Bezpłatna opieka medyczna w Polsce

Złóż wniosek
Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Nie zapomnij o karcie podatkowej w Norwegii

12.01.2020

Kartę podatkową powinny posiadać wszystkie osoby pracujące w Norwegii. Stanowi ona podstawę wyliczenia potrącanej od wynagrodzenia zaliczki na podatek. Posiadanie odpowiedniej karty podatkowej jest niezwykle ważne, bo niedopełnienie tego obowiązku może mieć przykre konsekwencje.

Nie zapomnij o zamówieniu karty podatkowej na 2020 rok.

Kartę podatkową powinny posiadać wszystkie osoby pracujące w Norwegii. Stanowi ona podstawę wyliczenia potrącanej od wynagrodzenia zaliczki na podatek. Posiadanie odpowiedniej karty podatkowej jest niezwykle ważne, bo niedopełnienie tego obowiązku może mieć przykre konsekwencje.

Karta podatkowa to elektroniczny dokument pokazujący, jaką kwotę z twoich zarobków pracodawca powinien „zatrzymać” na poczet podatku, który musisz zapłacić. Ta kwota nazywana jest zaliczką. Pracodawca będzie miał dostęp do twojej karty przez serwis internetowy Skatteetaten.

 

Pierwsza karta podatkowa

Każda osoba po przyjeździe do pracy w Norwegii musi wnioskować o kartę podatkową (skattekort). W tym celu trzeba umówić się na wizytę w Urzędzie Podatkowym, gdyż zostanie wówczas zweryfikowana twoja tożsamość. Potrzebujesz zatem dowód osobisty lub paszport. Oprócz tego konieczne będzie także wypełnione podanie o kartę podatkową (RF-1209, dostępne na stronie internetowej Skatteetaten) oraz dokument potwierdzający zatrudnienie w Norwegii – umowa o pracę lub np. pisemna oferta pracy. Przy pierwszym zamówieniu karty podatkowej zostanie ci także przydzielony norweski numer personalny (najpierw tymczasowy d-nummer), który jest odpowiednikiem numeru PESEL i jest niezbędny do załatwienia większości spraw w Norwegii.

 

Kolejne karty podatkowe

Tylko w celu zamówienia pierwszej karty trzeba udać się do urzędu osobiście. Karty podatkowe na kolejny rok urząd wystawia co do zasady automatycznie w grudniu, ale może się zdarzyć, że nie będzie na przykład miał wystarczających informacji o tobie, by to zrobić i wówczas będziesz musiał sam zadbać o odpowiednią kartę. Kiedy ją otrzymasz, trzeba koniecznie sprawdzić, czy dane zgadzają się.

 

Zawsze pamiętaj o sprawdzeniu, czy masz odpowiednią kartę podatkową

Najważniejszą informacją zawartą na karcie podatkowej jest to, jaki procent twoich zarobków będzie potrącany na zaliczkę na podatek. Jej wysokość zależy od przewidywanego dochodu. Może jednak okazać się, że w ciągu danego roku zarobiłeś więcej, niż przewidywałeś i powinieneś zapłacić wyższy podatek. W takim razie pod koniec roku będziesz niestety musiał dopłacić brakującą kwotę. Z drugiej strony jest także możliwe, że twój ostateczny dochód będzie niższy niż przewidywany. Wówczas pod koniec roku otrzymasz zwrot podatku, jednak wcześniej twoja pensja będzie niższa, niż mogłaby być.

 

Jeśli w ogóle nie będziesz posiadał karty podatkowej, na poczet podatku będzie potrącone 50% twojego dochodu! Nadpłatę co prawda można odzyskać w ramach zwrotu podatku, jednak oznacza to tymczasowe bardzo mocne uszczuplenie budżetu. Dlatego uzyskanie karty podatkowej powinno być koniecznie jedną z pierwszych spraw, które załatwisz w Norwegii.

 

Kildeskatt

Kildeskatt to uproszczona forma rozliczania się z norweskim Urzędem Podatkowym stworzona z myślą o zagranicznych pracownikach, którzy spędzają w Norwegii tylko część roku. Dokładnie mówiąc, chodzi o osoby, które nie są rezydentami podatkowymi.

 

Ogólna zasada głosi, że rezydentem podatkowym w Norwegii jest osoba, która przebywa tam więcej niż:
• 183 dni w ciągu 12-miesięcznego okresu
lub
• 270 dni w ciągu 36-miesięcznego okresu.
Jeśli zaliczasz się do którejś z tych kategorii, nie możesz skorzystać z kildeskatt.

 

Korzystając z kildeskatt, płacisz stawkę podatku w wysokości 25% dochodu. W momencie, gdy otrzymasz wynagrodzenie pomniejszone o tę stawkę, proces płacenia podatku jest zakończony. Nie składa się rozliczenia podatkowego na koniec roku, nie dotyczą cię dopłaty ani zwroty. Wiąże się to jednak także z brakiem możliwości ubiegania się o różne ulgi podatkowe, które przysługują osobom rozliczającym się według standardowych zasad. Z kildeskatt nie można skorzystać, jeśli przewidujesz, że twój dochód w ciągu roku wyniesie więcej niż 639 750 NOK.

 

Posiadanie odpowiedniej karty podatkowej jest niezbędne do funkcjonowania w Norwegii. Niedopełnienie tej czynności może skutkować np. koniecznością późniejszego uregulowania zaległości podatkowych lub otrzymywaniem niższego wynagrodzenia. Dlatego nie zwlekaj i upewnij się, że twoja karta podatkowa jest prawidłowa.

 

Zaczekaj. Przeczytałeś juz?

Dopłata podatku – skąd się wzięła i jak ją uregulować?

Idź do artykułu