Korekta podatkowa, czyli ostatnia szansa na odzyskanie nadpłaconego podatku

02.10.2019

Wciąż zmieniające się prawo podatkowe coraz bardziej ogranicza ulgi, o które można ubiegać się w rozliczeniach. Prawo to nie działa jednak wstecz. Podatnik może w każdej chwili złożyć korektę zeznania i nanieść w niej informacje o ulgach które mu przysługiwały, a nie zostały wprowadzone wcześniej. Do najpopularniejszych z nich należała 2 klasa oraz ulga 10%.

Ostatnia szansa na uwzględnienie ulg podatkowych w korekcie

Wciąż zmieniające się prawo podatkowe coraz bardziej ogranicza ulgi, o które można ubiegać się w rozliczeniach. Prawo to nie działa jednak wstecz. Podatnik może w każdej chwili złożyć korektę zeznania i nanieść w niej informacje o ulgach które mu przysługiwały, a nie zostały wprowadzone wcześniej. Do najpopularniejszych z nich należała 2 klasa oraz ulga 10%.

Jakie ulgi zostały już zniesione?

Wspomniana wcześniej 2 klasa podatkowa była przyznawana do końca 2017 roku. Dawała ona możliwość zmniejszenia podstawy do opodatkowania dla tych, których współmałżonek osiągał niski dochód lub nie miał go wcale. Skutkiem tego było zmniejszenie dopłaty podatku lub uzyskanie zwrotu. Warunkiem było posiadanie wspólnego meldunku oraz bycie w związku małżeńskim dłużej niż od października poprzedzającego rok, za który składało się rozliczenie. Maksymalna wysokość dochodu współmałżonka była zależna od stawki G określanej corocznie przez urząd. Aby uzyskać ten odpis niezbędne było dołączenie do rozliczenia aktu małżeństwa, zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów współmałżonka.

 

Ulga 10%, to alternatywa dla osób, którzy ponosili koszty związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem w Norwegii, jednak nie spełniali warunków do rozliczania się w statusie pendler. Odpis ten przysługiwał osobom, którzy nie są rezydentami podatkowymi lub są nimi od maksymalnie dwóch lat. Ostatnim rokiem, za który można było o nią wnioskować był rok 2018. Nie wymagała ona dostarczenia specjalnej dokumentacji.

 

Do najbardziej popularnych odpisów uwzględnianych w statusie pendler należała możliwość wnioskowania o diety. Do końca 2017 roku można było otrzymać ją za każdy dzień pobytu w Norwegii, o ile nie otrzymywano jej od pracodawcy. Od roku 2018 urząd znacznie ograniczył to prawo. Dawał możliwość uzyskania odpisu za diety wyłącznie tym, którzy mieszkali w mieszkaniu/baraku/pokoju bez dostępu do kuchni, hotelu lub dla kierowców TIRów.

 

Jakie ulgi pozostają?

Jeszcze za rok 2019 będzie można ubiegać się w rozliczeniu podatkowym o odpisy pendlera. Każda osoba posiadająca rodzinę lub samodzielne mieszkanie w Polsce oraz regularnie podróżująca do nich będzie mogła wnioskować o uwzględnienie kosztów związanych z wyżywieniem i zakwaterowaniem w Norwegii. Do najbardziej popularnych z nich należą:

  • poniesiony koszt za podróże do Polski oraz dojazdy do pracy, po przekroczeniu wkładu własnego corocznie określanego przez urząd – niezbędne jest przedstawienie imiennych biletów lub potwierdzeń rezerwacji,
  • poniesiony koszt za wynajem mieszkania – urząd wymaga przedstawienie imiennych potwierdzeń przelewów oraz umowy najmu w przypadku chęci odliczenia kwoty powyżej 10 tys. NOK,
  • diety, wyłącznie w przypadku zamieszkiwania w mieszkaniu/baraku/pokoju bez dostępu do kuchni w hotelu lub dla kierowców TIRów.

 

Każdy dokument potwierdzający prawo do ulg, o które wnioskuje podatnik musi być przetłumaczony na język norweski już angielski. Urząd wymaga dołączenie oryginału oraz tłumaczenia każdego z nich.

 

Jak i kiedy złożyć korektę rozliczenia?

Warto sprawdzić wynik swojego rozliczenia, ponieważ oprócz braku uwzględnienia ulg podatkowych, urząd bardzo często popełnia błędy na niekorzyść podatnika. Jednym z najbardziej popularnych to zbyt niski odpis za miesiące pobytu w Norwegii (minstefradrag). Ma on znaczny wpływ na wysokość zwrotu lub dopłaty podatku.
Urząd określa, że najlepiej złożyć korektę w ciągu 6 tygodni od dnia otrzymania wyniku. Praktyka pokazuje, że wnioskowanie o zmiany i uwzględnienie ulg do 3 lat wstecz są równie skuteczne. Ważny jest również fakt, że każda zmiana musi mieć swoje poparcie w dokumentacji, którą należy dołączyć. Po pozytywnie rozpatrzonej korekcie urząd wypłaca różnicę pomiędzy pierwszym wynikiem, a wynikiem po korekcie. W przypadku zmniejszenia dopłaty zwraca różnicę podatnikowi.

 

Ostatnie lata pokazują, że nie wiadomo jak długo podatnicy będą mogli korzystać z pozostałych ulg podatkowych. Dlatego warto jest sprawdzić, do jakich odpisów miało się prawo w latach poprzednich, aby mógł odzyskać nadpłacony podatek.