Podwójne opodatkowanie w Polsce?

Nie musi tak być

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Już możesz się rozliczyć: sprawdź zmiany podatkowe obowiązujące w tym roku

16.03.2021

Już dziś Skatteetaten rozpoczęło wysyłkę wstępnych rozliczeń podatkowych, czyli Skattemeldingu. Warto jest zatem sprawdzić, jakie zmiany podatkowe nastąpiły względem poprzedniego roku. W związku z tym przedstawiamy wszystkie informacje, które mogą mieć wpływ na twoje rozliczenie i prawo do ulg podatkowych, o które możesz wnioskować.

Już jest Twój Skattemelding! Rozlicz podatek w Norwegii!

Już dziś Skatteetaten rozpoczęło wysyłkę wstępnych rozliczeń podatkowych, czyli Skattemeldingu. Warto jest zatem sprawdzić, jakie zmiany podatkowe nastąpiły względem poprzedniego roku. W związku z tym przedstawiamy wszystkie informacje, które mogą mieć wpływ na twoje rozliczenie i prawo do ulg podatkowych, o które możesz wnioskować.

Zwiększony minstefradrag, czyli koszt uzyskania przychodu

Stanowi on stały odpis podatkowy, który posiada każda osoba pracująca i rozliczająca się w Norwegii. Jego wysokość jest zależna od przepracowanych miesięcy. Im więcej miesięcy pracy, tym odpis jest wyższy i korzystniejszy dla rozliczającego się.

 

Wysokość odpisu minstefradrag
2019 rok 2020 rok
100 800 NOK 104 450 NOK

 

Zwiększony wkład własny do podróży i dojazdów do pracy

Osoby, które ponosiły samodzielnie koszt związany z codziennym dojazdem do pracy i/lub pendlerzy dojeżdżający do rodziny i domu w Polsce na własny koszt, mogą wnioskować o odliczenie tego jako ulgę podatkową. Co roku Skatteetaten określa wysokość wkładu własnego, który należy przekroczyć, aby poniesione koszty miały wpływ na rozliczenie podatkowe.

 

Wkład własny dojazdy/podróże
2019 rok 2020 rok
22 700 NOK 23 100 NOK

 

Co oznacza to w praktyce? Aby uwzględnić odpis za dojazdy do pracy/podróże za 2020 rok, należało pokonać większą liczbę kilometrów lub odbyć więcej dojazdów/podróży. Łączną liczbę kilometrów mnoży się po stawce 1,56 NOK, gdy pokonało się mniej niż 50 000 km w ciągu roku, lub o stawce 0,76 NOK, za każdy kilometr powyżej 50 000. Chcąc odliczyć dojazdy do pracy, niezbędne jest podanie dokładnej liczby dni, odległości w kilometrach w dwie strony oraz adresów – wyjazdu oraz miejsca docelowego. Podobnie w przypadku podróży pendlera, lecz tu jednak niezbędne jest również ich potwierdzenie w postaci imiennych kart pokładowych lub potwierdzeń rezerwacji. Kwota, jaką należy przekroczyć przy odliczeniu kosztów promowych, nadal powinna przekraczać 3 300 NOK wkładu własnego.

 

Uwaga!

W rozliczeniach za 2020 rok nie można wnioskować o odliczenia drugiej klasy podatkowej oraz ulgi 10% zostały one zniesione w rozliczeniach kolejno za 2017 i 2018 rok.

 

 

Dieta dla pendlerów oraz kierowców TIR-ów

Pendlerzy nadal mogą ubiegać się o odpis diet, jednak w ściśle określonych warunkach. Przede wszystkim niezbędne jest określenie miejsca zakwaterowania podczas pobytu w Norwegii. Podobnie w przypadku kierowców tirów. Jeżeli nie otrzymali pełnej stawki lub nie otrzymali diety wcale, a nocowali w aucie, mają prawo do uwzględnienia tej ulgi w swoim zeznaniu.

