Rozlicz podatek za 2022

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Nie odwlekaj wizyty w UDI – im później to zrobisz, tym więcej problemów możesz mieć

25.01.2023

Każda osoba, która przebywa w Norwegii dłużej niż 3 miesiące, ma obowiązek zarejestrować swój pobyt w UDI. Urząd informując o 3 miesiącach nie mówi oczywiście o dosłownym okresie 3 miesięcy ciągiem, tylko o całościowej długości pobytu. Do tej pory wielu zagranicznych pracowników w Norwegii rozumiało tę zasadę opacznie i wydawało im się, że jak wyjadą z Norwegii raz na 3 miesiące, to nie muszą rejestrować pobytu. Jest to błędne myślenie.

Każda osoba, która przebywa w Norwegii dłużej niż 3 miesiące, ma obowiązek zarejestrować swój pobyt w UDI. Urząd informując o 3 miesiącach nie mówi oczywiście o dosłownym okresie 3 miesięcy ciągiem, tylko o całościowej długości pobytu. Do tej pory wielu zagranicznych pracowników w Norwegii rozumiało tę zasadę opacznie i wydawało im się, że jak wyjadą z Norwegii raz na 3 miesiące, to nie muszą rejestrować pobytu. Jest to błędne myślenie.

Kto musi zarejestrować pobyt?

Odpowiedź jest prosta: Każdy, kto będzie przebywał w Norwegii w okresie dłuższym niż 3 miesiące. Rejestrację pobytu muszą zatem mieć:

 

Kto nie musi rejestrować pobytu?

Tutaj odpowiedź również jest dość prosta: Każdy, kto nie będzie przebywał w Norwegii w okresie dłuższym niż 3 miesiące. Zatem rejestrować pobytu nie muszą:

  • turyści (w tym również odwiedzająca rodzina),
  • osoby pracujące sezonowo/wakacyjnie maksymalnie przez 3 miesiące,
  • pracownicy rotacyjni, którzy przebywają w Norwegii wyłącznie na czas pracy, a przerwy w rotacji spędzają w innym kraju,
  • oddelegowani pracownicy z zagranicy (np. polska firma, w której jest się zatrudnionym, wysyła na krótką delegację za granicę).

 

Bez względu na to, czy masz umowę na czas określony czy nieokreślony, na 100% zatrudnienia czy 20% zatrudnienia, jeżeli po 3 miesiącach pracy nie wyjeżdżasz z Norwegii na stałe, to musisz zarejestrować swój pobyt.

 

 

Czy UDI to to samo co policja?

Instytucją, do której wysyła się podanie o rejestrację pobytu, jest UDI. Po wysłaniu podania musisz umówić się na wizytę w jednym z podanych przez UDI miejscach – może to być oddział UDI lub posterunek policji, dlatego często rejestrację pobytu nazywa się „rejestracją z policji”, ale bez względu na miejsce wizyty, otrzymuje się ten sam dokument – rejestrację pobytu (norw. registreringsbevis).

 

 

UDI informuje!

UDI jednoznacznie informuje, że jeżeli dana osoba otrzyma pracę od razu po przyjeździe do Norwegii, to może ją podjąć, ale ma obowiązek rejestracji w UDI w ciągu 3 miesięcy od przyjazdu. Dodatkowo należy pamiętać, że rejestracja pobytu jest ważna tak długo, jak spełnia się wymogi, które pozwoliły na jej przyznanie, czyli dopóki masz pracę w Norwegii, pobierasz opodatkowane świadczenia, dopóki Twoja rodzina, która Cię rejestrowała mieszka w Norwegii itd.

 

 

Problemy wynikające z braku rejestracji pobytu

Po pierwsze i najważniejsze – brak rejestracji pobytu oznacza nielegalny pobyt w Norwegii. I w zasadzie ta informacja powinna być wystarczająca, ale dodatkowo warto wspomnieć, że osoba bez rejestracji pobytu może mieć problem z wnioskowaniem o świadczenia z NAV, udaniem się do lekarza, wnioskowaniem o stały numer personalny, zmianą pracy, uzyskaniem pracy, zarejestrowaniem rodziny w Norwegii, uzyskaniem miejsca w przedszkolu/szkole dla dziecka itd. itp. Naprawdę nie warto igrać z prawem w kraju, w którym się mieszka. Zarejestruj swój pobyt w Norwegii i mieszkaj tu legalnie.