Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Karta podatkowa kildeskatt – czy zawsze się opłaca?

10.10.2021

W ostatnich latach Skatteetaten wprowadza wiele rewolucyjnych rozwiązań dotyczących rozliczeń podatku w Norwegii. Jednym z nch było zastąpienie ulgi 10% dla nowo przybyłych pracowników podatkiem u źródła, czyli kartą 25%, zwaną kildeskatt. Jej głównym celem miało być potrącanie takiej kwoty podatku od dochodu, aby po zakończonym roku podatnik był „na zero” względem urzędu skarbowego. W praktyce okazuje się, że nie zawsze karta ta jest opłacalna. Sprawdź, w jakich przypadkach warto zastanowić się nad rezygnacją z tej formy opodatkowania.

Kildeskatt - czy zawsze się opłaca?

W ostatnich latach Skatteetaten wprowadza wiele rewolucyjnych rozwiązań dotyczących rozliczeń podatku w Norwegii. Jednym z nch było zastąpienie ulgi 10% dla nowo przybyłych pracowników podatkiem u źródła, czyli kartą 25%, zwaną kildeskatt. Jej głównym celem miało być potrącanie takiej kwoty podatku od dochodu, aby po zakończonym roku podatnik był „na zero” względem urzędu skarbowego. W praktyce okazuje się, że nie zawsze karta ta jest opłacalna. Sprawdź, w jakich przypadkach warto zastanowić się nad rezygnacją z tej formy opodatkowania.

W jakich sytuacjach kildeskatt może okazać się nieopłacalny?

Wiele czynników może mieć wpływ na określenie tego, czy podatnik powinien posiadać normalną kartę podatkową, czy kildeskatt. Dotyczy to przede wszystkim określenia prawa do ulgi podatkowych, takich jak np.:

  • status pendler, który daje prawo wnioskowania o odliczenie kosztów poniesionych na zakwaterowanie, podróże czy diety w Norwegii,
  • odpis rodzicielski – możliwość odliczenia kosztów poniesionych za uczęszczanie dziecka do przedszkola, żłobka lub na zajęcia dodatkowe,
  • odliczenie odsetek od kredytu hipotecznego w Polsce.

 

Uwaga!

Pamiętaj, że nie każdy ma prawo do kildeskatt! Jeżeli jesteś marynarzem, pracownikiem szelfu kontynentalnego, prowadzisz własną działalność gospodarczą, osiągasz dochody z tytułu najmu mieszkania, pobierasz opodatkowane świadczenia z NAV (rodzicielskie chorobowe, zasiłek dla bezrobotnych) osiągasz dochody z tytułu pracy u norweskiego pracodawcy, wykonywanej za granicą, nie możesz uzyskać tej karty podatkowej!

 

Dodatkowo, poza samym prawem do ulg, największe znaczenie ma ilość miesięcy pobytu w Norwegii w danym roku podatkowym oraz osiągnięty dochód. Aby bardziej zobrazować tę kwestię, poniżej przedstawiamy dwa przypadki:

  • Osoba, która przebywała w Norwegii 12 miesięcy i osiągnęła w 2020 roku dochód w kwocie 370 000 kr, zgodnie z kildeskatt opłaciła 92 500 kr podatku. Gdyby jednak zrezygnowała z tej karty, otrzymałaby zwrot z urzędu w kwocie 8 774 kr.
  • Osoba, która przebywała w Norwegii 5 miesięcy i osiągnęła w 2020 roku dochód w kwocie 250 000 kr, zgodnie z kildeskatt zapłaciła 62 500 kr zaliczki na podatek. Gdyby zdecydowała się zrezygnować z tej formy opodatkowania, musiałaby zwrócić do urzędu kwotę 5 353 kr.

 

Możliwość rezygnacji z kildeskatt

Ze względu na to, że różne przypadki pokazują, że ta forma opłacania podatku nie jest dla kazdego opłacalna, Skatteetaten daje możliwość zrezygnowania z tej karty wstecz. Zatem, jeżeli uznasz, że chcesz złożyć wniosek o rezygnację z kildeskatt:

  • rezygnacja z karty 25% w 2019 roku – możliwość rezygnacji do 31.12.2022,
  • rezygnacja z karty 25% w 2020 roku – możliwość rezygnacji do 31.12.2023.

Pamiętaj jednak, że jeżeli na dzień 01.01.2022 będziesz już rezydentem podatkowym w Norwegii, kildeskatt również nie będzie Ci już przysługiwał. Mają do niego prawo wyłącznie nierezydenci lub te osoby, które staną się rezydentami podatkowymi w Norwegii w trakcie trwania roku podatkowego.

Co zrobić, aby zrezygnować z tej karty? Wystarczy złożyć do Skatteetaten odpowiedni wniosek. Po jego otrzymaniu urząd odeśle Ci wynik rozliczenia, czyli skatteoppgjør. Warto jednak dokonać dokładnej kalkulacji, aby nieświadomie nie doprowadzić do konieczności dopłacania do podatku.