Nawet do 100% wypłaty dla rodzica pozostającego w domu z dzieckiem

07.07.2019

Norwegia wychodzi naprzeciw osobom, które niedawno zostały rodzicami, dając im możliwość ubiegania się o zasiłek rodzicielski, w czasie którego można otrzymywać pełną wypłatę. Jeżeli spełniasz wymogi, to nie zastanawiaj się dłużej i skorzystaj z zasiłku rodzicielskiego w Norwegii.

Norwegia wychodzi naprzeciw osobom, które niedawno zostały rodzicami

Norwegia wychodzi naprzeciw osobom, które niedawno zostały rodzicami, dając im możliwość ubiegania się o zasiłek rodzicielski, w czasie którego można otrzymywać pełną wypłatę. Jeżeli spełniasz wymogi, to nie zastanawiaj się dłużej i skorzystaj z zasiłku rodzicielskiego w Norwegii.

Na początku warto wspomnieć, że pobieranie zasiłku rodzicielskiego nie ma wpływu na prawo do pobierania 500+ w Polsce. Jeżeli pobierasz 500+ na wszystkie dzieci w Polsce, to nadal możesz wnioskować o zasiłek ojcowski/macierzyński w Norwegii. Jeżeli nie jesteś pewien, w którym kraju powinieneś pobierać zasiłek na dziecko, to koniecznie zajrzyj TU.

 

Zasiłek rodzicielski – wymogi

Przede wszystkim – w momencie narodzin dziecka – należy przynależeć do systemu ubezpieczeń społecznych w Norwegii, tj. mieszkać i pracować. Ponadto należy osiągać roczny dochód wynoszący co najmniej 0,5 stawki G ustalonej na dany rok podatkowy oraz pracować przez 6 z ostatnich 10 miesięcy przed rozpoczęciem pobierania zasiłku. W przypadku wnioskowania o zasiłek ojcowski jest dodatkowy wymóg – w trakcie pobierania zasiłku, matka dziecka musi wrócić do pracy/szkoły na co najmniej trzy czwarte etatu.

 

Jak długo mogę pobierać zasiłek?

Długość zasiłku ojcowskiego, w przypadku gdy tylko ojciec ma prawo do świadczenia w Norwegii, wynosi 40 tygodni ze stawką 100% lub 50 tygodni ze stawką 80%. Natomiast, w przypadku gdy tylko matka dziecka ma prawo do zasiłku w Norwegii, może go pobierać przez dodatkowo 3 tygodnie przed porodem oraz 6 tygodni zaraz po porodzie. Oznacza to, że łącznie może go pobierać nawet 49 lub 59 tygodni. Inaczej wygląda sytuacja, gdy oboje rodziców ma prawo do zasiłku rodzicielskiego w Norwegii. Wówczas zasiłek dzieli się na okres dla matki (15 tygodni ze stawką 100% lub 19 tygodni ze stawką 80%), okres dla ojca (15 tygodni ze stawką 100% lub 19 tygodni ze stawką 80%) i okres wspólny (16 tygodni ze stawką 100% lub 18 tygodni ze stawką 80%), który może być dzielony przez oboje rodziców. Warto wspomnieć, że matka dziecka może wnioskować już po 22 tygodniu ciąży, a ojciec dziecka dopiero po narodzinach.

 

WAŻNE!

Pamiętaj, że od zasiłku rodzicielskiego potrącany jest podatek, ponieważ jest to świadczenie zastępujące dochód. Podatek będzie potrącany według karty podatkowej, dlatego zadbaj, aby była ona aktualna.

 

Jaką dokumentację należy załączyć do podania?

Do podania o zasiłek rodzicielski w Norwegii należy załączyć przede wszystkim:

  • akt urodzenia dziecka lub kartę ciąży (tylko w przypadku wnioskowania o zasiłek macierzyński). Od niedawna honorowany jest także dokument ze Skatteetaten potwierdzający rejestrację dziecka zamiast aktu urodzenia.
  • rejestrację pobytu,
  • zaświadczenie o powrocie matki dziecka do pracy lub szkoły (w przypadku wnioskowania o zasiłek ojcowski),
  • dokument tożsamości matki dziecka (jeżeli nie jest ona zarejestrowana w Norwegii),
  • 6 odcinków z ostatnich 10 miesięcy pracy.

 

Urząd może zawsze poprosić o dodatkowe informacje i zaświadczenia. Niekiedy wysyła zapytanie do urzędu w Polsce, aby uzyskać potwierdzenie, że matka dziecka faktycznie wróciła do pracy lub nie pobiera zasiłku macierzyńskiego.