Nawet, jeśli pobierasz 500+ w Polsce, możesz wnioskować o otrzymanie różnicy między 500 zł, a 1 676 NOK, wynoszącą obecnie ponad 500 NOK!

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Masz pytania? Zadzwoń!

58 743 07 53

Zasiłek rodzicielski (macierzyński i ojcowski) w Norwegii - Foreldrepenger

 • sprawdzimy czy spełniasz wymogi do pobierania świadczenia rodzicielskiego
 • przygotujemy wniosek o zasiłek ojcowski lub macierzyński
 • przygotujemy podanie o odroczenie zasiłku, abyś nie stracił przysługujących Ci dni
 • służymy wsparciem przez cały okres rozpatrywania wniosku i wyjaśnimy pisma z urzędu
Złóż wniosek o zasiłek

Uwaga!
Nowe zasady podziału oraz przyznawania zasiłku rodzicielskiego dotyczą rodziców dzieci urodzonych po 02.08.2022. Poniższa strona przedstawia obecnie obowiązujące zasady.Zasiłek rodzicielski (foreldrepenger) jest świadczeniem wypłacanym parom, którym urodziło się dziecko. Ma on na celu zapewnienie rodzicom źródła dochodu. W Norwegii zasiłek wypłacany jest przez NAV, czyli norweski Urzędu Pracy i Polityki Socjalnej. Długość pobierania foreldrepenger uzależniona jest od tego, czy oboje rodzice mają prawo do świadczenia, czy wyłącznie jedno z nich. Pobieranie zasiłku może odbywać się przez maksymalnie 49 tygodni ze stawką 100% lub przez 59 tygodni ze stawką 80% dotychczasowego wynagrodzenia. Sprawdź poniżej, która sytuacja dotyczy Ciebie.

Nasi klienci bardzo często nadają zasiłkowi rodzicielskiemu przeróżne nazwy. Takimi nazwami są na przykład: tatusiowe/mamusiowe, tata/mama/pappa/papa permisjon, zasiłek tacierzyński, zasiłek mamusiowy/tatusiowy, urlop dla ojca, urlop dla mamy itd. Mimo że oficjalnie zasiłek ten nosi nazwę "zasiłek rodzicielski" (norw. foreldrepenger), to żadna z wyżej wymienionych opcji nie jest błędna.

Aby móc ubiegać się o zasiłek rodzicielski należy:

 • osiągnąć minimalny dochód w wysokości co najmniej 0,5 G, czyli 62 014 NOK
 • mieć przepracowane w Norwegii minimum 6 z ostatnich 10 miesięcy
Złóż wniosek o zasiłek

Do dochodu minimalnego niezbędnego do uzyskania prawa do zasiłku rodzinnego zalicza się przychód z zasiłków:

 • chorobowych (sykepenger)
 • dla bezrobotnych (dagpenger)
 • ciążowych (svangerskapspenger)
 • szkoleniowych (opplæringspenger)
 • pielęgnacyjnych (pleiepenger)
 • rehabilitacyjnych (arbeidsavklaringspenger)

Zasiłek rodzicielski (oboje rodzice mają prawo do zasiłku z Norwegii)

Jeżeli oboje rodzice wypracowali sobie prawo do pobierania zasiłku rodzicielskiego w Norwegii, to okres zasiłku zaczyna się już w trzecim tygodniu przed narodzinami dziecka, który przysługując matce. Po upływie trzech tygodni z zasiłkiem, czyli po urodzeniu się dziecka rozpoczyna się tzw. okres matki - macierzyński (mødrekvote), trwający 15 tygodni (jeżeli matka dziecka wybrała stawkę zasiłku 100%) lub 19 tygodni (jeżeli matka dziecka wybrała stawkę zasiłku 80%). Możliwe jest wykorzystanie w pierwszej kolejności 6 tygodni, a pozostałe 9 lub 13 tygodni można wykorzystać w późniejszym terminie. Pierwszego dnia 7. tygodnia życia dziecka rozpoczyna się okres, kiedy to ojciec może przejść na zasiłek ojcowski (fedrekvote). Maksymalnie może to trwać przez kolejne 15 lub 19 tygodni. Ojciec dziecka może przeznaczyć 2 tygodnie ze swojego fedrekvote w okresie od 2 tygodni przed porodem do 6 tygodni po porodzie i pobierać w tym czasie zasiłek razem z matką dziecka. Tylko 2 tygodnie i tylko w tym okresie może być pobierane przez ojca równocześnie z matką dziecka. O pozostałe tygodnie należy wnioskować, gdy matka dziecka zakończy pobieranie zasiłku macierzyńskiego w Norwegii. Poza okresem przeznaczonym wyłącznie dla matki oraz okresem przeznaczonym wyłącznie dla ojca, rodzice mają też prawo do tak zwanego okresu wspólnego (fellesperiode), który mogą między siebie podzielić lub który może zostać wykorzystany przez jedno z nich. Jeżeli ojciec zdecyduje się wybrać okres wspólny, to matka dziecka musi wrócić w tym czasie do pracy lub szkoły na co najmniej 75% etatu.

