Wyższa kwota dodatku

na dzieci do 6. roku życia

Zasiłki na dzieci

w Norwegii

Sprawdź
Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Jest już druga tura wysyłki wyników rozliczeń podatkowych

12.08.2020

Już dziś Skatteetaten wysyła drugą turę wyników rozliczeń podatkowych - Skatteoppgjør. Powinieneś sprawdzić, czy Urząd uwzględnił wszystkie ulgi podatkowe, o które wnioskowałeś. Warto jest również zapoznać się z dokumentem, aby zobaczyć, czy twój zwrot podatku zostanie przekazany na właściwy numer konta, czy w formie czeku. W przypadku dopłaty do podatku w ciągu 2 tygodni powinieneś otrzymać rachunek do zapłaty. Jeżeli musisz uregulować więcej niż 1 000 kr, twoje zobowiązanie zostanie podzielone na dwie raty.

Już dziś Skatteetaten wysyła drugą turę wyników rozliczeń podatkowych - Skatteoppgjør. Powinieneś sprawdzić, czy Urząd uwzględnił wszystkie ulgi podatkowe, o które wnioskowałeś. Warto jest również zapoznać się z dokumentem, aby zobaczyć, czy twój zwrot podatku zostanie przekazany na właściwy numer konta, czy w formie czeku. W przypadku dopłaty do podatku w ciągu 2 tygodni powinieneś otrzymać rachunek do zapłaty. Jeżeli musisz uregulować więcej niż 1 000 kr, twoje zobowiązanie zostanie podzielone na dwie raty.

Otrzymałem wynik, co dalej?

Przede wszystkim powinieneś sprawdzić, czy są na nim zawarte poprawne kwoty osiągniętego przez ciebie dochodu oraz potrąconej zaliczki na podatek w 2019 roku. Jeżeli te wartości się zgadzają, druga rzecz wiąże się z koniecznością zweryfikowania, czy Urząd przyznał tobie poprawną wysokość odpisu minstefradrag, czyli kosztu uzyskania przychodu. Wiąże się on ściśle z miesiącami pobytu na terenie Norwegii. Jeżeli rozliczając się, ubiegałeś się o ulgi podatkowe, powinieneś sprawdzić, czy Urząd uwzględnił je wszystkie oraz czy ich wartości są właściwe. Ostatnia rzecz, to informacja, czy otrzymasz zwrot z podatku, czy też będziesz musiał uregulować niedopłatę.

 

Zwrot podatku

Jeżeli nadpłaciłeś podatek w roku, którego dotyczy wynik rozliczenia, otrzymasz jego zwrot. Na Skatteoppgjør zawarta jest informacja, czy pieniądze zostaną przekazane tobie na zarejestrowany numer konta, czy otrzymasz je w formie czeku. Skatteetaten wysyła wszystkie środki podatnikom w ciągu 2 tygodni od dnia wystawienia wyniku rozliczenia. Jeżeli otrzymałeś czek, jednak wolisz uzyskać pieniądze przelewem, możesz skontaktować się z odpowiednim dla twojego miejsca zamieszkania poborcą podatkowym, któremu wskażesz numer konta do zwrotu. Pamiętaj jednak, że do pisma musisz dołączyć dokument, który potwierdzi twoją tożsamość oraz oryginał czeku.

 

Dopłata do podatku

Osoby, które są zobowiązane zapłacić do Skatteetaten niedopłatę podatku, mogą znaleźć się w dwóch sytuacjach. Ci, których dług wynosi do 1 000 NOK, otrzymają jeden rachunek ze wskazaniem numeru konta do dokonania płatności. Natomiast te osoby, które powinny zwrócić kwotę większą niż 1 000 NOK, otrzymają dwa rachunki – kwota zostanie podzielona na dwie raty. Należy jednak pamiętać, że Urząd nalicza karne odsetki od dnia zakończenia się okresu rozliczeń podatkowych, do dnia kiedy otrzymałeś wynik. Zazwyczaj jest to kwota ok. kilkudziesięciu koron.

 

Ulgi podatkowe – korekta podatkowa

Jeżeli z jakiegoś powodu nie wnioskowałeś o ulgi podatkowe, do których miałeś prawo w okresie rozliczeń, masz teraz możliwość złożenia korekty podatkowej. Urząd Podatkowy daje możliwość uwzględnienia różnych odpisów, dzięki którym możesz zmniejszyć swoją dopłatę lub zwiększyć zwrot. Do najważniejszych należą:

 

  • koszty podróży i dojazdów do pracy,
  • koszty zakwaterowania w Norwegii,
  • koszt wyżywienia w przypadku kierowców TIR-ów lub tych, którzy nie mieli możliwości przygotowywania posiłków, czyli mieszkali bez dostępu do kuchni,
  • odliczenie odsetek od kredytów w Norwegii oraz kredytów hipotecznych w Polsce,
  • odpis rodzicielski, czyli np. odliczenie kosztów pobytu dziecku w przedszkolu, żłobku, na zajęciach dodatkowych,
  • odpis kosztów poniesionych na związki zawodowe,
  • odpis kosztów poniesionych na składki emerytalne,
  • zmiana wysokości odpisu minstefradrag, czyli kosztu uzyskania przychodu związanego z miesiącami pobytu w Norwegii.

Pamiętaj jednak, że korektę powinieneś wykonać również w sytuacji, gdy zauważysz błędy na wyniku rozliczenia. Dotyczy to przede wszystkim informacji o dochodzie, możliwości zwolnienia z płacenia składek, jeżeli odprowadzasz je w innym kraju, czy wysokości potrąconej zaliczki na podatek. Jeżeli zauważysz błąd i nie naniesiesz właściwych poprawek, przy okazji kontroli Urzędu może zostać naniesiona na ciebie kara pieniężna.

 

Nie dostałeś jeszcze wyniku?

Przyczyną braku otrzymania wyniku może być fakt, że Urząd jeszcze nie sprawdził twojego rozliczenia. Ostatnia tura ich wysyłki będzie miała miejsce 30.11.2020. Osoby, które rozliczały się papierowo, w większości przypadków otrzymują wyniki dopiero w ostatniej turze. Dotyczy to również tych, których rozliczenia są szczegółowo analizowane, ponieważ zostały poddane kontroli.

 

Mogłeś również nie otrzymać wyniku, ponieważ nie jesteś elektronicznym użytkownikiem norweskich urzędów i został on wysłany do ciebie papierowo. Jeżeli nie uaktualniłeś swojego adresu korespondencyjnego, możesz nie otrzymać tego dokumentu. Warto jest zatem sprawdzić, czy urząd posiada twoje aktualne dane adresowe, aby zachować z nim ciągłość korespondencji.

Zaczekaj. Przeczytałeś juz?

Sprawdź jakie świadczenia przysługują ojcu po urodzeniu się dziecka

Idź do artykułu