Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Przypominamy o zmianach w rozliczeniu podatku za 2022 rok

06.11.2022

Zbliżający się koniec roku to dobry czas na sprawdzenie czy jesteśmy przygotowani do zbliżających się rozliczeń podatku za 2022 rok. Dlaczego to dobry czas? Zmiany podatkowe będą dawały możliwość większej grupie osób do uwzględnienia ulg z tytułu status pendler. Jeżeli ktoś nie spełnił jeszcze wszystkich warunków, ma jeszcze 2 miesiące na to. Zapoznaj się z nowościami, które mogą przynieść Tobie wysoki zwrot podatku!

Zbliżający się koniec roku to dobry czas na sprawdzenie czy jesteśmy przygotowani do zbliżających się rozliczeń podatku za 2022 rok. Dlaczego to dobry czas? Zmiany podatkowe będą dawały możliwość większej grupie osób do uwzględnienia ulg z tytułu status pendler. Jeżeli ktoś nie spełnił jeszcze wszystkich warunków, ma jeszcze 2 miesiące na to. Zapoznaj się z nowościami, które mogą przynieść Tobie wysoki zwrot podatku!

Więcej pendlerów w rozliczeniach podatkowych

Ostatnie lata podatkowe pokazywały, że Skatteetaten ogranicza ulgi podatkowe, czego skutkiem są coraz niższe zwrotu podatkowe. Pandemia, która ograniczyła możliwości podróżowania i ubiegania się o odpisy pendlera dała jednak do myślenia. Aby wyjść na przeciw osobom, które regularnie podróżują do rodzin w Polsce zmniejszony został wkład własny do odliczenia kosztów podróży.

 

Ważne!
Jeżeli jeszcze nie odbyłeś minimum 3 podróży w roku 2022 warto to zmienić. Może mieć to wpływ na wysokość Twojego zwrotu podatkowego!

 

 

Co to w praktyce oznacza?

Aby móc odliczać ulgę podatkową jaką jest koszt podróży do Polski, wystarczy, że pokonasz ich znacznie mniej niż w latach poprzednich! Poniżej przedstawiamy ile wynosił wkład własny w trzech ostatnich latach:

 

Rok Kwota wkładu własnego
2022 14 000 kr
2021 23 900 kr
2020 23 100 kr

 

Jak można zauważyć, wkład własny został zmniejszony prawie o połowę. Zatem osoby, które w poprzednich latach nie mogły odliczyć kosztu podróży, ponieważ nie przekroczyły wkładu własnego mogą to zmienić w rozliczeniach podatku za 2022 rok.

 

Uwaga!
W roku 2021 stawka za kilometr przy łącznej ilości pokonanych kilometrów wynosiła 1,56 kr, a powyżej 0,76 kr. Od 2022 roku jest to jedna kwota bez względu na łączną ilość pokonanych kilometrów i wynosi 1,65 kr.

 

 

Dajmy przykład, aby zrozumieć, dlaczego ilość podróży może mieć wpływ na wysoko zwrot podatku.

1. Obliczenia przy wkładzie własnym w kwocie 23 900 kr (2021 rok)

Pan Adam podróżował w 2021 roku 3 razy ze swojego domu w Norwegii, do żony w Polsce. Łączna ilość kilometrów pomiędzy domem w Norwegii, a domem w Polsce w jedną stronę wyniosła u niego 2 750 kilometrów. Jedna podróż w dwie strony wynosi 5 500 km

 

3 podróże x 5 500 km = 16 500 km

 

Stawka za 1km przy łącznej ilości poniżej 50 000 kr wynosiła 1,56 kr (powyżej 50 000 km 0,76 kr)

 

Zatem koszt podróży Pana Adama wynosił 16 500 km x 1,56 = 25 740 kr

 

25 740 kr pomniejszone o wkład własny (23 900), skutkowało tym, że Pana ulga podatkowa za podróże wynosiła 1 840. Kwota ta pomniejszała podstawę do opodatkowania.

 

 

2. Obliczenia przy wkładzie własnym w kwocie 14 000 kr (2022 rok)

Pan Adam podróżował w 2022 roku 3 razy ze swojego domu w Norwegii, do żony w Polsce. Łączna ilość kilometrów pomiędzy domem w Norwegii, a domem w Polsce w jedną stronę wyniosła u niego 2 750 kilometrów. Jedna podróż w dwie strony wynosi 5 500 km

 

3 podróże x 5 500 km = 16 500 km

 

Stawka za 1km bez względu na ilość pokonanych kilometrów wynosi 1,65 kr

 

Zatem koszt podróży Pana Adama wynosił 16 500 km x 1,65 = 27 225 kr

 

27 225 kr pomniejszone o wkład własny (14 000), skutkowało tym, że Pana ulga podatkowa za podróże wynosiła 13 225. Kwota ta pomniejszała podstawę do opodatkowania.

 

 

Co z pozostałymi ulgami podatkowymi?

Nadal można wnioskować o uwzględnienie ulg, które obowiązywały do tej pory. Do najważniejszych z nich należą:

  • koszt związany z zakwaterowaniem w Norwegii, jeżeli podatnik w ciągu ostatnich dwóch lat zmienił Kommune zamieszkania i wykonywania pracy,
  • diety w przypadku zamieszkania w miejscu bez dostępu do kuchni, w hotelu lub jako kierowca TIRa,
  • odpis rodzicielski związany z ponoszeniem kosztów pobytu dziecka z żłobku./przedszkolu lub na zajęciach dodatkowych,
  • odsetki od kredytu hipotecznego w Polsce,
  • koszt dojazdu do pracy.

 

Pamiętaj także o najważniejszej rzeczy! Każda ulga podatkowa musi zostać potwierdzona dokumentacją. W związku z tym zadbaj o przygotowanie aktu urodzenia/aktu małżeństwa dziecka do których podróżujesz, aktualne zaświadczenie o zameldowaniu z rodziną, umowę najmu mieszkania w Norwegii i potwierdzenia opłat jeżeli ponosisz za nie koszt, zaświadczenie do opisu rodzicielskiego, zaświadczenie z banku o opłaconych odsetkach od kredytu.