Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Zasiłek rodzinny z Norwegii. Najważniejsze zasady

01.08.2021

Dynamiczna sytuacja na rynkach pracy zarówno w Polsce, jak i w Norwegii, może przyczynić się do nabycia lub utraty prawa do pobierania świadczeń rodzinnych w danym kraju. Zasiłek rodzinny jest dodatkiem regulowanym przez koordynację systemu zabezpieczenia społecznego. Co to oznacza? To, że osoba, która pobiera zasiłek rodzinny, w pierwszej kolejności musi ustalić, jaki kraj ma pierwszeństwo jego wypłaty oraz musi informować odpowiednie urzędy o utracie ewentualnego prawa do świadczenia. Czym jest zatem zasiłek rodzinny i z jakiego kraju powinieneś go otrzymywać?

Przypominamy zasady pobierania zasiłku rodzinnego!

Dynamiczna sytuacja na rynkach pracy zarówno w Polsce, jak i w Norwegii, może przyczynić się do nabycia lub utraty prawa do pobierania świadczeń rodzinnych w danym kraju. Zasiłek rodzinny jest dodatkiem regulowanym przez koordynację systemu zabezpieczenia społecznego. Co to oznacza? To, że osoba, która pobiera zasiłek rodzinny, w pierwszej kolejności musi ustalić, jaki kraj ma pierwszeństwo jego wypłaty oraz musi informować odpowiednie urzędy o utracie ewentualnego prawa do świadczenia. Czym jest zatem zasiłek rodzinny i z jakiego kraju powinieneś go otrzymywać?

Podstawowe informacje nt. zasiłku rodzinnego w Norwegii

Zasiłek rodzinny jest niczym innym jak świadczeniem pieniężnym przysługującym na dziecko od urodzenia do momentu osiągnięcia przez nie 18 roku życia. Wynosi od 1 354 kr na dziecko poniżej 6 roku życia (od września 2020) lub 1 054 kr na dziecko pomiędzy 6. a 18 rokiem życia. Osoby chcące pobierać świadczenie w Norwegii muszą osiągać dochód z tytułu pracy lub zasiłków zastępujących dochód (zasiłek chorobowy, dla bezrobotnych, AAP, chorobowy). Zaletą zasiłku rodzinnego w Norwegii jest możliwość o ubiegania się o spłatę nawet do 3 lat wstecz, jeżeli z różnych powodów nie wnioskowałeś o niego wcześniej.

 

Kto powinien pobierać zasiłek w Norwegii?

Jeżeli pracujesz w Norwegii lub pobierasz opodatkowany zasiłek z Norwegii, natomiast twoje dziecko przebywa wraz z matką w Polsce oraz nie jest ona aktywna zawodowo (nie pracuje, nie opłaca składek w KRUS i nie pobiera opodatkowanych zasiłków) świadczenie na dziecko powinna wypłacać Norwegia. W sytuacji, gdy twoje dziecko jest powyżej 6 roku życia, możesz ubiegać się w Polsce o wypłatę dodatku dyferencyjnego. Jest to różnica pomiędzy świadczeniem 500+ a norweskim zasiłkiem w kwocie 1 054 kr.

 

Również, gdy przebywasz wraz z całą rodziną w Norwegii, świadczenie rodzinne powinieneś pobierać wyłącznie w Norwegii.

 

Kto powinien pobierać zasiłek w Polsce?

W sytuacji, gdy pracujesz w Norwegii, natomiast twoje dziecko wraz z matką przebywa w Polsce i jest ona aktywna zawodowo, świadczenie rodzinne powinno być wypłacane przez Norwegię. Druga sytuacja, w której powinieneś pobierać świadczenie z Norwegii, jest wtedy, gdy pracujesz w Norwegii i przebywasz w niej wraz z dzieckiem, lecz matka dziecka przebywa i/lub pracuje w Polsce. Dodatkowo, jeżeli twoje dziecko jest powyżej 6 roku życia, możesz wnioskować o wypłatę z Polski wspomnianego wcześniej dodatku dyferencyjnego.

 

Rezygnacja z pobierania zasiłku rodzinnego

Musisz pamiętać, że w każdej decyzji o przyznaniu świadczenia rodzinnego znajduje się klauzula, która mówi tobie o konieczności informowania urzędów o sytuacjach, które mogą mieć wpływ na twoje prawo do jego pobierania. Co to oznacza? Poniżej przedstawiamy sytuacje, w których powinieneś skontaktować się z NAV jak najszybciej:

  1. Pan Jan wraz z żoną i dzieckiem mieszkają i pracują w Norwegii. Żona Pana Jana pobiera zasiłek na ich wspólne dziecko, jednak podejmuje decyzję o powrocie do Polski. Matka dziecka powinna złożyć do NAV pismo o rezygnację z dalszej wypłaty zasiłku, natomiast Pan Jan powinien złożyć nowy wniosek o wypłatę zasiłku rodzinnego na dziecko. Oczywiście wyłącznie wtedy, kiedy żona Pana Jana nie będzie aktywna zawodowo w Polsce.
  2. Pan Krzysztof pracuje w Norwegii i pobiera zasiłek rodzinny, natomiast jego dzieci wraz z matką przebywają w Polsce. Matka dzieci dotychczas była bezrobotna, bez prawa do zasiłku, jednak od kolejnego miesiąca rozpoczyna pracę. Co powinien zrobić Pan Krzysztof? Jak najszybciej skierować pismo do NAV o rezygnację z zasiłku rodzinnego. Matka dzieci Pana Krzysztofa powinna wnioskować o wypłatę świadczenia 500+ w Polsce, od miesiąca, w którym rozpocznie pracę.

 

Uwaga!

Pamiętaj, że jeżeli matka twoich dzieci pracująca w Polsce, straci zatrudnienie i nie będzie pobierała opodatkowanych zasiłków, powinieneś jak najszybciej zrezygnować z wypłaty 500+ i wnioskować o wypłatę zasiłku rodzinnego w Norwegii.

 

Zasiłek rodzinny a zasiłek opiekuńczy z Norwegii

Jeżeli posiadasz dziecko w wieku 13-23 miesięcy, możesz również wnioskować o wypłatę zasiłku opiekuńczego, który wynosi 7 500 kr miesięcznie. Nie koliduje on z faktem pobierania zasiłku rodzinnego z Norwegii czy świadczenia 500+. Tu jednak, poza koniecznością udokumentowania aktywności zawodowej w Norwegii, powinieneś móc wykazać, że wraz z matką dzieci przynależeliście do systemu ubezpieczeń społecznych przez minimum 5 lat podczas całego swojego życia. Możesz łączyć staże pracy z innych państw EOG. Pamiętaj także, że o ten zasiłek możesz wnioskować wyłącznie 3 miesiące wstecz. Pojawiły się informacje o tym, że wkrótce świadczenie zostanie zniesione, w związku z tym, jeżeli masz prawo – nie zwlekaj i wnioskuj jak najszybciej!

Zaczekaj. Przeczytałeś juz?

Rodzinny kapitał opiekuńczy w Polsce a zasiłek opiekuńczy w Norwegii

Idź do artykułu