Zadbaj o bezpłatną opiekę
medyczną w Polsce

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Zasady w rozliczeniach podatku za 2022 rok

12.03.2023

Ze względu na zbliżające się już 14.03.2023 roku rozliczenia podatku za 2022 rok, warto jest przypomnieć obowiązujące w nich zasady. Znaczna część podatników ma prawo ubiegać się o dodatkowe ulgi podatkowe, które mogą zmniejszyć dopłatę do podatku lub spowodować znaczne zwiększenie kwoty zwrotu. Zapoznaj się zatem z tym, co możesz zrobić, aby nawet po 2 tygodniach od złożenia rozliczenia cieszyć się zwrotem nadpłaconego podatku za 2022 rok.

Ze względu na zbliżające się już 14.03.2023 roku rozliczenia podatku za 2022 rok, warto jest przypomnieć obowiązujące w nich zasady. Znaczna część podatników ma prawo ubiegać się o dodatkowe ulgi podatkowe, które mogą zmniejszyć dopłatę do podatku lub spowodować znaczne zwiększenie kwoty zwrotu. Zapoznaj się zatem z tym, co możesz zrobić, aby nawet po 2 tygodniach od złożenia rozliczenia cieszyć się zwrotem nadpłaconego podatku za 2022 rok.

Pendler podróżujący do rodziny

Każda osoba, która posiada w Polsce żonę i/lub dziecko w Polsce oraz regularnie do nich podróżuje ma prawo na uwzględnienie w zeznaniu dodatkowych ulg podatkowych. Należą do nich:

 • koszt podróży do Polski – warunkiem jest ponoszenie kosztów samodzielnie. Aby miały one wpływ na wynik rozliczenia, należy przekroczyć wkład własny określony przez Skatteetaten, który za 2022 rok wynosi 14 000 kr. Dodatkowo, gdy podróżowałeś promem i Twój łączny koszt biletów wyniósł więcej niż 3300 kr, możesz dodać tą informację do Twojego rozliczenia,
 • koszt dojazdów do pracy – zarówno pendler jak i osoba mieszkająca na stałe w Norwegii, ponosząca koszty dojazdów do pracy, ma prawo wnioskować o przyznanie tego opisu,
 • koszt zakwaterowania w Norwegii – jeżeli w ciągu 2 lat od 2020 roku zmieniłeś miejsce pracy oraz miejsce zamieszkania (Kommunę), masz prawo odliczyć koszty związane z opłatami za czynsz i prąd wynajmowanego mieszkania w Norwegii,
 • diety – jeżeli jesteś kierowcą TIRa lub mieszkałeś w miejscu bez dostępu do kuchni/hotelu, możesz ubiegać się o odliczenie diet za każdy dzień pracy w Norwegii.

 

UWAGA!
W rozliczeniach za 2022 rok masz prawo ubiegać się o odpisy pendlera. Pojawiają się plotki mówiące o tym, że ulgi te zostały zniesione. Jest to mylna informacja!

 

 

Samotny pendler

Jeżeli jesteś osobą, która mieszkała w niesamodzielnym mieszkaniu w Norwegii, czyli mieszkaniu:

 • które nie gwarantowało dostępu do bieżącej wody,
 • w którym mieszkałeś krócej niż rok,
 • z którego nie mogłeś korzystać 7 dni w tygodniu,
 • które było mniejsze niż 30 m2 na jedną osobę,


a podróżowałeś do samodzielnego mieszkania w Polsce minimum 4 razy w 2022 roku, to możesz ubiegać się o odliczenie kosztów, o których wspominaliśmy powyżej. Jeżeli natomiast Twoje mieszkanie w Norwegii było mieszkaniem samodzielnym (mieszkanie nazywamy samodzielnym, gdy nie spełnia chociaż jednego z powyższych warunków, np. gwarantuje dostęp do bieżącej wody), to również możesz skorzystać z odpisów, pod warunkiem, że spełniasz dodatkowe kryteria:

 

 • mieszkanie w Polsce było mieszkaniem wynajętym lub własnościowym,
 • byłeś w nim zameldowany przez co najmniej 3 lata,
 • mieszkanie w Polsce na osobę było co najmniej 2 razy większe niż mieszkanie w Norwegii (na osobę),
 • mieszkałeś w polskim mieszkaniu od co najmniej roku i miałeś do niego dostęp 7 dni w tygodniu.

