Sprawdź, jak możesz odzyskać zaległy zasiłek rodzinny z Norwegii

10.11.2019

Pracujesz lub pracowałeś w Norwegii? Masz dziecko, które jest niepełnoletnie? Możesz ubiegać się o zasiłek rodzinny w kraju fiordów. Co musisz zrobić, żeby go uzyskać? Spełnić kilka warunków oraz złożyć odpowiedni wniosek do NAV, czyli organu zajmującego się wypłatą świadczeń socjalnych. Przejście przez proces uzyskania zasiłku nie jest trudne, ważne jest jednak sprawdzenie, czy ma się do niego prawo oraz za jaki czas.

Sprawdź, jak możesz odzyskać zaległy zasiłek rodzinny z Norwegii

Pracujesz lub pracowałeś w Norwegii? Masz dziecko, które jest niepełnoletnie? Możesz ubiegać się o zasiłek rodzinny w kraju fiordów. Co musisz zrobić, żeby go uzyskać? Spełnić kilka warunków oraz złożyć odpowiedni wniosek do NAV, czyli organu zajmującego się wypłatą świadczeń socjalnych. Przejście przez proces uzyskania zasiłku nie jest trudne, ważne jest jednak sprawdzenie, czy ma się do niego prawo oraz za jaki czas.

Kto może ubiegać się o zasiłek rodzinny?

Nie tylko ci, którzy mieszkają całą rodziną w Norwegii. W przypadku gdy pracujesz w Norwegii, natomiast twoja żona i dzieci przebywają w Polsce, możesz ubiegać się o przyznanie zasiłku w Norwegii. Warunkiem jednak jest to, że pracujesz lub pobierasz opodatkowane świadczenie, czyli opłacasz składki do norweskiego systemu ubezpieczeń oraz posiadasz stałe zameldowania z dziećmi.

 

Od momentu wprowadzenia w Polsce świadczenia 500+ niezbędne jest określenie, który kraj ma pierwszeństwo wypłaty świadczenia. Wkracza tu rozporządzenie dotyczące systemu koordynacji zabezpieczenia społecznego. Wiąże się to z tym, że nie można pobierać tego samego świadczenia w dwóch krajach, w tym samym czasie. I teraz, w przypadku gdy pracujesz w Norwegii, a matka dziecka nie pracuje w Polsce, pierwszeństwo wypłaty zasiłku leży po stronie kraju, w którym wykonywana jest aktywność zawodowa. Inny przypadek jest wówczas, kiedy pracujesz w Norwegii, a matka dziecka pracuje w Polsce. W tej sytuacji pierwszeństwo wypłaty świadczenia leży po stronie kraju, w którym mieszkają dzieci.

 

Za jaki czas możesz wnioskować o zasiłek rodzinny?

Ogólna zasada mówi o tym, że zasiłek rodzinny jest przyznawany od urodzenia się dziecka do miesiąca poprzedzającego ukończenie przez niego pełnoletniości. Co, w przypadku gdy zestawimy to z systemem koordynacji zabezpieczenia społecznego? Jeżeli pracujesz w Norwegii kilka lat i nigdy nie pobierałeś świadczeń oraz twoją żona nigdy nie pracowała, możesz wnioskować o spłatę wypłaty świadczenia nawet do 3 lat wstecz. Podobna sytuacja pojawia się, gdy twoja żona staje się aktywna zawodowo i powinieneś pobierać zasiłek w Polsce. Gdy wcześniej nie pobierałeś zasiłku w Norwegii, a miałeś do niego prawo, możesz ubiegać się o spłatę należnego świadczenia.

 

Jakie dokumenty musisz przedstawić?

Poza dostarczeniem do NAV wniosku o zasiłek rodzinny, niezbędne jest dołączenie wymaganej dokumentacji. Należą do nich:

  • akt urodzenia dziecka,
  • akt małżeństwa, jeżeli pozostajesz w związku małżeńskim,
  • umowę o pracę lub decyzję o przyznaniu opodatkowanego zasiłku, który uprawnia do ubiegania się o świadczenie rodzinne,
  • rejestrację pobytu,roczne zestawienia dochodów od wszystkich pracodawców, jeżeli wnioskujesz o spłatę za lata poprzednie,
  • odcinki z pensji za bieżący rok podatkowy,
  • skan dokumentu tożsamości.

 

Każdy z dokumentów, jeżeli jest sporządzony w języku polskim, musi zostać przetłumaczony na język norweski lub angielski.

 

Jeżeli wyjechałeś już z Norwegii, jednak pracowałeś tam w ciągu ostatnich 3 lat, również możesz wnioskować o to, aby NAV wypłacił ci zaległe świadczenie. Warto jednak pamiętać, że procedura od chwili złożenia wniosku, do jego wypłaty jest czasochłonna i może trwać nawet kilka miesięcy. Norweski urząd każdorazowo kontaktuje się z urzędem w Polsce, aby zweryfikować poprawność zawartych we wniosku informacji/danych, ustala też z polskim urzędem, w jakim kraju wnioskujący powinien pobierać świadczenie. Może się również zdarzyć, że zostaniesz poproszony o kontakt z Polskim urzędem, aby przyspieszyć proces udzielania zwrotnej odpowiedzi do NAV. Pamiętaj, że ubieganie się o zasiłek rodzinny w Norwegii to proces, który nie kończy się w chwili złożenia wniosku w odpowiedniej instytucji. Trwa on kilka miesięcy, jednak po pozytywnym rozpatrzeniu NAV przyzna świadczenie z wyrównaniem.