To już ostatni dzwonek,

żeby zamówić Certyfikat Rezydencji Podatkowej

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Zasiłki z Norwegii dla nowych rodziców? Wnioskuj już dziś

18.12.2022

Spodziewasz się dziecka lub już powiększyła się Twoja rodzina? Pracujesz w Norwegii lub pobierasz zasiłek zastępujący dochód? Możesz ubiegać się o przyznanie wielu świadczeń z Norwegii w związku z narodzinami dziecka. Część z nich możesz rozpocząć pobierać już przed jego narodzinami! Zapoznaj się ze świadczeniami na dzieci, które przysługują członkom norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

Spodziewasz się dziecka lub już powiększyła się Twoja rodzina? Pracujesz w Norwegii lub pobierasz zasiłek zastępujący dochód? Możesz ubiegać się o przyznanie wielu świadczeń z Norwegii w związku z narodzinami dziecka. Część z nich możesz rozpocząć pobierać już przed jego narodzinami! Zapoznaj się ze świadczeniami na dzieci, które przysługują członkom norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

Zasiłek rodzicielski/jednorazowa zapomoga becikowe

Jednorazowa zapomoga, czyli tzw. becikowe, przysługuje matce dziecka, która nie wypracowała prawa do zasiłku rodzicielskiego w Norwegii lub będzie ona dla niej korzystniejsza niż norweski zasiłek macierzyński. Kwota świadczenia jest co roku zmienna, jednak na 2022 rok wynosi 90 300 kr. O becikowe można wnioskować najwcześniej po 22 tygodniu ciąży, lecz nie później niż po 6 miesiącach od narodzin dziecka.

 

Uwaga!
Ojciec dziecka może wnioskować o becikowe wyłącznie, gdy jest jedynym prawnym opiekunem dziecka, czyli np. z powodu śmierci matki dziecka lub pozbawienia jej praw rodzicielskich.

 

Norweski zasiłek rodzicielski, dzieli się na okres przysługujący matce oraz ojcu dziecka. Aby określić kto ma prawo do zasiłku, jaki procent oraz jaki okres należy ustalić czy zarówno ojciec jak i matka wypracowali prawo do świadczenia rodzicielskiego w Norwegii. Pobieranie zasiłku może odbywać się maksymalnie przez 49 tygodni ze stawką 100% dotychczasowego średniego wynagrodzenia lub 59 tygodni ze stawką 80% dotychczasowego, średniego wynagrodzenia.
NAV wprowadził nowe zasad przyznawania zasiłku rodzicielskiego, szczegóły możesz znaleźć tu [link].

 

Najważniejsza zmiana w sytuacji, gdy matka dziecka nie wypracowała sobie prawa do zasiłku macierzyńskiego w Polsce, daje prawo ojcu do pobierania zasiłku ojcowskiego nawet na 2 tygodnie przed porodem!

 

 

Zasiłek rodzinny

Zasiłek ten przysługuje od urodzenia się dziecka do ukończenia przez nie 18 roku życia. Kwota świadczenia jest zależna od wieku dziecka, mianowicie:

  • dziecko poniżej 6 roku życia – miesięczna kwota zasiłku wynosi 1 676 kr,
  • dziecko pomiędzy 6, a 18 rokiem życia – miesięczna kwota zasiłku wynosi 1 054 kr.

 

Warunkiem jego przyznana jest osiąganie dochodu w Norwegii z tytułu zatrudnienia lub pobierania zasiłku zastępującego dochód, czyli np. zasiłku chorobowego, zasiłku dla bezrobotnych czy zasiłku rodzicielskiego. Należy również pamiętać, że w przypadku, gdy pracujesz w Norwegii,a drugi rodzic przebywa wraz z dzieckiem w Polsce, należy ustalić który kraj ma pierwszeństwo wypłaty świadczenia. Ma tu znaczenie czy drugi rodzic jest aktywny zawodowo. Jeżeli oboje rodziców jest aktywny zawodowo, czyli jeden w Norwegii, drugi w Polsce to wypłata zasiłku leży po stronie kraju, w którym mieszka dziecko. W określonych przypadkach można pobierać je z dwóch krajów jednocześnie, o czym wspomnimy w dalszej części.

 

Uwaga!
Jeżeli utracisz prawo do pobierania zasiłku na dzieci z Norwegii, np. ze względu na brak pracy lub podjęcie zatrudnienia przez drugiego rodzica w Polsce, zgłoś ten fakt jak najszybciej. NAV raz do roku dokonuje kontroli prawa do pobieranego zasiłku. Jeżeli otrzymywałeś go bezprawnie, będziesz musiał zwrócić całą kwotę!

 

 

Zasiłek opiekuńczy

Jest to świadczenie przysługujące na dziecko pomiędzy 13, a 23 miesiącem życia i wynosi 7 500 kr miesięcznie. Może o niego wnioskować rodzic, który jest członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych pracując w Norwegii lub pobierając zasiłek zastępujący dochód. Z dodatkowych warunków niezbędne jest udokumentowanie przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych przez minimum 5 lat. Lata pracy można udokumentować łącząc je także z innych krajów, np. jeżeli pracujesz w Norwegii 2 lata, a 3 pracowałeś w Polsce, powinieneś uzyskać z ZUS zaświadczenie, które to udokumentuje. Aby mieć prawo do pełnej kwoty zasiłki dziecko, na które chcesz pobierać świadczenie nie może uczęszczać do żłobka/przedszkola publicznego lub z dofinansowaniem publicznym.

 

Ważne!
Jako aktywność zawodową w Polsce uznaje się pracę na podstawie umowy, opłacanie składek w KRUS czy pobieranie opodatkowanego zasiłku jakim jest zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek chorobowy czy zasiłek rodzicielski. Jeżeli matka dziecka przebywa na urlopie wychowawczym, nadal pozostaje w stosunku zatrudnienia z pracodawcą i również jest uznana za aktywną zawodowo.

 

 

Dodatek dyferencyjny

Jeżeli z powodu aktywności drugiego rodzina w Polsce pobierasz świadczenie 500+ i/lub Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, w określonych przypadkach masz prawo ubiegać się również o wypłatę norweskiego zasiłku rodzinnego i opiekuńczego. Kiedy?

  • Twoje dziecko ma mniej niż 6 lat,
  • Twoje dziecko jest pomiędzy 13, a 23 miesiącem życia.

W powyższych przypadkach norweskie świadczenie jest wyższe niż polskie, W związku z tym przysługuje Tobie dodatek dyferencyjny, czyli różnica w wysokości świadczeń.