Zadbaj o bezpłatną opiekę
medyczną w Polsce

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Najczęściej zatwierdzane polskie zawody w HK-dir [LISTA]

21.05.2023

Istnieje szereg zawodów, o których uznanie w Norwegii można wnioskować. Co zyskujesz kiedy zawnioskujesz o to do HK-dir (dawniej NOKUT)? Przede wszystkim możliwość zatrudnienia w swoim, wyuczonym zawodzie czy szansę na wyższe wynagrodzenie. Pamiętaj, że na norweskim rynku pracy nadal brakuje kilkadziesiąt tysięcy zawodowych specjalistów. Jeżeli jeszcze nie wnioskowałeś o uznanie zawodu do HK-dir, zapoznaj się z listą czy możesz to zrobić oraz złóż odpowiednią dokumentację.

Istnieje szereg zawodów, o których uznanie w Norwegii można wnioskować. Co zyskujesz kiedy zawnioskujesz o to do HK-dir (dawniej NOKUT)? Przede wszystkim możliwość zatrudnienia w swoim, wyuczonym zawodzie czy szansę na wyższe wynagrodzenie. Pamiętaj, że na norweskim rynku pracy nadal brakuje kilkadziesiąt tysięcy zawodowych specjalistów. Jeżeli jeszcze nie wnioskowałeś o uznanie zawodu do HK-dir, zapoznaj się z listą czy możesz to zrobić oraz złóż odpowiednią dokumentację.

Czym jest HK-dir?

HK-dir, czyli Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse jest instytucją zajmującą się m.in. uznawaniem wykształcenia zawodowego lub wyższego obcokrajowców będących w Norwegii, który zdobyli swój zawód poza jej granicami. Aby móc uzyskać potwierdzenie zawodu należy sprawdzić czy jest on regulowany norweskim prawem, czyli nie wymagają zdania dodatkowych egzaminów lub uzyskania prawa do wykonywania zawodu na terenie Norwegii.

 

 

Jakie są najbardziej popularne zawody, które są uznawane w Norwegii?

Największą grupę specjalistów wnioskujących o uznanie polskiego wykształcenia stanowią:

- cieśle,

- hydraulicy,

- mechanicy,

- stolarze,

- betoniarze, murarze.

 

Jednak nie tylko oni mogą ubiegać się o uznanie swojego wykształcenia zdobytego w Polsce. Pozostałe osoby to: fryzjerzy, kosmetyczki, kucharze, masarze, rzeźnicy, szklarze oraz tapicerzy.

 

Ważne!
Wnioskując o uznanie zawodu musisz przedstawić oryginały dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie (w języku polskim) oraz dołączyć do nich tłumaczenia przysięgłe.

 

 

Kto może wnioskować o uznanie zawodu i jakie dokumenty są do tego potrzebne?

O uznanie wykształcenia mogą wnioskować osoby, które ukończyły w Polsce szkołę zawodową, technikum, szkołę policealną lub uczelnię wyższą. Jakie natomiast dokumenty musisz skierować do HK-dir wnioskując o zatwierdzenie wykształcenia?

 

Osoba, która ukończyła zasadniczą szkołę zawodową:

  • wszystkie strony świadectwa ukończenia szkoły,
  • dyplom uzyskania tytułu zawodowego, świadectwo czeladnicze lub dyplom, który potwierdzi zdobyte kwalifikacje zawodowe.

 

Osoba, która ukończyła technikum:

  • wszystkie strony świadectwa ukończenia technikum lub świadectwa maturalnego,
  • dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający zdobycie kwalifikacji zawodowych.

 

Osoba, która ukończyła szkołę policealną:

  • wszystkie strony świadectwa ukończenia szkoły,
  • dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

 

Osoba, która ukończyła uczelnię wyższą:

  • świadectwo dojrzałości ukończenia szkoły średniej,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (jeżeli chce uznać zarówno tytuł licencjata jak i magistra, niezbędne jest przestawienie dwóch dyplomów),
  • suplement do dyplomu (wszystkie strony zarówno licencjata jak i magistra).

 

W sytuacji, gdy osoba wnioskująca o uznanie wykształcenia zmieniła nazwisko, niezbędne jest przedstawienie dokumentu, który to potwierdzi np. akt małżeństwa. Jeżeli wnioskujący nie posiada możliwości logowania się na norweskie strony urzędowe poprzez BankID, Buypass lub MinID SMS/App, może złożyć wniosek zakładając dodatkowe konto. Niezbędne jest wówczas dołączenie do podania skanu dokumentu tożsamości.

Potwierdź swoje wykształcenie w Norwegii!

Sprawdź, czy HK-dir uzna Twój zawód. Wpisz jego nazwę i prześlij do weryfikacji.

Czy HK-dir uzna
Twój zawód?

W jakich latach chodziłeś do szkoły?

Podaj adres e-mail, na który prześlemy Ci informację zwrotną, czy HK-dir uzna Twój zawód

Dziękujemy

Nasi specjaliści przeanalizują Twój przypadek i wyślą odpowiedź na podany adres email.

Idź do naszego bloga