Ważne: W przypadku gdy ojciec otrzymuje zasiłek podczas okresu wspólnego, matka musi pracować na minimum 75% etatu, uczęszczać do szkoły w trybie stacjonarnym lub nie być w stanie opiekować się dzieckiem z powodu choroby. Jeżeli matka dziecka wróci do pracy na mniej niż 75% etatu, to zasiłek zostanie adekwatnie zredukowany, np. praca matki dziecka na 60% etatu, to zasiłek dla ojca na 60% przysługującej mu stawki. Gdy matka pobiera zasiłek podczas okresu wspólnego, ojciec nie musi pracować. Powyższy warunek dotyczy sytuacji, gdy oboje rodzice mają prawo do zasiłku rodzicielskiego z Norwegii.

3 TYGODNIE
OBOWIĄZKOWE
DLA MATKI

PORÓD

Macierzyński (mødrekvote)

6 obowiązkowych tygodni + 9 tygodni do wykorzystania od razu lub później (z 100% stawki) lub 13 tygodni do wykorzystania później (z 80% stawki)

Ojcowski (fedrekvote)

15 tygodni (z 100 % stawki) lub 19 tygodni (z 80% stawki)

Okres wspólny (fellesperiode)
do podziału między rodzicami

16 tygodni z 100% stawki albo 18 tygodni z 80% stawki

Ważne: Zasiłek rodzicielski wypłacany jest wyłącznie za dni robocze.

Złóż wniosek o zasiłek

Wymagana dokumentacja do wniosku o zasiłek rodzicielski w Norwegii:

 • karta ciąży - dokument potwierdzający datę porodu, dokument musi być wydany po 22. tygodniu ciąży, przetłumaczony na język norweski lub angielski, wymagany jeśli dziecko jeszcze się nie urodziło,
 • akt urodzenia dziecka – na druku unijnym lub przetłumaczony na język norweski lub angielski, wymagany jeśli dziecko się urodziło,
 • rejestracja pobytu w Norwegii (registreringsbevis),
 • dokumentacja poświadczająca powrót drugiego rodzica do pracy lub nauki, wymagany jeśli ojciec chce wnioskować o zasiłek w czasie okresu wspólnego.

Zasiłek macierzyński (tylko matka ma prawo do zasiłku z Norwegii)

Jeżeli zostaniesz lub zostałaś matką i w ciągu ostatnich 6 miesięcy osiągałaś dochód w Norwegii, możesz mieć prawo do zasiłku rodzicielskiego (foreldrepenger). Aby móc ubiegać się o zasiłek macierzyński, Twój roczny dochód musi przekraczać 0,5 stawki G, czyli 62 014 NOK.

Ważne: W sytuacji, gdy przyznana została jednorazowa zapomoga, nazywana becikowym (engangsstønad), matce dziecka nie przysługuje zasiłek rodzicielski.

Złóż wniosek o zasiłek

Aby cały okres pobierania zasiłku przypadał na Ciebie, ojciec dziecka nie może mieć wypracowanego prawa do pobierania świadczenia w Norwegii. Wówczas przysługiwało Ci będzie 49 tygodni ze stawką 100%  lub 59 tygodni ze stawką 80%.

3 TYGODNIE
OBOWIĄZKOWE
DLA MATKI

PORÓD

6 obowiązkowych tygodni dla matki

 

40 tygodni z 100% stawki lub 50 z 80% stawki

Wymagana dokumentacja do wniosku o zasiłek macierzyński w Norwegii:

 • karta ciąży - dokument potwierdzający datę porodu, dokument musi być wydany po 22. tygodniu ciąży, przetłumaczony na język norweski lub angielski, wymagany jeśli dziecko jeszcze się nie urodziło,
 • akt urodzenia dziecka – na druku unijnym lub przetłumaczony na jeżyk norweski lub angielski, wymagany jeśli dziecko się urodziło,
 • rejestracja pobytu w Norwegii (registreringsbevis).

