Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Zasiłki z Norwegii na dzieci – sprawdź rodzaje świadczeń

06.10.2021

Wielu rodziców zastanawia się, jakie zasiłki na dzieci przysługują osobom, które są w Norwegii aktywne zawodowo. Norwegia oferuje znacznie wyższe świadczenia socjalne niż Polska zarówno na dzieci nowo narodzone, jak i te, które nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości. Warto zapoznać się ze wszystkimi opcjami, ponieważ nie zawsze będziesz miał do nich prawo. Wielokrotnie zdarza się, że beneficjenci pobierają świadczenie, do którego nie mieli prawa, po czym są zobowiązani je zwrócić. Sprawdź, o jakie zasiłki na dzieci możesz wnioskować oraz jakie kwoty możesz uzyskać.

Zasiłek w Norwegii na dzieci - sprawdź, do jakich masz prawo

Wielu rodziców zastanawia się, jakie zasiłki na dzieci przysługują osobom, które są w Norwegii aktywne zawodowo. Norwegia oferuje znacznie wyższe świadczenia socjalne niż Polska zarówno na dzieci nowo narodzone, jak i te, które nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości. Warto zapoznać się ze wszystkimi opcjami, ponieważ nie zawsze będziesz miał do nich prawo. Wielokrotnie zdarza się, że beneficjenci pobierają świadczenie, do którego nie mieli prawa, po czym są zobowiązani je zwrócić. Sprawdź, o jakie zasiłki na dzieci możesz wnioskować oraz jakie kwoty możesz uzyskać.

Jednorazowa zapomoga (becikowe)

Każda kobieta, która przynależy do norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych, może wnioskować o wypłatę jednorazowej zapomogi (becikowe). Jest to zasiłek, o który można wnioskować po 26. tygodniu ciąży i nie później niż 6 miesięcy po urodzeniu dziecka. O becikowe może wnioskować każda matka, która z różnych przyczyn nie wypracowała sobie prawa do zasiłku macierzyńskiego w Norwegii lub jest on dla niej mniej korzystny niż jednorazowe świadczenie. Kwota dodatku wynosi 90 300 NOK i jest wypłacana po narodzeniu się dziecka. Zdarzają się sytuacje, kiedy to ojciec może wnioskować o becikowe:

  • ojciec staje się jedynym pełnoprawnym opiekunem dziecka, np. z powodu śmierci matki,
  • samotny ojciec adoptuje dziecko poniżej 15. roku życia,
  • matka dziecka zostaje całkowicie pozbawiona praw rodzicielskich.

 

Zasiłek rodzicielski

Zarówno matka, jak i ojciec, którzy wypracowali prawo do pobierania świadczeń, mogą wnioskować o zasiłek rodzicielski. Można go rozdzielić na dwie sytuacje.

  • Matka i ojciec mają prawo do świadczenia – na 3 tygodnie przed planowanym terminem porodu matka dziecka może rozpocząć pobieranie zasiłku macierzyńskiego, po tym pobiera go obowiązkowe 6 tygodni, następnie w zależności od wybranej stawki (80% lub 100% średniego dochodu) może pobierać go przez kolejne 13 lub 9 tygodni. Po tym czasie ojciec ma prawo przejść na 15 tygodni zasiłku ojcowskiego (ze stawką 100%) lub 19 tygodni (ze stawką 80%). Ostatni etap zasiłku rodzicielskiego to okres wspólny, który wynosi 16 tygodni (100% stawki) lub 18 tygodni (80% stawki). Okres ten rodzice mogą podzielić pomiędzy siebie, jednak nie mogą pobierać go jednocześnie. Wymogiem przyznania świadczenia jednemu z rodziców jest powrót drugiego do pracy na minimum 75% etatu lub dziennej nauki.
  • Drugi przypadek dotyczy sytuacji, gdy wyłącznie ojciec ma prawo do zasiłku rodzicielskiego – wówczas, aby wykorzystać maksymalny przysługujący mu okres, czyli 40 tygodni (ze stawką 100%) lub 50 tygodni (ze stawką 80%), matka dziecka musi wrócić do pracy na minimum 75% etatu lub dziennej nauki już w 7 tygodniu życia dziecka. Warto podkreślić również to, że ojciec podczas pobierania zasiłku ojcowskiego może przebywać również w Polsce, nie ma obowiązku przebywania na terenie Norwegii.
    Jeżeli z powodu konieczności pracy lub złego stanu zdrowia matki dziecka chciałbyś odroczyć pobieranie świadczenia, aby nie utracić przysługujących tygodni urlopu, możesz to zrobić nawet do ukończenia przez dziecko 3. roku życia.

