Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Kalendarz podatkowy na 2022 rok

30.01.2022

Wielkimi krokami zbliża się okres rozliczeń podatku w Norwegii. Do tego momentu jednak niezbędne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, dzięki której będziesz mógł tego dokonać. Może wydawać się, że sam Skattemelding oraz roczne zestawienia dochodów są wystarczające. Nic bardziej mylnego! Jeżeli będziesz chciał zwiększyć swój zwrot podatkowy lub zmniejszyć dopłatę, powinieneś zebrać dokumenty umożliwiające uwzględnienie ulg podatkowych. Sprawdź, czego i kiedy możesz spodziewać się w tegorocznych rozliczeniach podatku w Norwegii za 2021 rok.

Wielkimi krokami zbliża się okres rozliczeń podatku w Norwegii. Do tego momentu jednak niezbędne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, dzięki której będziesz mógł tego dokonać. Może wydawać się, że sam Skattemelding oraz roczne zestawienia dochodów są wystarczające. Nic bardziej mylnego! Jeżeli będziesz chciał zwiększyć swój zwrot podatkowy lub zmniejszyć dopłatę, powinieneś zebrać dokumenty umożliwiające uwzględnienie ulg podatkowych. Sprawdź, czego i kiedy możesz spodziewać się w tegorocznych rozliczeniach podatku w Norwegii za 2021 rok.

Jakie daty będą dla Ciebie istotne w 2022 roku?

Jeżeli w 2022 roku osiągałeś dochód z tytułu świadczenia pracy oraz opodatkowanych zasiłków, to do 1.02.2022 powinieneś otrzymać roczne zestawienie dochodów od swojego pracodawcy oraz roczne zestawienie dotyczące pobranych świadczeń z NAV. W przypadku urzędu, nazwa wystawionego zestawienia nie powinna stanowić problemu, ponieważ dokument ten nosi nazwę – Årsoppgave fra NAV. Natomiast w przypadku zestawień od pracodawcy, dokument określający osiągnięty przez Ciebie dochód może nosić nazwę np. A-melding oppsummering, Lønnsoppgave, Lønns- og trekkoppgave lub Sammenstilling til inntektsmottaker.

 

Kalendarz podatkowy na 2022 rok

1.02.2022 Do tego dnia zarówno NAV, jak i Twój pracodawca powinien dostarczyć Tobie roczne zestawienie dochodu oraz potrąconej zaliczki na podatek
16.03.2022 Skatteetaten rozpoczyna wysyłkę wstępnych rozliczeń podatkowych, czyli Skattemeldingu zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej
23.03.2022 Skatteetaten rozpoczyna wysyłkę wyników rozliczeń podatku, czyli Skatteoppgjør
30.04.2022 Termin, do którego możesz wydłużyć termin składania rozliczenia podatku do końca maja 2022
30.04.2022 Termin złożenia papierowego zeznania podatkowego oraz elektronicznego, jeżeli nie przedłużyłeś terminu rozliczenia do końca maja 2022
31.05.2022 Termin złożenia zeznania podatkowego elektronicznie dla osób, które wnioskowały o jego przedłużenie do końca maja
17.08.2022 Wysyłka pierwszej, jesiennej tury wyników rozliczeń podatku za 2021 rok
30.11.2022 Planowane zakończenie wysyłki wyników rozliczeń podatku za 2021 rok
15.12.2022 Skatteetaten udostępnia karty podatkowe na 2023 rok, jednocześnie dając możliwość zamówienia nowych kart podatkowych

 

Zgodnie z powyższym, 16.03.2022 Skatteetaten rozpoczyna wysyłkę wstępnych rozliczeń podatku, czyli Skattemeldingu. Urząd informuje, że wszyscy podatnicy powinni otrzymać go do 4.04.2022. Co to oznacza? W chwili, gdy otrzymasz swoje wstępne zeznanie, możesz nanosić na nie korekty oraz uwzględniać ulgi podatkowe, które pozwolą Ci zwiększyć zwrot podatku lub zmniejszyć dopłatę. Ten dzień powinien być dla Ciebie dniem, do którego należy zebrać wszystkie niezbędne dokumenty do rozliczenia podatkowego. O czym zatem powinieneś pamiętać? Jakie dokumenty musisz przygotować, aby uwzględnić ulgi?

