Uniknij konieczności zwrotu niesłusznie wypłaconego świadczenia i poinformuj NAV o zmianach

03.07.2019

NAV, czyli urząd zajmujący się wypłatami zasiłków oraz świadczeń w Norwegii, regularnie kontroluje podatników, aby sprawdzić, czy nadal mają prawo do pobieranych pieniędzy. Nierzadko zdarza się, że NAV po ponownej weryfikacji żąda zwrotu nawet kilkudziesięciu tysięcy koron za poprzednie lata, w których niesłusznie wypłacany był zasiłek. Można tego uniknąć – wystarczy, że odpowiednio wcześnie poinformujesz NAV o zmianach mających wpływ na prawo do pobierania świadczenia.

NAV, czyli urząd zajmujący się wypłatami zasiłków oraz świadczeń w Norwegii, regularnie kontroluje podatników, aby sprawdzić, czy nadal mają prawo do pobieranych pieniędzy. Nierzadko zdarza się, że NAV po ponownej weryfikacji żąda zwrotu nawet kilkudziesięciu tysięcy koron za poprzednie lata, w których niesłusznie wypłacany był zasiłek. Można tego uniknąć – wystarczy, że odpowiednio wcześnie poinformujesz NAV o zmianach mających wpływ na prawo do pobierania świadczenia.

Pobierając świadczenie, musisz być na bieżąco z wymogami

Osoby, które otrzymują wezwanie do oddania niesłusznie wypłaconych pieniędzy, zazwyczaj są zaskoczone, ponieważ nie zdawały sobie sprawy, że zmieniło się prawo lub wymogi przyznawania zasiłków. Odwołanie, w którym podatnik tłumaczy, że nie miał świadomości, że niesłusznie pobierał pieniądze – nie działa. W większości pism z NAV, również w piśmie informującym o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, widnieje adnotacja, że do obowiązków podatnika należy meldowanie wszystkich zmian mających wpływ na prawo do pobierania świadczenia, dlatego tak ważne jest, aby być na bieżąco z wymogami stawianymi przez urząd.

 

O czym musisz wiedzieć?

Rozpoczął się lipiec, a wraz z nim otworzyła się możliwość wnioskowania o 500+ na wszystkie dzieci w Polsce. Musisz ustalić, w którym kraju powinieneś pobierać świadczenie na dzieci, i poinformować NAV, jeżeli od lipca 2019 nie masz już prawa pobierać zasiłku rodzinnego. W innym razie NAV po weryfikacji twojej sytuacji – a robi to średnio raz w roku – zażąda zwrotu niesłusznie wypłaconego zasiłku. Możesz tego uniknąć, jeżeli złożysz pismo z rezygnacją.

 

Przypominamy! Jeżeli jeden rodzic pracuje w Norwegii, a drugi NIE JEST aktywny zawodowo w Polsce, zasiłek rodzinny na wszystkie dzieci powinno się pobierać w Norwegii. Jeżeli natomiast jeden rodzic pracuje w Norwegii, a drugi JEST aktywny zawodowo (pracuje, pobiera zasiłek dla bezrobotnych/macierzyński/chorobowy, opłaca składki KRUS, pobiera rentę/emeryturę), powinno się pobierać 500+ na wszystkie dzieci w Polsce, a z obecnie pobieranego zasiłku rodzinnego w Norwegii należy zrezygnować.

 

O czym należy informować urząd?

Poza koniecznością powiadomienia urzędu, że matka dziecka jest aktywna zawodowo w przypadku zasiłku rodzinnego, należy informować urząd również pobierając inne zasiłki. Jeżeli pobierasz zasiłek opiekuńczy, to musisz pamiętać o poinformowaniu urzędu np. gdy: dziecko zacznie uczęszczać do przedszkola, dziecko przeprowadzi się do Norwegii lub wyprowadzi do Polski, stracisz pracę, wyjedziesz z Norwegii na stałe. Jeżeli pobierasz inne świadczenia, takie jak zasiłek dla bezrobotnych, musisz pamiętać o powiadomieniu urzędu o rozpoczęciu pracy (nawet dorywczej), ewentualnym wyjeździe z Norwegii, rozpoczęciu uczęszczania na kurs lub do szkoły (również kiedy zajęcia odbywają się w weekendy). Musisz mieć świadomość, że w ekstremalnych sytuacjach NAV może sprawdzić IP, z którego wysyłałeś karty meldunkowe, lub sprawdzić, w jakim kraju korzystałeś z karty płatniczej.

 

NAV najczęściej żąda zwrotu całości wypłaconych pieniędzy, a nie tylko tych wypłaconych za okres, w którym nie spełniałeś kryteriów. Jest tak dlatego, że niepoinformowanie urzędu o zmianach mających wpływ na prawo do pobierania świadczenia to niezastosowanie się do paragrafu 17 z prawa o zasiłku rodzinnym w Norwegii. NAV musi mieć zawsze bieżące informacje o twojej sytuacji życiowej: stanie cywilnym, adresie zamieszkania, adresie zamieszkania dziecka, aktywności zawodowej drugiego rodzica itd. Uniknij konieczności zwrotu pieniędzy i sprawdź, czy NAV ma o tobie aktualne informacje.

 

 

Chcesz otrzymywaćnajważniejsze informacjedotyczące pracy i życia w Norwegii?