Wyższa kwota dodatku

na dzieci do 6. roku życia

Zasiłki na dzieci

w Norwegii

Sprawdź

Sprawdź, do jakich ulg podatkowych masz prawo. Odzyskaj nadpłacony podatek

06.11.2019

Urząd Podatkowy w Norwegii przesłał już wszystkim wyniki rozliczeń podatkowych. W związku z tym teraz jest czas na sprawdzenie ich poprawności oraz złożenie korekt, gdy wyniki zawierają błędy lub nie ma w nich informacji o przyznanych ulgach podatkowych.

Sprawdź do jakich ulg podatkowych masz prawo

Urząd Podatkowy w Norwegii przesłał już wszystkim wyniki rozliczeń podatkowych. W związku z tym teraz jest czas na sprawdzenie ich poprawności oraz złożenie korekt, gdy wyniki zawierają błędy lub nie ma w nich informacji o przyznanych ulgach podatkowych.

Sprawdź wynik swojego rozliczenia, aby ocenić, czy konieczne jest złożenie korekty, która umożliwi otrzymanie zwrotu nadpłaconego podatku.

 

O jakie ulgi podatkowe możesz wnioskować?

W roku 2018 nadal najpopularniejszym statusem podatkowym był pendler. To w nim można uwzględnić poniesione koszty na zakwaterowanie i wyżywienie w Norwegii. Daje on również możliwość odliczenia podróży, których koszt pokrywało się samodzielnie. Dotyczy to nie tylko codziennych dojazdów do pracy, ale również podróży związanych z odwiedzinami u rodziny (pendler do rodziny) lub dojazdem do mieszkania w Polsce (samotny pendler). Konieczne jest jednak spełnienie warunków uprawniających do rozliczania się w tym statusie.

 

Pierwszy z nich – pendler podróżujący do rodziny – musi:

 • posiadać współmałżonka i/lub dziecko w Polsce,
 • posiadać wspólny adres zameldowania z wyżej wymienionymi członkami rodziny,
 • udokumentować minimum 3 podróże z Norwegii do Polski (1 podróż = wylot z Norwegii i powrót do Norwegii).

 

Spełnienie wymogów do rozliczania się w statusie samotny pendler jest dużo bardziej złożone. Samotny pendler musi:

 • dysponować samodzielnym mieszkaniem w Polsce (wynajmowane lub własnościowe),
 • dysponować niesamodzielnym mieszkaniem w Norwegii,
 • udokumentować podróże do Polski co najmniej raz na 3 tygodnie.

 

Powyższa sytuacja na pozór może wydawać się łatwa do osiągnięcia. Problem pojawia się w zdefiniowaniu mieszkania samodzielnego i niesamodzielnego. Mieszkanie niesamodzielne w Norwegii musi spełniać poniższe warunki:

 • nie jest większe niż 30m2 na osobę. W przypadku zamieszkiwania z większą liczbą osób, do maksymalnej powierzchni dodawane jest 20m2 na każdą osobę,
 • nie gwarantuje dostępu do bieżącej wody i kanalizacji,
 • podatnik mieszka w nim krócej niż rok i nie może korzystać z mieszkania 7 dni w tygodniu.

 

Samodzielne mieszkanie w Polsce powinno spełniać niżej wymienione warunki:

 • jest większe niż 30m2 na osobę. W przypadku zamieszkiwania z większą liczbą osób, do maksymalnej powierzchni dodawane jest 20m2 na każdą osobę,
 • gwarantuje dostęp do bieżącej wody i kanalizacji,
 • podatnik mieszka w nim przynajmniej rok i może z niego korzystać przez 7 dni w tygodniu.

 

Wraz z rozliczeniem w statusie pendler możesz wnioskować o odliczenie odsetek od kredytu. Wszystkie zobowiązania zaciągnięte w Norwegii są automatycznie odliczone w rozliczeniu. Możesz jednak ubiegać się o uwzględnienie odsetek od kredytu w Polsce. Wymaga to przedstawienia w rozliczeniu zaświadczenia z banku, w którym zaciągnięty jest kredyt, które zawiera informacje z danymi kredytobiorcy, datą zawarcia umowy kredytowej oraz wysokością zapłaconych odsetek w roku, którego dotyczy korekta.

