Zachorowałeś będąc w Polsce?

Wnioskuj o chorobowe

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Sprawdź co zrobić, aby otrzymać wysoki zwrot podatku

18.02.2024

Istnieje mylne przekonanie, że wyłącznie te osoby, które regularnie podróżują do Polski mogą spodziewać się z tego tytułu wysokiego zwrotu podatkowego. Jak co roku, przypomnimy Tobie, o jakie ulgi możesz ubiegać się, aby cieszyć się dodatkowym zastrzykiem pieniędzy. Skatteetaten daje możliwość wnioskowania o bardzo dużo ulg, które korzystnie wpływają na wynik rozliczenia. Sprawdź zatem o jakie z nich możesz się ubiegać oraz jaką dokumentację przygotować na wypadek kontroli z urzędu.

Istnieje mylne przekonanie, że wyłącznie te osoby, które regularnie podróżują do Polski mogą spodziewać się z tego tytułu wysokiego zwrotu podatkowego. Jak co roku, przypomnimy Tobie, o jakie ulgi możesz ubiegać się, aby cieszyć się dodatkowym zastrzykiem pieniędzy. Skatteetaten daje możliwość wnioskowania o bardzo dużo ulg, które korzystnie wpływają na wynik rozliczenia. Sprawdź zatem o jakie z nich możesz się ubiegać oraz jaką dokumentację przygotować na wypadek kontroli z urzędu.

Koszt dojazdów do pracy

Najczęściej uwzględnianą w rozliczeniu ulgą podatkową jest samodzielnie ponoszony koszt dojazdów do pracy. Dotyczy to zarówno pokonywanych kilometrów jak i opłat za bramki. W 2023 roku pracownik etatowy miał standardowo 253 dni roboczych. Jeżeli dojeżdżałeś do pracy częściej, powinieneś uzyskać od praco zaświadczenie, które określi ile dni w ciągu roku pracowałeś. Chcąc odliczyć opłaty poniesione za bramki, niezbędne jest przedstawienie w Skatteetaten imiennych faktur.

 

 

Koszt podróży do Polski

Ci, którzy regularnie podróżowali do rodziny (żony, dziecka) lub mieszkania w Polsce, mogą odliczyć koszt podróży w rozliczeniu podatkowym. Dotyczy to lotów samolotem oraz podróży promowych, ponieważ to właśnie one zawierają Twoje dane personalne, datę podróży oraz miejsca podróży. Skatteetaten oczekuje przedstawienia kart pokładowych lub potwierdzeń rezerwacji. Wykazanie faktur nie jest wystarczające, ponieważ zawiera ograniczone dane. W przypadku podróży promowych, jeżeli Twój koszt poniesiony na bilety przekroczył 3 300 kr, poza samą kilometrówką możesz ubiegać się o odliczenie kosztów poniesionych na ich zakup.

 

Uwaga!
Aby Twoje dojazdy do pracy i/lub podróże do Polski miały wpływ na wynik rozliczenia, koszt Twoich podróży powinien przekroczyć 14 400 kr. Za każdy pokonany kilometr Skatteetaten ocenia jako koszt wynoszący 1,70 kr.

 

 

Koszt poniesiony na zakwaterowanie w Norwegii

Osoby rozliczające się jako pendlerzy, mogą odliczyć koszt poniesiony na koszt najmu i opłat za prąd mieszkania w Norwegii. Ważne jest jednak to, że warunkiem jest fakt mieszkania i pracy w danej Kommune do maksymalnie 2 lat. Jeżeli po tym czasie podatnik nie zmieni miejsca zamieszkania i pracy traci prawo do odliczenia tych kosztów. Jaką dokumentację należy przygotować? Umowę najmu mieszkania wraz z potwierdzeniem przelewów lub odcinki z pensji, jeżeli opłaty były potrącane z wynagrodzenia.

 

 

Odpis diet

Podobnie jak w przypadku kosztów za zakwaterowanie diety można odliczyć w przypadku rozliczania się jako pendler. To, do jakiej stawki diety za jeden dzień pracy można otrzymać, zależy od warunków zamieszkania.

 

Rodzaj zakwaterowania w Norwegii Stawka diety/1 dzień pobytu w 2023 r.
mieszkanie/barak/pokój z dostępem do kuchni (tj. z dostępem do bieżącej wody poza łazienką oraz do prądu) 98 NOK (dziennie, tylko przy podróży służbowej)
mieszkanie/barak/pokój bez dostępu do kuchni 177 NOK
Hotel bez zapewnionego wyżywienia 634 NOK
Hotel z zapewnianym śniadaniem 507 NOK
kierowcy TIR-ów 300 NOK

 

 

Odpis rodzicielski

Posiadając dzieci do 12 roku życia, każdy podatnik może wnioskować o odliczenie kosztów związanych z pobytem dziecka w żłobku/przedszkolu lub na zajęciach dodatkowych. Maksymalny odpis na jedno dziecko wynosi 25 000 NOK. Na każde kolejne do 15 000 NOK. Do rozliczenia niezbędne jest przedstawienie dokumentu, z którego wynika rodzaj opłaty, dane dziecka, dane płatnika oraz rok, za który dotyczą dokonane płatności.

 

 

Odliczenie odsetek od kredytu hipotecznego w Polsce

Jeżeli w danym roku podatkowym ponosiłeś koszty związane z posiadanym kredytem hipotecznym, masz prawo wykazać to jako ulga podatkowa w rozliczeniu. Niezbędne jest uzyskanie z banku zaświadczenia, z którego wynikają dane kredytobiorcy, rodzaj kredytu (hipoteczny) oraz łączną kwotę opłaconych w danym roku odsetek.

 

 

Odpis marynarza

Osoby, które pracowały na statku pod banderą norweską lub pod obcą na norweskim szelfie kontynentalnym przez minimum 130 dni, mogą otrzymać odpis marynarza, który wynosi maksymalnie 80 000 NOK. Ważne jest udokumentowanie książeczki marynarskiej, z której wynikają dokładne daty zamustrowania i wymustrowania ze statku.

 

 

Minstefradrag

Jest to odpis kosztów uzyskania przychodu, który posiada każdy podatnik. Ma on największy wpływ na wynik rozliczenia. Jego wysokość ma ścisły związek z ilością dni pobytu i pracy w Norwegii.