Ważne zmiany w zasiłkach i świadczeniach w Norwegii [RAPORT 2020]

22.01.2020

W kwestii świadczeń wprowadzono pewne zmiany – czasem są to poprawki kosmetyczne, a niekiedy zmiany mające duży wpływ na pracujących tam Polaków. Przeczytaj artykuł i sprawdź, z ilu zmian zdawałeś sobie sprawę.

Ważne zmiany w zasiłkach i świadczeniach w Norwegii

W kwestii świadczeń wprowadzono pewne zmiany – czasem są to poprawki kosmetyczne, a niekiedy zmiany mające duży wpływ na pracujących tam Polaków. Przeczytaj artykuł i sprawdź, z ilu zmian zdawałeś sobie sprawę.

Od 1.05.2019 – zamiast aktu urodzenia – honorowane są zaświadczenia o zarejestrowaniu dziecka

 Przypominamy, że w maju 2019 roku wprowadzona została możliwość korzystania z potwierdzenia rejestracji nowo narodzonego dziecka zamiast aktu urodzenia. W przypadku gdy dziecko rodzi się w Norwegii, a rodzic zarejestruje je w Folkeregisteret, otrzymuje potwierdzenie zarejestrowania dziecka. Ten dokument można wykorzystywać na tej samej zasadzie jak akt urodzenia, np. do wnioskowania o zasiłek rodzinny lub opiekuńczy. Warto pamiętać, że w każdej chwili można również wnioskować o wydanie aktu urodzenia.

 

500+ na pierwsze dziecko w Polsce

Jedną z najbardziej znaczących zmian było wprowadzenie w Polsce zasiłku 500+ na pierwsze dziecko. Od lipca 2019 należy ustalić, który kraj ma pierwszeństwo do wypłacania świadczenia, ponieważ to ten kraj powinien wypłacać zasiłek na wszystkie dzieci. Jak to sprawdzić? Jeżeli dzieci mieszkają w Norwegii, to nie ma wątpliwości – to Norwegia ma pierwszeństwo do wypłacania zasiłku. Jeżeli natomiast dzieci mieszkają w Polsce, to zasiłek wypłaca kraj, w którym wykonywana jest aktywność zawodowa. Jeżeli jeden rodzic pracuje w Norwegii, a drugi nie pracuje w Polsce, to zasiłek wypłaca Norwegia, a w Polsce wnioskować można wówczas o dodatek dyferencyjny. Jeżeli natomiast jeden rodzic pracuje w Norwegii, a drugi pracuje w Polsce, to zasiłek wypłaca Polska. Pamiętaj, że 500+ w Polsce nie ma żadnego wpływu na zasiłek opiekuńczy lub inne świadczenia na dzieci.

 

  Wysokość zasiłku na dziecko w Polsce Wysokość zasiłku na dziecko w Norwegii
Dzieci mieszkają w Norwegii 0 zł 1054 kr
Dzieci mieszkają w Polsce – jeden rodzic pracuje w Norwegii, a drugi nie pracuje w Polsce Dodatek dyferencyjny ok. 40 zł 1054 kr
Dzieci mieszkają w Polsce – jeden rodzic pracuje w Norwegii, a drugi pracuje w Polsce 500 zł 0

Wysokość zasiłku rodzinnego w Polsce i w Norwegii

 

Sposób wyliczania dochodu zasiłku dla bezrobotnych

Kolejną zmianą, która została wprowadzona w lipcu 2019, jest sposób wyliczania wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych. Do końca czerwca 2019 urząd patrzył na ostatni zakończony rok podatkowy lub na ostatnie 3 zakończone lata podatkowe. Od lipca 2019 do minimalnego dochodu, który uprawnia do wnioskowania o zasiłek dla bezrobotnych, wliczają się dochody z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych lub ostatnie 36 miesięcy kalendarzowych.

 

Czym jest Dokument S1?

Na przełomie września i października 2019 druki E-106 i E-109 zmieniły się na dokument S1. Zasada przyznawania tego dokumentu jest dość podobna jak przy jego poprzednikach. Jednakże otrzymuje się jeden egzemplarz gotowego druku, a nie 2, tak jak to było w przypadku druku E-106. Najważniejszą zmianą jest fakt, że obecnie istnieją 3 rożne druki dokumentu S1 – dla zatrudnionych w Norwegii, dla osób pobierających emeryturę lub rentę oraz dla rodzin. Tak więc osoby, które wnioskowały o druk E-106 dla siebie i swojej rodziny w poprzednich latach, od 2019 muszą robić to na 2 osobnych drukach.

 

Nowa stawka zasiłku becikowego

Jak każdego roku, NAV ogłosił nową wysokość stawki zasiłku becikowego. Świadczenie to wynosić będzie obecnie 84 720 kr. Nie jest to tak drastyczna zmiana jak w ubiegłym roku, ale to jednak ponad 1500 kr więcej.

 

Rok urodzenia dziecka Wysokość becikowego
2018 63 140 kr
2019 83 140 kr
2019 84 720 kr

Wysokość jednorazowej zapomogi w Norwegii - becikowe

 

ZMIANA, NA KTÓRĄ CZEKALI WSZYSCY

Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że urząd zamierza wprowadzić wyższy zasiłek rodzinny dla dzieci, które nie skończyły jeszcze 6 roku życia. Zmiany mają zostać wprowadzone we wrześniu 2020. Kwota zasiłku na dziecko będzie ok. 300 kr wyższa niż standardowy zasiłek rodzinny. Co więcej, oznaczało to będzie, że zasiłek w Norwegii na dzieci do 6 roku życia będzie wyższy niż 500+ w Polsce. Więc, nawet jeśli to Polska będzie miała pierwszeństwo do wypłacania świadczenia, będzie możliwość wnioskowania w Norwegii o dodatek dyferencyjny, tak, aby dziecko otrzymało możliwie jak najwyższe świadczenie.

 

  Wysokość zasiłku na dziecko na dziecko do 6 roku życia w Polsce Wysokość na dziecko starsze niż 6 lat w Polsce Wysokość zasiłku na dziecko do 6 roku życia w Norwegii Wysokość na dziecko starsze niż 6 lat w Norwegii
Dzieci mieszkają w Norwegii 0 zł 0 zł 1354 kr 1054 kr
Dzieci mieszkają w Polsce – jeden rodzic pracuje w Norwegii, a drugi nie pracuje w Polsce 0 zł Dodatek dyferencyjny ok. 40 zł 1354 kr 1054 kr
Dzieci mieszkają w Polsce – jeden rodzic pracuje w Norwegii, a drugi pracuje w Polsce 500 zł 500 zł Dodatek dyferencyjny ok. 100 kr 0 kr

Wysokość jednorazowej zapomogi w Norwegii - becikowe