 

Dla pendlerów, którzy posiadają dzieci i ponoszą koszty związane z pobytem dziecka w żłobku, przedszkolu, świetlicy lub zajęciach pozalekcyjnych, istnieje możliwość wnioskowania o odpis rodzicielski. Jeżeli chcesz uwzględnić odpis rodzicielski, musisz okazać zaświadczenie zawierające informacje o tym, kto poniósł koszt związany z zajęciami dziecka, dane dziecka oraz łączną kwotę poniesioną w roku, którego dotyczy korekta.

 

Rok 2018 był ostatnim, w którym podatnik mógł ubiegać się o ulgę 10%, która przysługiwała przez pierwsze 2 lata od chwili osiągnięcia rezydencji podatkowej. Mogła o niego wnioskować osoba, która nie spełniała warunków do rozliczania się w statusie pendler, a samodzielnie ponosiła koszty związane z pobytem w Norwegii. Maksymalna wysokość odpisu to 40 000 NOK. Właściwa wartość była zależna od wysokości osiągniętego dochodu.

 

Jeżeli chcesz złożyć korektę za rok 2017 lub lata wcześniejsze, możesz wnioskować o uwzględnienie zniesionej już drugiej klasy podatkowej. Dotyczyła ona tych osób, których współmałżonek nie osiągał żadnych dochodów lub były one niskie. Wówczas po przedstawieniu dokumentacji, takiej jak: zaświadczenia z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie w roku, którego dotyczy rozliczenie, aktu małżeństwa i zaświadczenia o zameldowaniu, można było uwzględnić drugą klasę podatkową.

 

Kiedy możesz złożyć korektę rozliczenia?

Korektę można złożyć od razu po otrzymania wyniku rozliczenia. Maksymalny termin jest określony na 10 lat wstecz. Praktyka jednak pokazuje, że złożenie korekty do 3 lat wstecz jest najbardziej skuteczne i w większości przypadków urząd pozytywnie podejdzie do jej rozpatrzenia. Złożenie korekty do 6 tygodni od dnia otrzymania wyniku nie wymaga dodatkowego uzasadnienia. Po tym terminie musisz opisać, co spowodowało zwłokę w jej wprowadzeniu. Ważne jest również to, że urząd wymaga przedstawienia dokumentacji potwierdzającej prawo do wszystkich ulg podatkowych lub zmian dokonywanych w rozliczeniu. Zatem, gdy chcesz złożyć korektę, postaraj się jak najszybciej zebrać odpowiednią dokumentację, aby uniknąć odmowy lub wydłużenia okresu jej rozpatrywania. Po pozytywnym rozpatrzeniu korekty, urząd prześle ci poprawiony wynik. W przypadku, gdy wynik pokazuje, że powinieneś otrzymać większy zwrot, urząd wypłaci tobie różnicę pomiędzy wynikiem przed korektą a tym, który otrzymałeś po jej wykonaniu. Jeżeli po pierwszym wyniku byłeś zobowiązany do dopłaty podatku, urząd zwróci ci kwotę, którą niesłusznie pobrał.

 

Umów konsultację online
Wybierz temat rozmowy:
Podatki
Zasiłki
Helfo
Inne

Proszę wybrać temat rozmowy

Podaj numer telefonu:

Podaj poprawny numer telefonu

Zapisz się teraz!

Administratorem Twoich danych osobowych jest MultiNOR sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, KRS 0000546209, NIP: 584-273-49-23. Będziemy przetwarzać Twoje dane na zasadach opisanych w prosty i przejrzysty sposób w Polityce Prywatności. Warunkiem przesłania danych w formularzu jest zapoznanie się i akceptacja Polityki Prywatności. Wysyłając swoje dane w formularzu oświadczasz, że zapoznałeś się tym dokumentem i akceptujesz go w całości.