Status pendler do rodziny – ulga, w której najchętniej rozliczają się obcokrajowcy

01.03.2020

Masz rodzinę w Polsce i regularnie do niej podróżujesz? Rozlicz się w statusie pendler i zyskaj jak najwyższy zwrot z podatku. Ulga ta jest najpopularniejsza wśród obcokrajowców mieszkających w Norwegii, ponieważ daje możliwość odzyskania nawet do kilkudziesięciu tysięcy nadpłaconego podatku.

Rozlicz się w statusie pendler do rodziny

Masz rodzinę w Polsce i regularnie do niej podróżujesz? Rozlicz się w statusie pendler i zyskaj jak najwyższy zwrot z podatku. Ulga ta jest najpopularniejsza wśród obcokrajowców mieszkających w Norwegii, ponieważ daje możliwość odzyskania nawet do kilkudziesięciu tysięcy nadpłaconego podatku.

Jakie warunki należy spełnić?

Jeżeli posiadasz żonę i/lub dziecko w Polsce, miałeś z nimi meldunek w roku, którego dotyczy rozliczenie oraz regularnie do nich podróżowałeś, możesz rozliczać się jako pendler do rodziny. Regularność podróży określa się jako minimum 3 (1 = wyjazd z Norwegii do Polski + powrót z Polski do Norwegii). Należy jednak pamiętać, że sama liczba nie wystarczy. Urząd corocznie określa wkład własny, który należy przekroczyć, aby móc uwzględnić odpis. Na rok 2019 jest on ustalony na kwotę 22 700 NOK. Co to w praktyce oznacza? Jesteś zobowiązany sprawdzić, ile kilometrów w roku pokonałeś. w zależności od ilości urząd podaje kwotę do przeliczenia za każdy pokonany kilometr. Łączna kwota pokazuje, czy masz prawo do odpisu lub na jaką kwotę. Każdy pendler może uwzględnić w swoim rozliczeniu codziennie dojazdy do pracy. Liczba kilometrów, która została pokonana w ciągu roku, wlicza się do wkładu własnego.

 

Jakie dokumenty musisz przedstawić?

Poza podstawowymi, czyli wstępnym wynikiem rozliczenia (Skattemelding) oraz zestawieniami dochodów od wszystkich pracodawców, od których otrzymałeś wynagrodzenie w roku podatkowym, niezbędne jest dołączenie:

 • aktu urodzenia lub aktu małżeństwa,
 • zaświadczenia o zameldowaniu wydanego przez urząd miasta lub urząd gminy,
 • potwierdzeń podróży w formie kart pokładowych lub potwierdzeń rezerwacji – muszą zawierać dane pasażera, miejsca podróży oraz datę,
 • potwierdzenie opłat za mieszkanie w postaci umowy najmu, potwierdzeń przelewów opłat za mieszkanie lub odcinków z pensji, gdy opłata była potrącana z wynagrodzenia.

 

Zestawienia dochodów od pracodawców są niezbędne do określenia, czy urząd posiada poprawne informacje na temat osiągniętego przez ciebie dochodu oraz potrąconej zaliczki na podatek. Niejednokrotnie zdarza się, że pracodawcy błędnie nie przekazali informacji do urzędu na temat dochodu jednego ze swoich pracowników. To twoim obowiązkiem jest naniesienie poprawek na wstępnym rozliczeniu podatkowym oraz wykazanie, jaki dochód osiągnąłeś. Pamiętaj również o tym, że musisz również przekazać informacje na temat wypłaconego feriepenger, czyli dodatku urlopowego. Wielu podatników zapomina o tym, nie traktując go jako wynagrodzenia.

 

O jakie ulgi możesz wnioskować?

Poza wcześniej wspomnianym odpisem za podróże, o ile ponosiłeś samodzielnie koszty związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem w Norwegii, możesz ubiegać się o:

 • uwzględnienie odpisu za diety,
 • uwzględnienie kosztu poniesionego na zakwaterowanie w Norwegii.

 

Pierwszy z nich został ograniczony od roku 2018. Prawo do odpisu za diety mają określone grupy pracowników. Poniżej przedstawiamy podział wraz ze stawkami:

 

Rodzaj zakwaterowania w Norwegii Stawka diety/1 dzień pobytu w 2019r.
mieszkanie/barak/pokój z dostępem do kuchni
(tj. z dostępem do bieżącej wody poza łazienką oraz do prądu)
-
mieszkanie/barak/pokój bez dostępu do kuchni 161 NOK
Hotel bez zapewnionego wyżywienia 578 NOK
Hotel z zapewnianym śniadaniem 462 NOK
kierowcy TIR-ów 300 NOK

 

Jeżeli pracodawca wypłacił ci część diet, możesz ubiegać się o odliczenie różnicy diety pomiędzy tą którą otrzymałeś a tą, do której miałeś prawo.

 

Odliczenia kosztu poniesionego za zakwaterowanie można dokonać poprzez przedstawienie kilku różnych dokumentów, mianowicie:

 • jeżeli chcesz odliczyć do 10 000 NOK, możesz przedstawić wyłącznie umowę najmu lub zaświadczenie od właściciela wynajmowanego mieszkania,
 • jeżeli chcesz odliczyć wyższą kwotę, którą samodzielnie opłacałeś na konto właściciela mieszkania, należy przedstawić potwierdzenia przelewów zawierające dane płatnika oraz odbiorcy wraz z umową najmu mieszkania,
 • jeżeli chcesz odliczyć koszt, który był potrącany z twojego wynagrodzenia, musisz przedstawić wszystkie odcinki z pensji zawierające informację na ten temat lub ostatni odcinek z pensji, który zawiera podsumowująca kwotę.

 

O jakie dodatkowe odpisy możesz wnioskować?

W przypadku posiadania dziecka i ponoszenia kosztów związanych z jego pobytem w przedszkolu/żłobku lub jego uczęszczaniem na zajęcia dodatkowe, możesz wnioskować o uwzględnienie odpisu rodzicielskiego. Łączy się on ze statusem pendlera, podobnie jak możliwość odliczenia odsetek od kredytu hipotecznego posiadanego w Polsce. Każdy z nich wymaga przedstawienia odpowiednich zaświadczeń.

 

Poza odpisami, o które musisz wnioskować samemu, są również te, które urząd odlicza automatycznie. Należą do nich:

 • odsetki od kredytu zaciągniętego w Norwegii,
 • odpis odsetek od oszczędności na koncie,
 • odpis samotnego rodzica,
 • odpis opłaconych składek na związki zawodowe,
 • odpis dodatkowo opłaconych składek emerytalnych.

 

Rozliczenia podatkowe mogą na pozór wydawać się skomplikowane. Należy jednak pamiętać, że skorzystanie z doradztwa profesjonalnego biura zajmującego się sprawami podatkowymi może zaoszczędzić tobie niepotrzebnych nerwów oraz zapewnić gwarancję poprawności wykonania zlecenia wraz z uwzględnieniem maksymalnie wysokich odpisów mających wpływ na wysoki zwrot podatkowy.

 

Chcesz otrzymywaćnajważniejsze informacjedotyczące pracy i życia w Norwegii?