Samotny pendler: kto może rozliczyć się w tym statusie?

08.03.2020

Jeżeli samodzielnie ponosisz koszty związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem w Norwegii oraz posiadasz mieszkanie w Polsce, do którego regularnie podróżujesz, możesz rozliczać się jako samotny pendler. Jednym z warunków, jaki musisz spełnić, jest udokumentowanie podróży do Polski co minimum 3 tygodnie. Sprawdź, co dodatkowo musisz zrobić, aby zyskać wysoki zwrot podatkowy.

 Samotny pendler podróżujący do mieszkania

Jeżeli samodzielnie ponosisz koszty związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem w Norwegii oraz posiadasz mieszkanie w Polsce, do którego regularnie podróżujesz, możesz rozliczać się jako samotny pendler. Jednym z warunków, jaki musisz spełnić, jest udokumentowanie podróży do Polski co minimum 3 tygodnie. Sprawdź, co dodatkowo musisz zrobić, aby zyskać wysoki zwrot podatkowy.

Kim jest samotny pendler?

Pendler samotny to osoba mająca powyżej 22 lat, podróżująca co 6 tygodni do rodziców pozostających w Polsce lub osoba, która posiada samodzielne mieszkanie w Polsce. Dodatkowo musi dysponować niesamodzielnym mieszkaniem w Norwegii.

 

Samodzielne mieszkanie w Polsce charakteryzuje się niżej wymienionymi cechami:

  • jest większe niż 30m2 na jedną osobę. W sytuacji, gdy zamieszkuje je więcej osób, do minimalnej powierzchni powinno zostać dodane 20m2 na każdą osobę,
  • gwarantuje dostęp do bieżącej wody i kanalizacji,
  • mieszkasz w nim co najmniej rok oraz możesz z niego korzystać 7 dni w tygodniu.

 

Jeżeli chcesz zwiększyć swoje szanse na uzyskanie prawa do rozliczania się jako samotny pendler, twoje samodzielne mieszkanie w Polsce musi spełnić chociaż jeden z wyżej wymienionych warunków.

 

Niesamodzielne mieszkanie w Norwegii charakteryzuje się niżej wymienionymi cechami:

  • jest większe niż 30m2 na jedną osobę. W sytuacji, gdy zamieszkuje je więcej osób, do minimalnej powierzchni powinno zostać dodane 20m2 na każdego dodatkowego lokatora powyżej 15 roku życia,
  • nie gwarantuje dostępu do bieżącej wody i kanalizacji,
  • mieszkasz w nim krócej niż rok i nie możesz z niego korzystać 7 dni w tygodniu,

 

Sytuacja komplikuje się, gdy każde z twoich mieszkań – i w Norwegii i Polsce – jest mieszkaniem samodzielnym. Nie wyklucza to jednak wnioskowania o odpisy samotnego pendlera, jeżeli:

  • mieszkanie w Polsce jest twoim mieszkaniem własnościowym,
  • byłeś w nim zameldowany przez minimum 3 lata,
  • mieszkanie w Polsce jest co najmniej 2 razy większe niż mieszkanie w Norwegii,
  • mieszkasz w nim co najmniej rok i możesz z niego korzystać 7 dni w tygodniu,

 

Do jakich ulg masz prawo rozliczając się jako samotny pendler?

 

Opłaty za mieszkanie

Do najważniejszej z ulg zalicza się możliwość odliczenia kosztu poniesionego za wynajem mieszkania w Norwegii. W znaczny sposób wpływa on na wysokość zwrotu podatkowego. Niezbędne jest wykazanie w rozliczeniu łącznej kwoty, jaką opłaciło się w roku, którego dotyczy rozliczenie. Jako potwierdzenie powinieneś dodatkowo dołączyć umowę najmu oraz potwierdzenia przelewów z widocznymi danymi odbiorcy i zlecającego. Jeżeli twoje opłaty za mieszkanie były potrącane z wynagrodzenia, wystarczy, że przedstawisz odcinki z pensji, na których są one widoczne.

 

Diety

Drugim równie ważnym opisem jest uwzględnienie w rozliczeniu odpisu za diety. Od roku 2018 prawo do nich zostało bardzo ograniczone. Jeżeli mogłeś samodzielnie przygotowywać sobie ciepłe posiłki, czyli miałeś dostęp do kuchni z bieżącą wodą oraz do prądu, nie możesz ubiegać się o jakiekolwiek diety. Skatteetaten wyróżnił kilka grup pracowników, którym przydziela różne stawki zasiłków w zależności od rodzaju zakwaterowania:

 

Rodzaj zakwaterowania w Norwegii Stawka diety/1 dzień pobytu w 2019r.
mieszkanie/barak/pokój z dostępem do kuchni
(tj. z dostępem do bieżącej wody poza łazienką oraz do prądu)
-
mieszkanie/barak/pokój bez dostępu do kuchni 161 NOK
Hotel bez zapewnionego wyżywienia 578 NOK
Hotel z zapewnianym śniadaniem 462 NOK
kierowcy TIR-ów 300 NOK

 

Podróże

Rozliczając się jako pendler, musisz udokumentować podróże do mieszkania w Polsce minimum co 3 tygodnie. W rozliczeniu należy wykazać ilość przebytych podróży oraz odległość od miejsca zamieszkania w Norwegii do miejsca zamieszkania w Polsce. Jako ich potwierdzenie musisz przedstawić karty pokładowe lub potwierdzenia rezerwacji w przypadku podróży samolotowych lub/oraz faktur w przypadku podróży promowych. Dodatkowo jeżeli samodzielnie ponosiłeś koszty związane z codziennym dojazdem do pracy, możesz zawrzeć je w rozliczeniu. Niezbędne jest podanie liczby dni pracujących oraz odległość pomiędzy domem w Norwegii a miejscem pracy.

 

Pamiętaj! Każde potwierdzenie podróży musi zawierać dane pasażera, datę podróży oraz miejsce podróży. Jeżeli odbyłeś podróże promowe i zapłaciłeś minimum 3300 NOK w ciągu roku, ich koszt będzie miał również znaczenie dla twojego rozliczenia.

 

Ważne jest, że aby móc uwzględnić jakikolwiek odpis za podróże, należy przekroczyć wkład własny, który jest corocznie określany przez urząd. Na rok 2019 wynosi 22 700 NOK. Cała nadwyżka będzie stanowić Twój odpis.

 

Samotny pendler ma prawo do wielu odpisów i daje możliwość znacznego obniżenia podstawy do opodatkowania, co skutkuje wysokim zwrotem. Poza standardowymi ulgami, może odliczyć np. opłacone odsetki od kredytu w Polsce. Spełnienie warunków dających prawo do tego odpisu nie jest łatwe, jednak jeżeli w jednym roku nie spełniasz warunków, sprawdź, co możesz zrobić, aby zmienić to na kolejne lata.

 

Chcesz otrzymywaćnajważniejsze informacjedotyczące pracy i życia w Norwegii?