 

Ważne!
Od 2018 roku samotny pendler mógł podróżować do mieszkania w Polsce 4 razy w roku. Został zniesiony wymóg podróżowania raz na 3 tygodnie. Jeżeli spełniłeś określony warunek w latach poprzednich możesz złożyć korektę podatkową i odzyskać nadpłacone pieniądze z podatku.

 

 

Odpis odsetek o kredytu hipotecznego w Polsce

Posiadając kredyt hipoteczny w Polsce, w określonej sytuacji, masz prawo ubiegać się o odliczenie odsetek od tego kredytu opłaconych w danym roku podatkowym. Niezbędne jest to, abyś do rozliczenia uzyskał z banku zaświadczenie, z którego jasno wynika jaki rodzaj kredytu posiadałeś, że byłeś jego kredytobiorcą oraz jaką kwotę odsetek opłaciłeś (wraz z walutą kredytu). Osoba, która może wnioskować o tą ulgę podatkową musi:

 • mieszkać w Norwegii na stałe wraz z rodziną, być norweskim rezydentem podatkowym, a co za tym idzie jego centrum interesu życiowego znajduje się w Norwegii,
 • mieszkać w Norwegii tymczasowo, nie będąc norweskim rezydentem podatkowym, jednak osiągać dochód w Norwegii, który stanowi minimum 90% całkowitego dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym.

 

 

Odpis podatkowy marynarza

Marynarz, który przebywał na statku pod norweską banderą lub obcą na terenie norweskiego szelfu kontynentalnego więcej niż 130 dni w danym roku podatkowym, ma prawo wnioskować o uwzględnienie dodatkowego odpisu z tego tytułu. Wynosi on 30% rocznego dochodu, jednak nie więcej niż 80 000 kr. Nie oznacza to, że możesz odzyskać 80 000 kr nadpłaconego podatku. Ulga ta obniża podstawę dochodową do opodatkowania. Od niższej podstawy obliczana jest wysokość podatku, który powinieneś opłacić. Różnica pomiędzy opłaconą zaliczką, a tą, która powinna zostać opłacona od niższej podstawy dochodowej, będzie stanowiła Twój zwrot podatku.

 

 

Koszt dojazdów do pracy

Zarówno osoby mieszkające na stałe w Norwegii, jak i pendlerzy, mają prawo do odliczenia kosztów związanych z samodzielnym dojazdem do pracy. Jeżeli ponosiłeś koszty z tym związane, możesz uwzględnić ile dni i ile kilometrów dojeżdżałeś ze swojego mieszkania w Norwegii, pod wskazany adres do pracy. Pamiętaj jednak, aby koszt ten miał wpływ na wynik zeznania, musisz co roku przekraczać wkład własny określany przez Skatteetaten. Na 2022 rok wkład własny wynosi 14 000 kr. Każda kwota powyżej wskazanej będzie stanowiła Twój odpis i wpływała na zmniejszenie dopłaty do podatku lub zwiększenie jego zwrotu.

 

 

Odpis rodzicielski

Jeżeli posiadasz dziecko poniżej 12 roku życia i ponosisz koszty związane z pobytem dziecka w żłobku, przedszkolu lub na zajęciach dodatkowych, masz prawo wnioskować o ubieganie się o dodatkową ulgę podatkową.

 

Pamiętaj!
Fakt posiadania dziecka nie oznacza automatycznie przyznanej ulgi podatkowej. Jeżeli jesteś samotnym rodzicem, który pobiera rozszerzony zasiłek rodzinny z NAV, będziesz miał uwzględniony odpis dla samotnego rodzina. O dodatkowe ulgi musisz wnioskować we własnym zakresie.

 

Zajęcia dodatkowe, których koszt możesz uwzględnić w zeznaniu podatkowym muszą odbywać się po południu, po zajęciach lekcyjnych lub rano przed zajęciami (nie można uwzględniać zajęć, które odbywają się w weekendy lub wieczorami). Dodatkowo nie można odliczać kosztów związanych z dodatkowymi lekcjami indywidualnymi jak i grupowymi dotyczącymi np. nauki języka obcego.