskie oraz opis choroby i leczenia. Kolejna rzecz to przygotowany wraz z pracodawcą plan, w którym przedstawia on możliwości dotyczące wykonywanej przez ciebie pracy (oppfølgningplan). Ostatni dokument to aktualne CV.

Urząd określa, że osoba przebywająca na AAP ma prawo do 66% podstawy dotychczasowego dochodu, który jest przez nich wyliczany. Jeżeli pobierając zasiłek rehabilitacyjny, pracujesz na część etatu, twoje świadczenie będzie proporcjonalnie pomniejszone. Musisz jednak pamiętać, że aby nie stracić prawa do zasiłku rehabilitacyjnego, nie możesz przekroczyć 60% etatu, jeżeli łączysz go z pracą. W przypadku sprawowania opieki nad niepełnoletnim dzieckiem, masz prawo do otrzymania na nie dodatku w kwocie 27 NOK dziennie.

Zasiłek rehabilitacyjny przyznawany jest na maksymalnie 3 lata (maksymalnie 4 lata, jeżeli zasiłek został przyznany przed 2018 rokiem) z możliwością przedłużenia zasiłku o następne 2 lata w wyjątkowych sytuacjach. Kolejnym etapem w przypadku dalszego braku możliwości powrotu do pracy jest złożenie wniosku o rentę zdrowotną, czyli uføretrygd.

Jeżeli podczas pobierania zasiłku zdecydujesz się na całkowity powrót do pracy, jednak okaże się to zbyt szybką decyzją, będziesz mógł wnioskować o wznowienie wypłaty świadczenia. Warunkiem tego jest to, że czas przerwy w pobieraniu świadczenia nie był dłuższy niż 52 tygodnie