Zasiłek ojcowski (tylko ojciec ma prawo do zasiłku w Norwegii, a matka dziecka nie ma prawa do zasiłku ani w Polsce, ani w Norwegii)

Jeżeli w ciągu ostatnich 6 miesięcy osiągałeś dochód w Norwegii, może przysługiwać Ci zasiłek rodzicielski. Świadczenie możesz pobierać bez względu na miejsce zamieszkania dziecka oraz matki dziecka. Warunkiem, który należy spełnić, podobnie jak w przypadku macierzyńskiego, jest osiągnięcie rocznego dochodu na poziomie minimum 0,5 stawki G, czyli 62 014 NOK.

Ważne: Jeżeli matka dziecka nie wypracowała sobie prawa do zasiłku w Norwegii lub innym kraju EOG (np. w Polsce), to ojciec dziecka może rozpocząć pobieranie świadczenia już na 2 tygodnie przed porodem. Jeżeli natomiast zdecyduje się wnioskowąc później niż od 7. tygodnia życia dziecka, to tygodnie od 7. tygodnia życia dziecka przepadają. Przez pierwsze 8 tygodni pobierania zasiłku matka dziecka nie musi wracać do pracy lub szkoły.

Łączny okres, podczas którego wypłacany jest zasiłek rodzicielski to 40 tygodni ze stawką 100%  lub 50 tygodni ze stawką 80% . Aby ojciec dziecka mógł nadal pobierać zasiłek rodzicielski po 8 tygodniach, konieczne jest, aby matka dziecka wróciła do pracy, nauki lub nie była w stanie samodzielnie sprawować opieki nad dzieckiem (konieczność udokumentowania choroby). Podjęcie nauki lub pracy powinno być nie mniejsze niż 3/4 etatu, aby ojciec dziecka wykorzystał maksymalnie przysługującą wysokość zasiłku. Jeżeli powrót do pracy lub nauki będzie obejmowało mniejszy wymiar, zasiłek zostanie adekwatnie pomniejszony.

2 TYGODNIE
MOŻLIWE
DLA OJCA

PORÓD

6 tygodni dla ojca bez konieczności pracy matki dziecka

Zasiłek pobierany tylko przez ojca 32 tygodnie ze stawką 100% lub 42 tygodne ze stawką 80%

NAV gwarantuje możliwość elastycznego pobierania zasiłku ojcowskiego. Ojciec może rozpocząć pobieranie zasiłku później niż na 2 tygodnie przed planowanym porodem. Jeżeli natomiast rozpocznie pobieranie później niż od 7. tygodnia życia dziecka, tygodnie od tego czasu przepadną. Istnieje również możliwość wnioskowania o odroczenie pobierania świadczenia. Dzięki temu ojciec dziecka będzie mógł wybrać pozostałą część odroczonego zasiłku w wybranym przez siebie okresie do ukończenia przez dziecko 3. roku życia.

Wymagana dokumentacja do wniosku o zasiłek ojcowski w Norwegii:

 • karta ciąży - dokument potwierdzający datę porodu, dokument musi być wydany po 26 tygodniu ciąży, przetłumaczony na język norweski lub angielski, wymagany jeśli dziecko jeszcze się nie urodziło,
 • akt urodzenia dziecka – na druku unijnym lub przetłumaczony na jeżyk norweski lub angielski,
 • rejestracja pobytu w Norwegii (registeringsbevis).
 • dokumentacja poświadczająca powrót matki dziecka do pracy lub nauki.
Złóż wniosek o zasiłek

Zasiłek ojcowski (tylko ojciec ma prawo do zasiłku w Norwegii, a matka dziecka ma prawo do zasiłku w Polsce lub Norwegii)

Jeżeli w ciągu ostatnich 6 miesięcy osiągałeś dochód w Norwegii, może przysługiwać Ci zasiłek rodzicielski. Świadczenie możesz pobierać bez względu na miejsce zamieszkania dziecka oraz matki dziecka. Warunkiem, który należy spełnić, podobnie jak w przypadku macierzyńskiego, jest osiągnięcie rocznego dochodu na poziomie minimum 0,5 stawki G, czyli 62 014 NOK.

