W tym roku możesz rozliczyć podatek szybciej. Sprawdź, kiedy rozpoczynają się rozliczenia podatkowe w Norwegii

26.01.2020

Rozliczenia podatkowe 2020 niosą znaczące zmiany dla osób składających zeznania podatkowe za 2019 rok. Dotyczy to nie tylko ograniczenia ulg podatkowych, ale również przyspieszenia terminu startu rozliczeń podatkowych. W tym roku Skatteetaten rozpoczyna wysyłkę Skattemelding, czyli wstępnego rozliczenia podatkowego już 18 marca.

Rozliczenia podatkowe 2020

Rozliczenia podatkowe 2020 niosą znaczące zmiany dla osób składających zeznania podatkowe za 2019 rok. Dotyczy to nie tylko ograniczenia ulg podatkowych, ale również przyspieszenia terminu startu rozliczeń podatkowych. W tym roku Skatteetaten rozpoczyna wysyłkę Skattemelding, czyli wstępnego rozliczenia podatkowego już 18 marca.

Termin rozpoczęcia rozliczeń podatkowych

Rokrocznie rozliczenia podatkowe w Norwegii rozpoczynały się na początku kwietnia. Bieżący rok jest przełomowym, ponieważ Skatteetaten już 18 marca rozpoczyna wysyłkę wstępnych rozliczeń podatkowych. Co to oznacza? Nie każda osoba, która powinna złożyć zeznanie za poprzedni rok podatkowy, otrzyma tego dnia Skattemelding. Wszystkie osoby, które mają dostęp do systemu Altinn, czyli są użytkownikami elektronicznymi, powinny otrzymać go pomiędzy 18 marca a 31 marca tego roku. Pozostali, czyli ci, którzy rozliczają się papierowo, otrzymają wstępne rozliczenie pocztą tradycyjną po 31 marca.

 

Tradycyjnie ostatni dzień kwietnia stanowi ostatni dzień rozliczeń podatkowych. Norweski urząd daje jednak możliwość przedłużenia tego terminu do końca maja. Wystarczy tylko wysłać do urzędu, drogą elektroniczną formularz RF-1115, w którym należy podać przyczynę braku możliwości złożenia zeznania w terminie. Urząd akceptuje każde złożone zeznanie po terminie, które miało zgłoszony brak możliwości wcześniejszego rozliczenia podatkowego. Należy pamiętać jednak, że należy wysłać odpowiedni formularz maksymalnie do ostatniego dnia kwietnia.

 

Nowy Skattemelding = Szybki zwrot

W tym roku Urząd Podatkowy w Norwegii udostępnia nową wersję Skattemelding. Nie będzie ona jednak wysłana do wszystkich. Osoby, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub ci, którzy rozliczają się papierowo, nadal otrzymają dotychczasowe wstępne rozliczenie podatkowe. Główna nowość ma dotyczyć tego, że informacje zawarte na Skattemeldingu mają być pogrupowane według tematów. Cel wprowadzenia dokumentu jest taki, aby był bardziej przejrzysty dla każdego podatnika.

 

Zaletą wysyłki zeznania na nowym Skattemeldingu jest to, że osoby, które wyślą rozliczenie podatkowe i będą miały otrzymać zwrot, będą mogły go uzyskać nawet w ciągu 2 tygodni od dnia złożenia rozliczenia. Urząd jednak ponownie wyklucza pewne grupy:

  • osoby, które prowadzą działalność gospodarczą,
  • osoby, które rozliczają się papierowo,
  • osoby, których zeznanie podatkowe zostanie skontrolowane przez urząd,
  • osoby, które mają przewidywaną dopłatę podatkową.

 

W związku z powyższym, jeżeli nie zaliczasz się do tych grup, a chciałbyś wcześniej otrzymać zwrot podatku, wyślij zwoje rozliczenie podatkowe jak najszybciej.

 

Rejestracja numeru konta do zwrotu

Warto pamiętać, aby na bieżąco uaktualniać informacje na temat formy, w jakiej chce się otrzymać zwrot podatku. Urząd przewiduje dokonanie tego w formie przelewu oraz czeku. Dla osób, które nie zamieszkują na stałe w Norwegii, ważny jest fakt, że mogą zarejestrować w urzędzie również zagraniczny numer konta. Biorąc pod uwagę to, że zwroty podatkowe będą przekazywane szybciej, warto jest jak najwcześniej przekazać te dane do odpowiedniej instytucji. Elektroniczni użytkownicy mogą dokonać zmiany formy zwrotu lub zarejestrować numer konta również w formie elektronicznej. Dane trafiają od razu do urzędu!

 

Jakie ulgi podatkowe?

Rozliczenia za 2019 rok nadal dają prawo do uwzględnienia odpisów przyznawanych pendlerom podróżującym do rodziny czy pendlerom samotnym. Dzięki rozliczeniu w tym statusie można odliczyć poniżej wymienione odpisy:

  • koszt poniesiony za podróże do/z Polski,
  • koszt poniesiony za codzienne dojazdy do pracy,
  • koszt poniesiony za zakwaterowanie,
  • koszt poniesiony za wyżywienie – diety – dotyczy to kierowców TIR-ów, osób, które mieszkały w pensjonacie/hotelu/baraku/mieszkaniu bez możliwości przygotowywania posiłków.

 

Dodatkowo ci, którzy posiadali w 2019 roku kredyt hipoteczny w Polsce, mogą odliczyć opłacone odsetki od kredytu. Podatnicy, którzy posiadają dzieci i ponosili koszty związane z zajęciami dodatkowymi lub pobytem dziecka w przedszkolu/żłobku, będą mogli uwzględnić tzw. odpis rodzicielski. Automatycznie na wstępnym rozliczeniu powinny znajdować się informacje dotyczące odsetek od kredytów opłaconych w Norwegii, składek na związki zawodowe czy dodatkowych składek emerytalnych.

 

Największa zmiana dotyczy zniesienia ulgi 10%, która przysługiwała przez pierwsze dwa lata od osiągnięcia rezydencji podatkowej w Norwegii. W zamian tego można było wnioskować o kildeskatt, czyli ułatwioną formę rozliczania się z urzędem. Dzięki temu podatnicy nie otrzymają ani zwrotu, ani nie będą musieli dopłacać do podatku, ponieważ mogli mieć odliczany stały podatek od wynagrodzenia w wysokości 25%.

 

Szybsza wysyłka wstępnego rozliczenia podatkowego oraz możliwość szybszego zwrotu podatku powinna zmotywować każdego do kompletowania dokumentacji niezbędnej do wykonania rozliczenia z uwzględnieniem ulg podatkowych. Każdy dzień zwłoki może opóźnić fakt przekazania przez urząd należnych pieniędzy. Urząd Podatkowy dał możliwość szybkiego otrzymania zwrotu podatku dla tych, którzy skontrolują poprawność swojego rozliczenia i naniosą w nim zmiany. Warto jest zająć się przygotowaniem do startu rozliczeń podatkowych już teraz.

 

Chcesz otrzymywaćnajważniejsze informacjedotyczące pracy i życia w Norwegii?