Zasiłki dla bezrobotnych w Norwegii

Złóż wniosek

Pozostało 7 dni na rozliczenie podatku w Norwegii

23.05.2021

Zapomniałeś złożyć swoje zeznanie? Nie sprawdziłeś zawartych na nim wszystkich danych i po prostu wysłałeś skattemelding? Może przypomniałeś sobie o ulgach podatkowych, do których miałeś prawo? Masz jeszcze 7 dni na złożenie swojego rozliczenia podatku w Norwegii. Zapoznaj się z tym, co powinieneś sprawdzić na swoim zeznaniu lub z jakich odpisów możesz skorzystać.

Zostało 7 dni na rozliczenie podatku w Norwegii

Zapomniałeś złożyć swoje zeznanie? Nie sprawdziłeś zawartych na nim wszystkich danych i po prostu wysłałeś skattemelding? Może przypomniałeś sobie o ulgach podatkowych, do których miałeś prawo? Masz jeszcze 7 dni na złożenie swojego rozliczenia podatku w Norwegii. Zapoznaj się z tym, co powinieneś sprawdzić na swoim zeznaniu lub z jakich odpisów możesz skorzystać.

Dochód i potrącona zaliczka na podatek

Podstawowe dane to oczywiście informacje na temat tego, czy wszyscy Twoi pracodawcy oraz NAV zaraportowali do Skatteetaten osiągnięte przez Ciebie dochody oraz czy ich kwoty są poprawne. Dodatkowo niezbędne jest zsumowanie wszystkich kwot dotyczących potrąconej zaliczki na podatek. Pamiętaj, że Twoim dochodem są również otrzymane feriepenger od pracodawców, u których byłeś zatrudniony w 2019 roku, natomiast otrzymałeś je w 2020 roku.

 

Dane dotyczące posiadanego majątku

Samo rozliczenie nie wiąże się z oceną, czy otrzyma się zwrot podatku, czy będzie trzeba zapłacić do urzędu niedopłatę. Należy również zwrócić uwagę, czy Skatteetaten posiada wszystkie informacje na temat Twojego majątku. Sprawdź, czy wykazałeś w swoim zeznaniu posiadane przez siebie nieruchomości, auta lub inne pojazdy, typu motocykl. Informacje te nie mają wpływu na wynik Twojego zeznania, jednak należy je obowiązkowo przedstawić. Jeżeli z kolei Twój skattemelding zawiera dane dotyczące np. pojazdu, który sprzedałeś przed 2020 rokiem – należy je usunąć.

 

Minstefradrag

Jest to stały odpis kosztów uzyskania przychodu. Osoby, które posiadają stały numer personalny oraz rezydenci podatkowi w Norwegii, w większości przypadków otrzymują automatycznie najwyższy odpis, odpowiadający pobytowi w Norwegii przez 12 miesięcy. Nie zawsze jednak jest on przyznany właściwie. Warto zatem to sprawdzić i nanieść ewentualne korekty. Odpis minstefradrag ma jeden z największych wpływów na wysokość dopłaty lub zwrotu podatkowego.

 

Automatyczne ulgi podatkowe

Często zdarza się, że Twoja karta podatkowa zamówiona w grudniu poprzedzającym rok rozliczeniowy mogła mieć zawarte ulgi podatkowe. Najczęściej dotyczy to odliczeń kosztów dojazdów do pracy lub odsetek od kredytu. Dane te automatycznie powinny znaleźć się na Twoim wstępnym rozliczeniu. Co jednak, jeżeli nie miałeś do nich prawa w 2020 roku? Twoim obowiązkiem jest usunięcie ich. Jeżeli tego nie zrobisz, a Twoje zeznanie zostanie skontrolowane, będziesz zobowiązany oddać urzędowi zwrot, który otrzymałeś, lub dopłacić różnicę wynikającą z tego błędu.

Często zdarza się również, że osoby, które na stałe przebywają w Norwegii, uznają, że jeżeli ponoszą koszty związane z odpisem rodzicielskim na dzieci, będą miały uwzględnione to w rozliczeniu. Nic bardziej mylnego – wielokrotnie zdarza się, że część danych nie zostaje skierowana do Skatteetaten, czego efektem jest brak odpisu rodzicielskiego na skattemeldingu.

 

Co może zmniejszyć Twoją dopłatę do podatku lub zwiększyć zwrot?

Poza najpopularniejszymi ulgami wynikającymi ze statusu pendler, jakimi są odliczenie kosztów podróży czy zakwaterowania w Norwegii, coraz częściej podatnicy korzystają z mniej popularnych odpisów. Należą do nich odliczenia odsetek od kredytu hipotecznego w Polsce czy odliczenie kosztów związanych z pobytem dziecka w przedszkolu/żłobku lub na zajęciach dodatkowych. Warto także zawnioskować o zwrot kosztów związanych z codziennym dojazdem do pracy na własny koszt. Tu jednak należy pamiętać, że aby miały one wpływ na wynik rozliczenia, należało w 2020 roku przekroczyć minimalny wkład własny.

 

Dokumentacja wymagana do rozliczenia

Jeżeli z różnych powodów nie jesteś w stanie w tak krótkim czasie skompletować dokumentów, które potwierdzą odpisy, o które wnioskujesz – takich jak akt, zaświadczenia o zameldowaniu z rodziną czy umowa najmu mieszkania w Norwegii – nie przejmuj się. Możesz wprowadzić na skattemeldingu wyłącznie dane, np. liczbę przebytych podróży do Polski czy łączny koszt poniesiony na wynajem mieszkania w Norwegii. Pamiętaj jednak, że musisz posiadać tę dokumentację w razie kontroli Skatteetaten. Rozlicz się jak najszybciej, natomiast o dokumentację zadbaj w kolejnych dniach.

Umów konsultację online
Wybierz temat rozmowy:
Podatki
Zasiłki
Helfo
Inne

Proszę wybrać temat rozmowy

Podaj numer telefonu:

Podaj poprawny numer telefonu

Zapisz się teraz!

Administratorem Twoich danych osobowych jest MultiNOR sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80-393) przy ul. Krynickiej 1, KRS 0000546209, NIP: 584-273-49-23. Będziemy przetwarzać Twoje dane na zasadach opisanych w prosty i przejrzysty sposób w Polityce Prywatności. Warunkiem przesłania danych w formularzu jest zapoznanie się i akceptacja Polityki Prywatności. Wysyłając swoje dane w formularzu oświadczasz, że zapoznałeś się tym dokumentem i akceptujesz go w całości.