 

Odpis kosztów wyżywienia
Kto ma do nich prawo? 2019 rok 2020 rok
Osoby mieszkające w lokalu bez możliwości gotowania 161 NOK za dzień 164 NOK za dzień
Osoby mieszkające w hotelu z wyżywieniem 462 NOK za dzień 471 NOK za dzień
Osoby mieszkające w hotelu bez wyżywienia 578 NOK za dzień 589 NOK za dzień
Kierowcy TIR-ów 300 NOK za dzień
Osoby mieszkające w lokalu z możliwością gotowania Brak prawa do odpisu

 

 

Odliczenie kosztów zakwaterowania w Norwegii

Dotychczas każdy pendler miał prawo odliczyć koszt poniesiony za czynsz i prąd w Norwegii. Od rozliczeń za 2020 rok została ograniczona liczba tych osób. Jeżeli pracujesz w Norwegii od 2018 roku lub wcześniej, aby mieć do tego prawo, powinieneś w ciągu ostatnich 2 lat zmienić miejsce wykonywania pracy oraz Kommunę. Jeżeli natomiast rozpocząłeś pracę w Norwegii lub zmieniłeś miejsce wykonywania pracy i Kommunę np. w 2019 roku, koszt zakwaterowania możesz w kolejnych 2 latach, czyli za 2019 i 2020 rok. Niezbędne jest przedstawienie w urzędzie umowy najmu lokalu w Norwegii, potwierdzeń przelewów opłat za mieszkanie lub odcinków z pensji, jeżeli twój koszt był potrącany z wynagrodzenia.

 

Odpis kosztów zakwaterowania w Norwegii
  2019 rok 2020 rok
Kto może je odliczyć? Każdy podatnik, który samodzielnie ponosił koszt zakwaterowania Osoba, która rozpoczęła pracę w Norwegii w ciągu ostatnich 2 lat lub od 1.01.2019 lub później zmieniła miejsce wykonywania pracy oraz Kommunę zamieszkania

 

 

Odpis odsetek od kredytu w Polsce oraz odpis rodzicielski

Każda osoba, która w 2020 roku poniosła koszt związany z opłacaniem odsetek od kredytu hipotecznego w Polsce lub pobyt swojego dziecka w przedszkolu/żłobku lub na zajęciach dodatkowych, może nadal wnioskować o uwzględnienie tych ulg w rozliczeniu. Nie ma tu określonych wkładów własnych. Jedynie uznaje się, że maksymalna kwotą, jaką można odliczyć na pierwsze dziecko, wynosi 25 000 NOK oraz 15 000 NOK na każde kolejne.

 

Odpis marynarza

Jeżeli przebywałeś co najmniej 130 dni na statku pod banderą norweską lub pływałeś na obcym statku po terenie norweskiego szelfu kontynentalnego, masz prawo do odpisu wynoszącego 30% twojego rocznego dochodu brutto, przy czym odpis nie może wynieść więcej niż 80 000 NOK. Dodatkowo każdy marynarz na prawo do ulgi 10% oraz wnioskowania o odpisu z tytułu opłaconych odsetek od kredytu w Polsce oraz odpisu rodzicielskiego.

 

Kryptowaluty

Posiadając kryptowaluty, należy wykazać je w swoim zeznaniu jako majątek. Nie ma to wpływu na wynik rozliczenia, jednak jest to obowiązek każdego podatnika. W sytuacji, gdy w 2020 roku udało się tobie sprzedać kryptowaluty z zyskiem, niezbędne jest jego wykazanie i zapłacenie od tego podatku. W odwrotnej sytuacji, gdy ich sprzedaż nastąpiła ze stratą, może to stanowić twój odpis od podatku, dzięki czemu zmniejszysz swoją podstawę do opodatkowania,

 

 

Rozlicz swój podatek

 

Zostaw swój numer, oddzwonimy:

Podaj poprawny numer telefonu

Proszę o kontakt

Administratorem Twoich danych osobowych jest MultiNOR sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, KRS 0000546209, NIP: 584-273-49-23. Będziemy przetwarzać Twoje dane na zasadach opisanych w prosty i przejrzysty sposób w Polityce Prywatności. Warunkiem przesłania danych w formularzu jest zapoznanie się i akceptacja Polityki Prywatności. Wysyłając swoje dane w formularzu oświadczasz, że zapoznałeś się tym dokumentem i akceptujesz go w całości.