 

Status pendler podróżujący do rodziny

 • roczne zestawienie dochodów od pracodawcy oraz NAV - jeżeli w 2021 roku otrzymałeś feriepenger z firmy, w której byłeś zatrudniony we wcześniejszym roku, również powinieneś posiadać roczne zestawienie otrzymanego wynagrodzenia
 • akt małżeństwa lub akt urodzenia – jeżeli dokument jest w języku polskim, należy dołączyć jego tłumaczenie na język norweski lub angielski,
 • umowę najmu mieszkania w Norwegii oraz potwierdzenia opłat za mieszkanie w formie potwierdzeń przelewów lub odcinki z pensji, na których widoczne jest potrącenie opłat z wynagrodzenia – wyłącznie jeżeli od 2019 roku zmieniłeś gminę zamieszkania oraz miejsce wykonywania pracy,
 • potwierdzenie minimum 3 podróży do Polski – w formie imiennych kart pokładowych lub potwierdzeń rezerwacji,
 • zaświadczenie o zameldowaniu z członkiem rodziny, do którego podróżowałeś w 2021 roku, wydane w 2022 roku, dotyczące zameldowania w całym 2021 roku.

 

Status pendler podróżujący do mieszkania w Polsce

 • roczne zestawienie dochodów od pracodawcy oraz NAV,
 • zaświadczenie o posiadaniu lub wynajmowaniu mieszkania w Polsce, np. akt własności, umowa najmu – jeżeli jest on w języku polskim, należy dołączyć tłumaczenie na język norweski lub angielski,
 • zaświadczenie o wielkości wynajmowanego mieszkania w Norwegii,
 • umowę najmu mieszkania w Norwegii oraz potwierdzenia opłat za mieszkanie w formie potwierdzeń przelewów lub odcinki z pensji, na których widoczne jest potrącenie opłat z wynagrodzenia – wyłącznie jeżeli od 2019 roku zmieniłeś gminę zamieszkania oraz miejsce wykonywania pracy,
 • potwierdzenie podróży do Polski – w formie imiennych kart pokładowych lub potwierdzeń rezerwacji.

 

Odsetki od kredytu w Polsce/Odpis rodzicielski/Kryptowaluty:

 • zaświadczenie z banku o odsetkach opłaconych w 2021 roku od kredytu hipotecznego zaciągniętego w Polsce, które powinno zawierać dane kredytobiorców oraz nazwę kredytu,
 • zaświadczenie dotyczące poniesionych opłat za zajęcia pozalekcyjne lub przedszkole dziecka, zawierające dane dziecka oraz osoby opłacającej zajęcia/przedszkole,
 • informacje o posiadanych lub sprzedanych kryptowalutach.

 

Jeżeli z różnych powodów nie jesteś w stanie przygotować wszystkich dokumentów, aby wykonać swoje rozliczenie do końca kwietnia, możesz wnioskować o wydłużenie tego terminu do końca maja 2022 roku. Wystarczy, że do dnia 30.04.2022 zalogujesz się na stroje konto w Altinn i wyślesz odpowiedni wniosek wraz z krótkim wyjaśnieniem. Instrukcję możesz pobrać [TUTAJ]

 

Wysyłka wyników rozliczeń podatku – Skatteoppgjør 2021

Wysyłka wyników rozliczeń rozpoczyna się w tym roku wyjątkowo szybko, ponieważ już 23.03.2022. Skatteetaten informuje, że część podatników może je otrzymać pomiędzy 4.04.2022 a 24.06.2022. Przy czym większość otrzyma je bliżej daty końcowej. Na ten moment nie podaje się tak jak dotychczas daty jesiennej dotyczącej wysyłki wyników rozliczeń. Być może data zostanie opublikowana w późniejszym terminie lub Skatteetaten planuje zakończyć ich wysyłkę właśnie z dniem 24.06.2022. Jeżeli otrzymasz wynik, nadal możesz nanosić na niego poprawki, jeżeli uznasz, że zawiera on błędne dane na temat osiągniętego przez Ciebie dochodu potrąconej zaliczki na podatek, wysokości przyznanego odpisu minstefradrag czy chociażby dlatego, że nie zawiera on ulg, do których masz prawo.