Zatwierdzenie wykształcenia może ci pomóc znaleźć pracę w Norwegii

31.07.2019

Jeżeli chciałbyś mieć potwierdzone oraz udokumentowane wykształcenie zawodowe w Norwegii, możesz zawnioskować o to w NOKUT. Dzięki zaświadczeniu z NOKUT łatwiej będzie ci znaleźć pracę w zawodzie.

Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych

Jeżeli chciałbyś mieć potwierdzone oraz udokumentowane wykształcenie zawodowe w Norwegii, możesz zawnioskować o to w NOKUT. Dzięki zaświadczeniu z NOKUT łatwiej będzie ci znaleźć pracę w zawodzie.

Jakie zawody mogą zostać uznane?

NOKUT może zatwierdzić zawody nieregulowane prawem norweskim. Zawody nieregulowane prawem norweskim to takie, które nie wymagają zdania dodatkowych egzaminów lub uzyskania prawa do wykonywania zawodu na terenie Norwegii. Poniżej przedstawiamy listę zawodów, które może potwierdzić NOKUT:

 • betoniarz,
 • cieśla,
 • fryzjer,
 • hydraulik,
 • kosmetyczka,
 • kucharz,
 • masarz,
 • mechanik przemysłowy,
 • mechanik samochodowy,
 • murarz,
 • rzeźnik,
 • stolarz,
 • szklarz,
 • tapicer.

 

Osoba, która uzyskała wykształcenie zawodowe w którymś z wyżej wymienionych zawodów, może zawnioskować w NOKUT o uznanie kwalifikacji w Norwegii.

 

 

Z jakich szkół uznawane jest wykształcenie?

Kwalifikacje zawodowe z Polski, które uznawane są przez NOKUT, mogą pochodzić ze szkoły zawodowej, technikum lub szkoły policealnej.

 

Wymagana dokumentacja

Dokumentacja, którą należy dosłać, różni się w zależności od ukończonej szkoły. 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • dyplom uzyskania tytułu zawodowego, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub świadectwo czeladnicze. 

Technikum:

 • świadectwo ukończenia technikum lub świadectwo dojrzałości (świadectwo maturalne),
 • dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika. 

Osoba, która chodziła zarówno do szkoły zawodowej, jak i do technikum, powinna przedstawić dokumenty z obu placówek dydaktycznych.

 

 Szkoła Policealna:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

 NOKUT nie zatwierdza dyplomu mistrzowskiego.

 

Dodatkowe dokumenty i informacje wymagane bez względu na ukończoną szkołę:

 • CV,
 • osoby, które zmieniły nazwisko, muszą załączyć dokument potwierdzający zmianę nazwiska (np. akt małżeństwa),
 • osoby bez elektronicznego konta Altinn muszą załączyć kopię dokumentu tożsamości,
 • informacja o odbytych praktykach zawodowych: miejsce praktyk, branża, okres trwania,
 • upoważnienie do kontaktu z ukończoną szkołą przez NOKUT.