Ważne: Jeżeli matka dziecka wypracowała sobie prawo do zasiłku macierzyńskiego w Norwegii lub innym kraju EOG (np. w Polsce), to zasiłek dzielony jest tak, jakby oboje rodzice mieli prawo do zasiłku w Norwegii, czyli ojcu przysługuje 15 tygodni ze stawką 100% lub 19 tygodni ze stawką 80% (fedrekvote), podczas których matka dziecka nie musi pracować. Ojciec może wnioskować dodatkowo o okres wspólny, pod warunkiem, że matka dziecka wróci wtedy do pracy na co najmniej 75% etatu lub szkoły oraz pod warunkiem, że matka dziecka nie będzie pobierała w Polsce zasiłku dłużej niż 15 tygodni ze stawką 100% lub 19 tygodni ze stawką 80%. Dodatkowe tygodnie, które w Polsce pobierze matka dziecka, będą odjęte od okresu wspólnego, który mógłby przysługiwać ojcu. Ojciec dziecka może przeznaczyć 2 tygodnie ze swojego fedrekvote w okresie od 2 tygodni przed porodem do 6 tygodni po porodzie i pobierać w tym czasie zasiłek razem z matką dziecka. Tylko 2 tygodnie i tylko w tym okresie może być pobierane przez ojca równocześnie z matką dziecka. O pozostałe tygodnie należy wnioskować, gdy matka dziecka zakończy pobieranie zasiłku macierzyńskiego w Polsce.

Łączny okres, podczas którego wypłacony może być zasiłek ojcowski to 31 tygodni ze stawką 100%  lub 37 tygodni ze stawką 80% . Aby ojciec dziecka mógł pobierać zasiłek rodzicielski w czasie okresu wspólnego (fellesperiode), konieczne jest, aby matka dziecka wróciła do pracy, nauki lub nie była w stanie samodzielnie sprawować opieki nad dzieckiem (konieczność udokumentowania choroby). Podjęcie nauki lub pracy powinno być nie mniejsze niż 3/4 etatu, aby ojciec dziecka wykorzystał maksymalnie przysługującą wysokość zasiłku. Jeżeli powrót do pracy lub nauki będzie obejmowało mniejszy wymiar, zasiłek zostanie adekwatnie pomniejszony.

2 TYGODNIE
PRZED PORODEM
MOŻLIWE
DLA OJCA

PORÓD

6 pierwszych tygodni życia dziecka, w czasie których ojciec może przez 2 tygodnie pobierać zasiłek równocześnie z matką dziecka

Po skończeniu macierzyńskiego w Polse - Zasiłek pobierany tylko przez ojca 31 tygodni ze stawką 100% lub 37 tygodni ze stawką 80%

NAV gwarantuje możliwość elastycznego pobierania zasiłku ojcowskiego. Ojciec może rozpocząć pobieranie zasiłku w dowolnym momencie aż do ukończenia przez dziecko 3. roku życia.

Wymagana dokumentacja do wniosku o zasiłek ojcowski w Norwegii:

 • karta ciąży - dokument potwierdzający datę porodu, dokument musi być wydany po 26 tygodniu ciąży, przetłumaczony na język norweski lub angielski, wymagany jeśli dziecko jeszcze się nie urodziło,
 • akt urodzenia dziecka – na druku unijnym lub przetłumaczony na jeżyk norweski lub angielski,
 • rejestracja pobytu w Norwegii (registeringsbevis).
 • dokumentacja poświadczająca powrót matki dziecka do pracy lub nauki, wymagany jeśli ojciec chce wnioskować o zasiłek w czasie okresu wspólnego.
Złóż wniosek o zasiłek

Feriepenger od zasiłku rodzicielskiego

Feriepenger wyliczane jest z pierwszych 12 (w przypadku stawki 100%) lub 15 (w przypadku stawki 80%) tygodni zasiłku rodzicielskiego i wypłacone zostaje w kolejnym roku podatkowym, wynosi 10,2%.

Wnioskuj o zasiłek na dzieci

Kontakt

Infolinia czynna Pn, Śr, Czw, Pt 8:00-16:00
Wt 8:00-18:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wnioskuj
Zadzwoń