Zadbaj o bezpłatną opiekę
medyczną w Polsce

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Kalendarz rozliczeń podatku za 2023 rok

14.01.2024

Nastąpił ten czas kiedy zbliżamy się do rozliczeń podatku za kolejny rok. Skatteetaten udostępniło ważne terminy dla osób składających rozliczenie podatkowe w Norwegii. Wiemy już kiedy będziesz mógł złożyć zeznanie oraz kiedy będziesz mógł spodziewać się wypłaty zwrotu podatkowego. Już teraz powinieneś skompletować odpowiednią dokumentację, ponieważ rozliczenia podatku za 2023 rok startują dużo wcześniej niż w ubiegłych latach!

Nastąpił ten czas kiedy zbliżamy się do rozliczeń podatku za kolejny rok. Skatteetaten udostępniło ważne terminy dla osób składających rozliczenie podatkowe w Norwegii. Wiemy już kiedy będziesz mógł złożyć zeznanie oraz kiedy będziesz mógł spodziewać się wypłaty zwrotu podatkowego. Już teraz powinieneś skompletować odpowiednią dokumentację, ponieważ rozliczenia podatku za 2023 rok startują dużo wcześniej niż w ubiegłych latach!

Czym jest wstępne rozliczenie podatkowe, czyli Skattemelding?

Skattemelding jest niczym innym jak dokumentem, który określa osiągnięty przez Ciebie dochód, potrąconą zaliczkę na podatek, opłacone odsetki od norweskich kredytów czy odpis kosztu uzyskania przychodu za rok podatkowy, którego dotyczy rozliczenie. Nie jest to jak powszechnie się mówi propozycja urzędu, a dokument, na którym powinieneś wykonać swoje rozliczenie podatku. Skattemelding jest generowany przez Skatteetaten i niejednokrotnie zawarte są na nich błędy. Twoim obowiązkiem jest naniesienie korekty, aby uniknąć kary ze strony urzędu. Na co powinieneś zwrócić uwagę? Czy urząd posiada poprawne dane na temat:

  • osiągniętego przez Ciebie dochodu,
  • opłaconej przez Ciebie zaliczki na podatek,
  • odpowiedniego odpisu kosztu uzyskania przychodu związanego z okresem pobytu i pracy w Norwegii,
  • czy zostały przyznane Tobie ulgi podatkowe, do których nie miałeś prawa.

 

Uwaga!
W 2023 roku było 152 dni roboczych. Jeżeli dojeżdżałeś do pracy na własny koszt więcej niż 152 dni, powinieneś uzyskać od pracodawcy odpowiednie zaświadczenie!

 

 

Kiedy rozpoczynają się rozliczenia podatku za 2023 rok?

W tym roku wcześniej niż w poprzednich latach rozpoczyna się okres rozliczeń podatku. Już 07.03.2024 Skatteetaten rozpoczyna wysyłkę wstępnych rozliczeń. Do 21.03.2024 każdy podatnik powinien otrzymać Skattemelding, nawet te osoby, które nie są elektronicznymi użytkownikami i rozliczają się papierowo. Od 20.03.2024 Skatteetaten rozpoczyna wysyłkę wyników rozliczeń. Większość osób otrzyma je w czerwcu, pozostali w sierpniu i listopadzie 2024 roku. Będziesz mógł wysłać swoje rozliczenie w pierwszym terminie do 30.04.2024. Do tego dnia również możesz przedłużyć termin złożenia zeznania do końca maja. 31.05.2024 to ostatni dzień składania rozliczeń dla osób, które wydłużyły termin rozliczeń.

 

07.03.2024 Rozpoczęcie wysyłki wstępnych rozliczeń podatku - Skattemelding
20.03.2024 Rozpoczęcie wysyłki wyników rozliczeń podatku - Skatteoppgjør
21.03.2024 Do tego dnia każdy podatnik powinien otrzymać wstępne rozliczenie podatkowe, także Ci, którzy rozliczają się papierowo
30.04.2024 Koniec rozliczeń podatku w standardowym terminie. Dzień, do którego można złożyć wniosek o przedłużenie terminu rozliczeń do końca maja 2024

 

Uwaga!
Wkład własny do dojazdów do pracy i podróży pendlera wynosi 14 400 NOK, co oznacza, że nawet przy małej ilości dojazdów możesz mieć prawo do wysokiego odpisu, a tym samym zwrotu z podatku.

 

 

Masz prawa do ulg? Dodaj je w zeznaniu, aby zyskać zwrot podatku

Poza sprawdzeniem wyżej wymienionych danych, jeżeli posiadasz prawa do ulg podatkowych, powinieneś zawnioskować o nie w swoim rozliczeniu. Pamiętaj jednak, że poza samymi informacjami, powinieneś posiadać dokumentację, która potwierdzi, że miałeś do niej prawo w 2023 roku. O jakie ulgi możesz wnioskować?

  • odliczenie kosztów dojazdów do pracy, jeżeli samodzielnie ponosiłeś koszty, z tym związane,
  • odliczenie kosztów podróży do rodziny lub samodzielnego mieszkania w Polsce,
  • odliczenie kosztów ponoszonych na zakwaterowanie w Norwegii,
  • odliczenie kosztów za diety, w przypadku, gdy byłeś kierowcą TIRa, mieszkałeś w miejscu bez dostępu do kuchni lub wyjeżdżałeś służbowo,
  • odpis rodzicielski, jeżeli posiadasz dziecko poniżej 12 roku życia i ponosiłeś koszty związane z pobytem Twojego dziecka w żłobku, przedszkolu lub na zajęciach dodatkowych,
  • koszt odsetek od kredytu poniesionych w związku z kredytem hipotecznym z Polski.

 

Pamiętaj, że poza sprawdzeniem podstawowych danych i ubieganiem się o ulgi podatkowe, powinieneś wykazać w Norwegii cały majątek, który posiadasz poza Norwegią. W związku z tym, jeżeli jesteś właścicielem aut, mieszkań lub innych ruchomości/nieruchomości, które nie są wykazane w Norwegii, zgłoś to w swoim rozliczeniu podatku za 2023 rok.

 

Potwierdź swoje wykształcenie w Norwegii!

Sprawdź, czy HK-dir uzna Twój zawód. Wpisz jego nazwę i prześlij do weryfikacji.

Czy HK-dir uzna
Twój zawód?

W jakich latach chodziłeś do szkoły?

Podaj adres e-mail, na który prześlemy Ci informację zwrotną, czy HK-dir uzna Twój zawód

Dziękujemy

Nasi specjaliści przeanalizują Twój przypadek i wyślą odpowiedź na podany adres email.

Idź do naszego bloga