 

Zasiłek rodzinny

Jest to świadczenie przysługujące na dziecko od jego urodzenia do osiągnięcia przez nie pełnoletniości. Świadczenie na dziecko poniżej 6. roku życia wynosi 1 654 NOK miesięcznie, natomiast na dziecko w wieku 6-18 lat wynosi 1 054 NOK. W przypadku, gdy jeden z rodziców przebywa z dziećmi w Polsce, należy określić, w jakim kraju powinno się pobierać świadczenie. Ma tu znaczenie to, czy drugi rodzic jest aktywny zawodowo. Mianowicie:

  • jeżeli ojciec dziecka pracuje w Norwegii, natomiast matka mieszka z dzieckiem w Polsce i jest tam aktywna zawodowo, świadczenie na dzieci powinna wypłacać Polska (świadczenie 500+),
  • jeżeli ojciec pracuje w Norwegii, natomiast matka dziecka mieszka z dzieckiem w Polsce i nie jest aktywna zawodowo, świadczenie powinna wypłacać Norwegia.

 

Uwaga!

Nawet jeżeli powinieneś pobierać 500+ w Polsce, możesz mieć prawo do wypłaty dodatku dyferencyjnego z Norwegii. Czym on jest? Jest to różnica w wysokości świadczenia 500+ a norweskiego zasiłku rodzinnego w kwocie 1 654 NOK. Warto jest złożyć wniosek o wypłatę zasiłku także w Norwegii.

 

O zasiłek rodzinny możesz wnioskować w każdej chwili i jeżeli spełniałeś warunki, możesz otrzymać spłatę wstecz nawet do 3 lat. Warto jest zatem wnioskować o świadczenie również po powrocie do Polski, jeżeli nie zrobiłeś tego wcześniej.

 

Zasiłek opiekuńczy

Świadczenie to przysługuje na dziecko pomiędzy 13 a 23 miesiącem życia dziecka i wynosi 7 500 NOK miesięcznie. Mogą o niego wnioskować wszyscy, którzy pracują w Norwegii lub pobierają zasiłek zastępujący dochód, czyli: zasiłek chorobowy, zasiłek dla bezrobotnych, AAP. Warto jednak mieć na uwadze, że należy spełnić również dodatkowy warunek, czyli możliwość udokumentowania przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych przez minimum 5 lat zarówno przez ojca, jak i matkę dziecka. Jeżeli np. pracujesz w Norwegii 3 lata, powinieneś uzyskać z ZUS/KRUS zaświadczenie o tym, że opłacałeś składki społeczne np. w Polsce przez pozostałe 2 lata. Abyś mógł mieć przyznane świadczenie, Twoje dziecko nie może uczęszczać do państwowego przedszkola lub żłobka.

Pamiętaj, że o zasiłek opiekuńczy możesz wnioskować najszybciej w chwili kiedy dziecko kończy rok. Możesz również otrzymać spłatę wstecz maksymalnie do 3 miesięcy.

Zaczekaj. Przeczytałeś juz?

Rodzinny kapitał opiekuńczy w Polsce a zasiłek opiekuńczy w Norwegii

Idź do artykułu