Zachorowałeś będąc w Polsce?

Wnioskuj o chorobowe

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Rozliczenie w Norwegii osoby zmarłej

28.02.2024

W przypadku śmierci osoby, która pracowała w minionym roku podatkowym w Norwegii, obowiązek rozliczenia jej spada na spadkobiercę. Najczęściej jest to małżonek lub pełnoletnie dziecko, ewentualnie brat/siostra. Spadkobierca ma również prawo do otrzymania ewentualnego zwrotu podatku po osobie zmarłej, jeżeli taki przysługuje.

W przypadku śmierci osoby, która pracowała w minionym roku podatkowym w Norwegii, obowiązek rozliczenia jej spada na spadkobiercę. Najczęściej jest to małżonek lub pełnoletnie dziecko, ewentualnie brat/siostra. Spadkobierca ma również prawo do otrzymania ewentualnego zwrotu podatku po osobie zmarłej, jeżeli taki przysługuje.

Krok 1. Zarejestrowanie zgonu

Jeżeli śmierć nastąpiła na terenie Norwegii, to lekarz orzekający zgon zgłosi to do Folkeregisteret. W takiej sytuacji spadkobierca nie musi nic robić. Natomiast jeżeli zgon nastąpi poza terenem Norwegii, to fakt ten należy zgłosić do urzędu. Do pisma należy załączyć akt zgonu wraz z apostille. Dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 

 

Krok 2. Uzyskanie Skattemeldingu

Do wykonania rozliczenia podatkowego w Norwegii niezbędne jest wstępne rozliczenie podatkowe, czyli skattemelding. Istnieje kilka możliwości otrzymania tego dokumentu w zależności od daty śmierci oraz innych formalności, np. zarejestrowanego adresu w Norwegii. Uzyskanie skattemeldingu trzeba zatem na bieżąco dostosować do sytuacji – przed rozpoczęciem sezonu rozliczeń podatkowych trudno jest przewidzieć, czy skattemelding zostanie wysłany, gdzie i czy w ogóle. Przedstawiamy poniżej kilka możliwości otrzymania tego dokumentu:

  • Jeżeli małżonkowie przebywali w Norwegii razem, a w systemie urzędowym zarejestrowani byli jako małżeństwo, to po śmierci jednego z nich, skattemelding może pojawić się na elektronicznym koncie drugiego.
  • Jeżeli w Norwegii przebywa małżonek lub dziecko osoby zmarłej, to mogą oni zamówić Skattemelding zmarłego poprzez swoje konto Altinn. Nie ma obowiązku przedstawiania dokumentów, które potwierdzą spowinowacenie oraz prawo do dziedziczenia.
  • Jeżeli spadkobierca nie mieszka w Norwegii, to może zamówić skattemelding osoby zmarłej poprzez wysłanie pisma do urzędu. Jeżeli spadkobiercą nie jest małżonek lub dziecko, to należy do pisma załączyć dokument z sądu, który potwierdza prawo do dziedziczenia.
  • Jeżeli osoba pracująca w Norwegii zmarła po zakończonym roku podatkowym, a urząd nie został o tym poinformowany, być może istniała będzie możliwość logowania na konto osoby zmarłej i pobranie skattemeldingu, jeżeli dziedziczący mają dostęp do konta osoby zmarłej.
  • W niektórych przypadkach Skatteetaten wysyła papierowy skattemelding na zarejestrowany w Folkeregisteret adres osoby zmarłej – najczęściej jest to adres zamieszkania w Polsce.

 

Jeżeli przejmujesz obowiązek wykonania rozliczenia podatkowego za osobę zmarłą, to najlepszym rozwiązaniem jest zawnioskowanie zawczasu o skattemelding, aby zdążył on dojść na podany przez Ciebie adres, abyś mógł wykonać rozliczenie w terminie do 30.04.2024.

 

 

Krok 3. Wykonanie rozliczenia podatkowego za osobę zmarłą

Tutaj sytuacja jest dość podobna jak przy uzyskaniu skattemeldingu – wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Małżonek zarejestrowany w Norwegii będzie mógł wykonać rozliczenie osoby zmarłej elektronicznie. Natomiast w pozostałych przypadkach raczej konieczne będzie wykonanie rozliczenia w formie papierowej i odesłanie go do urzędu w terminie do końca kwietnia.

 

 

Krok 4. Uregulowanie należności

Jeżeli z rozliczenia podatkowego wyniknie dopłata, to dziedziczący ma w obowiązku uregulowanie jej. Jeżeli natomiast z rozliczenia podatkowego wynika nadpłata, czyli zwrot podatku, to dziedziczący może zarejestrować w Skatteetaten swoje konto do zwrotu podatku osoby zmarłej.