Otrzymałeś zwolnienie lekarskie od polskiego lekarza? Możesz wnioskować o zasiłek chorobowy w Norwegii

27.11.2019

Często zdarza się, że osoba, która na co dzień przebywa i pracuje w Norwegii, doznaje urazu lub zachoruje w trakcie pobytu poza granicami kraju fiordów, np. podczas wizyty w Polsce. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić w takiej sytuacji, jest udanie się do najbliższego lekarza. Co, jeśli lekarz wystawi zwolnienie lekarskie?

Otrzymałeś zwolnienie lekarskie od polskiego lekarza? Możesz wnioskować o zasiłek chorobowy w Norwegii

Często zdarza się, że osoba, która na co dzień przebywa i pracuje w Norwegii, doznaje urazu lub zachoruje w trakcie pobytu poza granicami kraju fiordów, np. podczas wizyty w Polsce. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić w takiej sytuacji, jest udanie się do najbliższego lekarza. Co, jeśli lekarz wystawi zwolnienie lekarskie?

Aby uniknąć kosztów związanych z opieką medyczną poza granicami Norwegii, należy przede wszystkim zaopatrzyć się w kartę EKUZ lub dokument S1.

 

Zwolnienie od polskiego lekarza – co dalej?

Jeżeli otrzymałeś zwolnienie lekarskie, pierwszym, co powinieneś zrobić, jest poinformowanie o tym swojego pracodawcy. Musi wiedzieć, że nie zjawisz się w najbliższym czasie w pracy oraz musi znać powód twojej nieobecności. Czasami pracodawca będzie wymagał od ciebie przesłania zwolnienia lekarskiego. Pracodawca powinien przez pierwsze 16 dni wypłacić ci chorobowe, a po tym czasie zasiłek powinny być wypłacany przez NAV. Jednakże niezależnie od tego, czy pracodawca trzyma się procedur i wypłacił ci świadczenie, musisz przesłać do NAV komplet dokumentów uprawniających cię do pobierania zasiłku chorobowego.

 

Co należy przesłać do NAV?

NAV wymaga od chorego przesłania następujących dokumentów:

  • druku E-115 – wniosek o świadczenia pieniężne z tytułu niezdolności do pracy. Dokument ten uzyskać można z ZUS, który najczęściej wysyła wypełniony druk do Norwegii,
  • druku E-116 – zaświadczenie lekarskie dotyczące niezdolności do pracy. Dokument ten powinien zostać wystawiony przez polskiego lekarza.
  • oświadczenia własnego do zagranicznego zwolnienia. Dokument ten musi wypełnić oraz wysłać osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim.

 

Jeżeli pracodawca nie wypłacił pracownikowi zasiłku chorobowego przez 16 dni roboczych, dodatkowo do oświadczenia własnego należy załączyć rejestrację numeru konta bankowego w NAV.

 

NAV rozpocznie rozpatrywanie wniosku, dopiero gdy wszystkie trzy dokumenty do niego dotrą.

 

Otrzymałeś kolejne zwolnienie?

Jeżeli stan twojego zdrowia w dalszym ciągu nie pozwala na powrót do pracy i otrzymałeś kolejne zwolnienie lekarskie, należy powtórzyć całą procedurę, tzn. ponownie wysłać druk E-115, E-116 oraz oświadczenie własne do NAV.

Chcesz otrzymywaćnajważniejsze informacjedotyczące pracy i życia w Norwegii?