Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Nie zwlekaj, rozlicz podatek w maju

08.05.2022

Jeżeli do tej pory nie sprawdziłeś poprawności swojego rozliczenia podatku, czyli skattemelding, lub nie naniosłeś na niego ulg podatkowych, możesz zrobić to jeszcze w maju. Teoretycznie, powinieneś dokonać przedłużenia terminu rozliczenia do końca maja. Warto jednak, nawet, gdy tego nie zrobiłeś, wykonać swoje rozliczenie nawet teraz, aby uniknąć nałożenia kar ze strony Urzędu za brak dopełnienia swojego obowiązku podatkowego, jakim jest rozliczenie podatku w Norwegii.

Jeżeli do tej pory nie sprawdziłeś poprawności swojego rozliczenia podatku, czyli skattemelding, lub nie naniosłeś na niego ulg podatkowych, możesz zrobić to jeszcze w maju. Teoretycznie, powinieneś dokonać przedłużenia terminu rozliczenia do końca maja. Warto jednak, nawet, gdy tego nie zrobiłeś, wykonać swoje rozliczenie nawet teraz, aby uniknąć nałożenia kar ze strony Urzędu za brak dopełnienia swojego obowiązku podatkowego, jakim jest rozliczenie podatku w Norwegii.

Skattemelding to nie propozycja urzędu

Wiele osób mylnie uważa, że przesłanie przez Skatteetaten wstępne rozliczenie podatkowe to propozycja Urzędu. Nic bardziej mylnego, jest to zwyczajne zestawienie dotyczące osiągniętego przez podatnika dochodu oraz potrąconej zaliczki na podatek. Urząd wystawia skattemelding na podstawie informacji przesłanych przez Twoich pracodawców czy banki, w których posiadałeś zobowiązania kredytowe lub oszczędności.

 

Dodatkowo, każde wstępne zeznanie posiada automatycznie przyznane ulgi podatkowe. Ta, którą posiadają wszyscy, to odpis minstefradrag, czyli koszt uzyskania przychodu związany z miesiącami pobytu i pracy w Norwegii w danym roku, którego dotyczy rozliczenie. Odpis minstefradrag wielokrotnie jest przyznany błędnie przez Skatteetaten. Urząd często posiada błędne dane na temat okresu pobytu czy pracy podatnika. Jeżeli otrzymasz wyższy odpis niż ten do, który miałeś prawo, powinieneś jak najszybciej to skorygować. Możesz otrzymać błędnie zwrot podatku, który po korekcie będziesz musiał zwrócić!

 

Ważne!
Jeżeli otrzymasz za wysoki odpis minstefradrag, a tym samym większy zwrot podatku, a nie miałeś do niego prawa – będziesz musiał zwrócić pieniądze wraz z odsetkami po kontroli urzędowej!

 

Niestety równie często zdarza się, że to pracodawca przekazał błędne dane na temat osiągniętego przez podatnika dochodu czy potrąconej zaliczki na podatek. Odpowiedzialność dotycząca korekty zeznania nie leży po stronie Twojego pracodawcy, a Twojej! W związku z tym powinieneś poprawić wszystkie błędne dane, które widzisz na swoim wstępnym zeznaniu, nawet w maju i wysłać poprawione rozliczenie do Skatteetaten.

 

Uwaga!
Odpowiada Tobie wynik rozliczenia, który jest widoczny na skattemeldingu? Nie zawsze możesz mieć prawo do przewidywanego zwrotu. To Twoim obowiązkiem jest poprawienie błędnych danych i wysłanie korekty do urzędu.

 

 

Masz prawa do ulg podatkowych?

Złożenie rozliczenia podatku wiąże się nie tylko z obowiązkiem sprawdzenia na nim poprawności danych, ale także umożliwia ubieganie się o ulgi podatkowe. W rozliczeniach za 2021 rok możesz uwzględnić ich wiele. Do najbardziej popularnych należą:

  • koszt poniesiony na dojazdy do pracy – może go odliczyć każda osoba, a także pendler. Należy pamiętać, że aby miały one wpływ na wynik rozliczenia, należy przekroczyć minimalny wkład własny, który co roku jest inny,
  • koszt poniesiony na bramki – jeżeli ponosiłeś opłaty związane z bramkami podczas codziennego dojazdu do pracy, możesz je odliczyć jeżeli ich koszt przekracza 3 300 NOK,
  • koszt zakwaterowania w Norwegii – odpis ten przysługuje wyłącznie tym, którzy rozliczają się w statusie pendler przy ściśle określonych warunkach,
  • koszt podróży do Polski – tu podobnie, jak w przypadku kosztu zakwaterowania, może odliczyć wyłącznie osoba rozliczająca się w statusie pendler, czyli ta, która regularnie dojeżdża do domu/ pracy poza Norwegią,
  • odpis rodzicielski – koszty związane z pobytem dziecka w przedszkolu, żłobku lub na zajęciach dodatkowych – dotyczy to zarówno dzieci, które mieszkają w Norwegii jak i w Polsce,
  • odsetki od kredytu hipotecznego w Polsce – jeżeli w 2021 roku opłacałeś kredyt hipoteczny w Polsce, możesz wnioskować o uwzględnienie opłaconych odsetek od kredytu,
  • kryptowaluty – wykazanie posiadanych kryptowalut, zysku lub poniesionych strat.

 

Nawet, gdy nie masz prawa do ulg podatkowych, powinieneś rozliczyć swój podatek. Odpowiedzialność za błędy, które znajdują się na skattemeldingu leżą po Twojej stronie, nie po stronie Urzędu. Jeżeli nie przedłużyłeś terminu złożenia zeznania do końca maja, nic straconego. Lepiej, abyś złożył zeznanie po terminie, niż ryzykował nałożenie kary za brak dopełnienia tego obowiązku.