Wnioskuj o zasiłek ojcowski z Norwegii

Złóż wniosek
Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Zasiłek rodzinny w Norwegii czy 500+ w Polsce: sprawdź, do jakiego świadczenia masz prawo

10.07.2019

Każdy rodzic w Norwegii i w Polsce ma prawo pobierać zasiłek rodzinny na dziecko do dnia uzyskania przez nie pełnoletności. Świadczenia – na pozór podobne – sprawiają jednak wnioskującym spore trudności. Dziś wyjaśniamy, w którym kraju należy wnioskować o zasiłek i jakie wymogi spełnić, by go uzyskać.

Zasiłek rodzinny w Norwegii i 500+ w Polsce

Każdy rodzic w Norwegii i w Polsce ma prawo pobierać zasiłek rodzinny na dziecko do dnia uzyskania przez nie pełnoletności. Świadczenia – na pozór podobne – sprawiają jednak wnioskującym spore trudności. Dziś wyjaśniamy, w którym kraju należy wnioskować o zasiłek i jakie wymogi spełnić, by go uzyskać.

Czym jest zasiłek rodzinny w Norwegii?

To nic innego, jak świadczenie w kwocie 1054 kr miesięcznie wypłacane każdemu rodzicowi, który sprawuje opiekę nad dzieckiem od urodzenia do 18 roku życia. Warunek, jaki należy spełnić, by uzyskać świadczenie, to aktywność zawodowa, czyli otrzymywanie dochodu z tytułu zatrudnienia lub pobierania opodatkowanych zasiłków. Obcokrajowcy, którzy spełniają wyżej wymienione warunki, mogą również wnioskować o pobieranie świadczenia na dziecko, które mieszka w innym kraju EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Wnioskujący, jeżeli spełnili warunki do pobierania zasiłku, mogą otrzymać go ze spłatą do 3 lat wstecz.

 

Czym jest świadczenie 500+ w Polsce?

Zasiłek wychowawczy przysługujący na każde dziecko do 18 roku życia. Nie ma tu jednak wymogu posiadania aktywności zawodowej. Świadczenie to od 1.07.2019 roku przyznawane jest każdemu rodzicowi, który sprawuje opiekę nad dzieckiem. Każda osoba, która złoży wniosek do 30 września 2019 roku, otrzyma spłatę wstecz od lipca 2019.

 

Koordynacja wypłaty świadczeń

System koordynacji świadczeń regulujący wypłacanie zasiłków na dzieci, które mieszkają w innym kraju niż rodzic, określa, że dwa wyżej wymienione świadczenia są traktowane tak samo, mimo różnego nazewnictwa. W związku z tym osoba, która pobiera zasiłek w jednym kraju, nie ma prawa do pobierania drugiego jednocześnie w kraju pochodzenia i na odwrót. Należy jednak najpierw ustalić prawo do wypłaty świadczenia. W sytuacji, gdy ojciec dzieci pracuje w Norwegii, natomiast dzieci przebywają z bezrobotną matką w Polsce, krajem, który powinien wypłacać zasiłek, jest Norwegia. Odmienna sytuacja ma miejsce, gdy ojciec dzieci pracuje w Norwegii, natomiast matka w Polsce jest aktywna zawodowo. Wówczas wypłata świadczenia leży po stronie kraju, w którym mieszkają dzieci, czyli po stronie Polski. Powyższe sytuacje oparte są o nowe przepisy obowiązujące od 1.07.2019. Jeżeli wnioskujący jest zatrudniony w Norwegii i chciałby ubiegać się o spłatę zasiłku rodzinnego do 3 lat wstecz, obowiązują go nieco odmienne przepisy. Do końca czerwca 2019 roku w Polsce obowiązywało kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o świadczenie 500+. W związku z tym, w przypadku rodzin, gdzie ojciec dzieci pracował w Norwegii, natomiast bezrobotna matka była w Polsce, na dwoje dzieci świadczenie powinna wypłacać Norwegia. W przypadku gdy matka dzieci była aktywna zawodowo, na pierwsze dziecko świadczenie powinna wypłacić Norwegia, na drugie i każde kolejne Polska.

Wprowadzenie nowych zasad przyznawania świadczenia 500+ w Polsce ułatwi rozpatrywanie, który kraj powinien wypłacać zasiłek, a także przyspieszy proces ich przyznawania. Należy jednak pamiętać, aby informować o każdych zmianach, które mogą mieć wpływ na określenie prawa do wypłaty świadczenia, ponieważ urzędy, przeprowadzając kontrolę, będą domagały się zwrotu błędnie wypłacanych świadczeń.

 

 

Zaczekaj. Przeczytałeś juz?

Dopłata podatku – skąd się wzięła i jak ją uregulować?

Idź do artykułu