Zmień swój adres, aby jak najszybciej otrzymać czek ze zwrotem podatkowym

16.10.2019

Już 23 października urząd wysyła ostatnią pulę wyników rozliczeń podatkowych. Większość podatników w Norwegii posiada konto w systemie Altinn, dzięki czemu otrzymają wynik w formie elektronicznej. Pozostali, aby go otrzymać, muszą pamiętać, że urzędy wysyłają je na aktualny adres zarejestrowany w Folkeregisteret. Jeżeli podatnik nie odświeżył w ostatnim czasie informacji na temat jakiejkolwiek zmiany, może mieć problem z uzyskaniem dokumentacji urzędowej. Ci, którzy posiadają stały numer personalny, mogą dokonać aktualizacji swojego adresu elektronicznie, pozostali natomiast są zobowiązani do wysyłki tradycyjnego, papierowego wniosku.

Zmień adres, aby otrzymać zwrot podatku

Już 23 października urząd wysyła ostatnią pulę wyników rozliczeń podatkowych. Większość podatników w Norwegii posiada konto w systemie Altinn, dzięki czemu otrzymają wynik w formie elektronicznej. Pozostali, aby go otrzymać, muszą pamiętać, że urzędy wysyłają je na aktualny adres zarejestrowany w Folkeregisteret. Jeżeli podatnik nie odświeżył w ostatnim czasie informacji na temat jakiejkolwiek zmiany, może mieć problem z uzyskaniem dokumentacji urzędowej. Ci, którzy posiadają stały numer personalny, mogą dokonać aktualizacji swojego adresu elektronicznie, pozostali natomiast są zobowiązani do wysyłki tradycyjnego, papierowego wniosku.

Dlaczego zmiana adresu ma znaczenie?

Nieaktualny adres oznacza to, że podatnik może nie otrzymać wyniku rozliczenia. Skutkiem tego nie będzie wiedział, czy jego rozliczenie jest wykonane poprawnie oraz czy pojawił się błąd i należy dokonać korekty. Po drugie podatnik nie będzie posiadał wiedzy na temat tego, czy powinien otrzymać zwrot, czy też będzie zobowiązany do dopłaty podatku. Każdy dzień zwłoki ze spłatą należnego podatku wiąże się z naliczeniem karnych odsetek. Dlatego ważne jest jak najszybsze uregulowanie zobowiązania.

 

Zwrot podatku

A co z tymi, którzy powinni otrzymać zwrot? Większość osób posiada zarejestrowany numer konta do otrzymywania nadpłaty z podatku. Pozostali, którzy tego nie dokonali, mogą otrzymać od Urzędu Podatkowego dwie korespondencje:

  1. Prośbę o podanie/zarejestrowanie numeru konta. W przypadku polskiego numeru niezbędne jest dołączenie do pisma zaświadczenia z banku o tym, kto jest właścicielem konta oraz dokument tożsamości ze zdjęciem i podpisem w celu potwierdzenia danych personalnych.
  2. Czek ze zwrotem, który należy zrealizować w banku lub na poczcie. Mają one termin ważności. Banki lub poczta nie zrealizują dokumentu, który nie jest ważny.

 

W związku z powyższym, jeżeli urząd nie posiada aktualnych danych adresowych podatnika, korespondencja nie trafi do rąk własnych, co może skutkować brakiem otrzymania zwrotu lub przedłużeniem się sprawy ze względu na konieczność rozwiązania zaistniałej sytuacji. W przypadku trudności z uzyskaniem wyżej wskazanych dokumentów najlepiej jest skontaktować się osobiście z urzędem. Innym rozwiązaniem jest także skierowanie pisma do poborcy podatkowego. Warto jest jednak uaktualniać wszelkie informacje dotyczące zmiany danych personalnych na bieżąco, aby uniknąć niepotrzebnych utrudnień z kontaktem z norweskimi urzędami.