Zadbaj o bezpłatną opiekę
medyczną w Polsce

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Mija rok, od kiedy jesteś na chorobowym? Przedłuż pobieranie zasiłku o następne 3 lata

21.03.2021

Zasiłek chorobowy z założenia przyznawany jest maksymalnie na rok. Jednakże, jeżeli stan twojego zdrowia nie pozwala na całkowity powrót do pracy, to możesz wnioskować o zasiłek rehabilitacyjny AAP (arbeidsavklaringspenger).

Mija rok, od kiedy jesteś na chorobowym? Przedłuż pobieranie zasiłku o następne 3 lata

Zasiłek chorobowy z założenia przyznawany jest maksymalnie na rok. Jednakże, jeżeli stan twojego zdrowia nie pozwala na całkowity powrót do pracy, to możesz wnioskować o zasiłek rehabilitacyjny AAP (arbeidsavklaringspenger).

Od zasiłku chorobowego do rehabilitacyjnego

Osoba, która z powodu choroby jest niezdolna do wykonywania pracy, ma prawo do zasiłku chorobowego z Norwegii. Przez pierwsze 16 dni kalendarzowych zasiłek wypłacany jest przez pracodawcę, a następnie przez NAV. Przez cały okres trwania zasiłku pracownik ma obowiązek regularnego kontaktu ze swoim pracodawcą, a pracodawca ma obowiązek zrobienia wszystkiego, by ułatwić swojemu pracownikowi jak najszybszy powrót do pracy. Wspólnie muszą uzupełniać plan powrotu do pracy, tak długo, aż powrót do pracy na to samo lub inne stanowisko będzie możliwy. Plan powrotu do pracy należy regularnie przedstawiać pracownikowi NAV.

 

Jeżeli zwolnienie chorobowe wystawione jest przez norweskiego lekarza, to o zasiłek wnioskuje się elektronicznie (gdy zwolnienie jest elektroniczne) lub papierowo, jeżeli lekarz wystawi zwolnienie lekarskie na drukach A, B, C i D. Natomiast jeżeli zwolnienie wystawiane jest przez lekarza w Polsce, to należy wysyłać zwolnienia lekarskie do NAV wraz z drukiem E-115 z ZUS oraz oświadczeniem własnym do zagranicznego zwolnienia.

 

Po 39 tygodniach z zasiłkiem chorobowym NAV informuje o zbliżającym się końcu zasiłku. Jeżeli stan zdrowia nadal nie uległ poprawie i niezdolność do pracy wynosi więcej niż 50%, to należy wnioskować o zasiłek rehabilitacyjny AAP. Zasiłek AAP pobierać można maksymalnie 3 lata, chociaż zdarzają się wyjątki, gdy zasiłek przyznawany jest na dłuższy okres. Podczas pobierania AAP nadal należy być w stałym kontakcie z pracodawcą, jeżeli stosunek zatrudnienia nie został zakończony w międzyczasie. Dodatkowym obowiązkiem osoby pobierającej zasiłek rehabilitacyjny jest zarejestrowanie się w NAV jako osoba poszukująca pracy oraz regularne wysyłanie kart meldunkowych.

 

Podczas pobierania zasiłku chorobowego oraz zasiłku rehabilitacyjnego można przebywać poza terenem Norwegii, pod warunkiem, że nie pogorszy to stanu zdrowia pacjenta. Warto wspomnieć, że zarówno zasiłek chorobowy, jak i AAP są to zasiłki zastępujące dochód, czyli zasiłki opodatkowane na podstawie karty podatkowej.