Zasiłki, które możesz pobierać na dzieci mieszkające w Polsce

07.10.2020

Nie każdy wie, że pracując w Norwegii lub pobierając zasiłek zastępujący dochód, można wnioskować o wypłatę świadczeń socjalnych na dzieci pozostające w Polsce. Warunkiem przyznania świadczeń jest posiadanie pełnych praw rodzicielskich. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, zapoznaj się z tym, jakie pozostałe warunki spełnić, aby móc otrzymać świadczenia, takie jak: zasiłek rodzinny, opiekuńczy czy rodzicielski. Dzięki temu możesz zyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy koron miesięcznie.

Zasiłki, które możesz pobierać na dzieci mieszkające w Polsce

Nie każdy wie, że pracując w Norwegii lub pobierając zasiłek zastępujący dochód, można wnioskować o wypłatę świadczeń socjalnych na dzieci pozostające w Polsce. Warunkiem przyznania świadczeń jest posiadanie pełnych praw rodzicielskich. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, zapoznaj się z tym, jakie pozostałe warunki spełnić, aby móc otrzymać świadczenia, takie jak: zasiłek rodzinny, opiekuńczy czy rodzicielski. Dzięki temu możesz zyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy koron miesięcznie.

Zasiłek rodzinny i opiekuńczy

Pierwsze z nich to świadczenie wypłacane na dziecko od urodzenia, do ukończenia przez nie 18 roku życia. Miesięczna stawka wynosi 1054 NOK, a od września 2020 roku na dziecko do 6 roku życia została podwyższona do kwoty 1354 NOK. Masz prawo do jego pobierania na dzieci pozostające w Polsce, o ile matka dzieci jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. W sytuacji, gdyby była ona zatrudniona, pierwszeństwo wypłaty zasiłku rodzinnego leży po stronie kraju, w którym mieszkają dzieci, czyli Polski. Wówczas powinieneś wnioskować o wypłacanie świadczenia 500+, które jest traktowane na równi z norweskim zasiłkiem rodzinnym.

 

Zasiłek opiekuńczy natomiast jest przyznawany na dziecko od 13. do 23 miesiąca życia, w kwocie 7500 NOK. Również możesz wnioskować o świadczenie, jeżeli dziecko przebywa w Polsce. Pamiętaj jednak, że nie może ono uczęszczać do publicznego lub prywatnego z dofinansowaniem publicznym żłobka lub przedszkola. Jeżeli będziesz w tej sytuacji, świadczenie może być dla ciebie proporcjonalnie pomniejszone (o ilość godzin pobytu w placówce), co ostatecznie może skutkować brakiem wypłacenia zasiłku.

 

Aby móc ubiegać się o wyżej wymienione świadczenia, należy udokumentować to, że odprowadza się składki w Norwegii z tytułu pracy lub pobieranego zasiłku. W przypadku świadczenia opiekuńczego, oboje rodzice muszą przedstawić dokumentację potwierdzającą przynależność do systemu ubezpieczeń przez minimum 5 lat z całego swojego życia. Zaświadczenia mogą dotyczyć wykonywania w pełni oskładkowanej pracy bez względu na kraj. Ważne jest jednak, aby do wniosku dołączyć przetłumaczone dokumenty na język norweski lub angielski.

 

Pozostałymi dokumentami są: akt urodzenia dziecka, akt małżeństwa, rejestracja pobytu, roczne zestawienia dochodów od pracodawców, odcinki z pensji za bieżący rok podatkowy oraz skan dokumentu tożsamości.

 

Zasiłek ojcowski

Jeżeli w ostatnim czasie zostałeś ojcem lub nim zostaniesz, możesz sprawdzić, czy wypracowałeś sobie prawo do pobierania zasiłku na nowo narodzone dziecko. Powinieneś przede wszystkim sprawdzić, czy osiągnąłeś w Norwegii dochód w wysokości co najmniej 0,5 stawki G, czyli 50 675,50 NOK oraz czy przepracowałeś 6 z ostatnich 10 miesięcy pracy. Jeżeli tak było, kolejną rzeczą jest to ,czy i kiedy matka twojego dziecka będzie wracała do szkoły lub pracy po porodzie. Warunkiem przyznania zasiłku ojcowskiego jest właśnie powrót matki do pracy na minimum 75% etatu lub do nauki dziennej. Aby mieć prawo do pełnego okresu świadczenia, powinieneś przejść na niego już w 7 tygodniu po urodzeniu się dziecka. W zależności od tego, jaką stawkę zasiłku wybierzesz, takiej wysokości dochód będziesz otrzymywał. W przypadku stawki 80%, możesz opiekować się dzieckiem w Polsce przez kolejne 50 tygodni. Jeżeli jednak będziesz wolał 100% stawki, będziesz miał prawo do pobierania zasiłku przez kolejne 40 tygodni.

 

W jaki sposób obliczana jest podstawa do wypłaty świadczenia? NAV sprawdza twój najkorzystniejszy dochód z 6 z ostatnich 10 miesięcy. Wlicza się do niego to, co zarobiłeś, pobierając także zasiłki, takie jak: chorobowy, dla bezrobotnych czy rehabilitacyjny.

 

Chcąc ubiegać się o to świadczenie, musisz przygotować 2 podstawowe dokumenty, którymi są: akt urodzenia, na którym widniejesz jako ojciec dziecka oraz - w przypadku gdy matka dziecka wraca do pracy – zaświadczenie od jej pracodawcy zawierające dokładną datę rozpoczęcia pracy, stanowisko oraz procentowy wymiar czasu pracy, np. 100%.