Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Masz już swój skattemelding? Sprawdź, jak go rozszyfrować

15.03.2023

Od 14.03.2023 do 31.03.2023 wysyłane będą wstępne rozliczenia podatkowe, czyli skattemeldingi. Pierwsi podatnicy otrzymali swoje już wczoraj, a kolejni otrzymywać je będą w kolejnych dniach. Mimo tego, że wygląd skattemeldingu 2022 nie różni się znacząco od wersji z poprzedniego roku, przygotowaliśmy dla Was jego szczegółowy opis. Rozszyfrujmy skattemelding 2022 wspólnie.

Od 14.03.2023 do 31.03.2023 wysyłane będą wstępne rozliczenia podatkowe, czyli skattemeldingi. Pierwsi podatnicy otrzymali swoje już wczoraj, a kolejni otrzymywać je będą w kolejnych dniach. Mimo tego, że wygląd skattemeldingu 2022 nie różni się znacząco od wersji z poprzedniego roku, przygotowaliśmy dla Was jego szczegółowy opis. Rozszyfrujmy skattemelding 2022 wspólnie.

Pierwsza strona skattemeldingu

Na pierwszej stronie skattemeldingu znajdziemy przede wszystkim dane osobowe oraz informację o przewidywanym wyniku rozliczenia podatkowego. Pamiętaj, że twoim obowiązkiem jest sprawdzenie, czy skattemelding zawiera poprawne dane. Za błędy na skattemeldingu odpowiadasz Ty.

 

  

Na samej górze pierwszej strony skattemeldingu 2022 znajdziemy:

 • swoje imię i nazwisko oraz numer personalny,
 • kod QR do zeskanowania,
 • datę wystawienia skattemeldingu,
 • zarejestrowany w Folkeregisteret adres – jeżeli jest nieaktualny, to koniecznie go zaktualizuj,
 • należny do zapłaty w 2022 roku podatek, czyli kwotę podatku, którą według wstępnego rozliczenia podatkowego powinieneś był uiścić w 2022 roku. Pamiętaj, że możesz zmniejszyć tę kwotę korzystając z odpisów podatkowych i uzyskać korzystniejszy wynik rozliczenia podatkowego – większy zwrot lub mniejszą dopłatę,
 • przewidywany wynik rozliczenia podatkowego – zwrot lub dopłata.

  

  

W dalszej części pierwszej strony skattemeldingu znajdziemy informację o:

 • firmach, z których otrzymałeś dochód w 2022 oraz kwocie dochodu,
 • posiadanych w 2022 roku kontach bankowych oraz kredytach,
 • posiadanych w 2022 roku nieruchomościach oraz ruchomościach,
 • odpisie kosztów uzyskania przychodu za miesiące pobytu na terenie Norwegii.

 

 

Kolejne strony skattemeldingu

Najbardziej istotną częścią skattemeldingu 2022 jest strona zatytułowana Oppsummering. Jest to podsumowanie dochodów, odpisów podatkowych, posiadanego majątku oraz posiadanych kredytów. Na tej stronie znajdziesz również dochód pomniejszony o odpisy, czyli alminnelig inntekt oraz majątek netto – obie te wartości mają kluczowe znaczenie przy wyliczaniu zdolności kredytowej w Norwegii.

 

  

Kolejną, równie ważną częścią skattemeldingu jest strona ostatnia. Widnieje na niej:

 • dokładne wyliczenie składowych należnego podatku,
 • należny podatek w roku 2022,
 • zapłacona zaliczka na poczet podatku
 • przewidywany wynik podatkowy.

 

 

 

Na tej stronie znajdziemy również informację o zarejestrowanym numerze konta bankowego do zwrotu podatku – jeżeli jest nieaktualny, koniecznie go zmień – oraz dane do płatności, w przypadku niedopłaty podatku. Jeżeli po rozliczeniu podatkowym przewidywanym wynikiem w dalszym ciągu będzie dopłata podatku, możesz skorzystać z tych danych do płatności i uiścić opłatę do 31.05.2023 – dzięki temu unikniesz płacenia odsetek karnych.

 

Jeżeli chciałbyś skorzystać z naszej pomocy przy sprawdzeniu poprawności danych zawartych na skattemeldingu, a także sprawdzeniu, czy przysługują Ci dodatkowe odpisy podatkowe, zapraszamy do kontaktu

Potwierdź swoje wykształcenie w Norwegii!

Sprawdź, czy HK-dir uzna Twój zawód. Wpisz jego nazwę i prześlij do weryfikacji.

Czy HK-dir uzna
Twój zawód?

W jakich latach chodziłeś do szkoły?

Podaj adres e-mail, na który prześlemy Ci informację zwrotną, czy HK-dir uzna Twój zawód

Dziękujemy

Nasi specjaliści przeanalizują Twój przypadek i wyślą odpowiedź na podany adres email.

Idź do naszego bloga