Potwierdź swoje wykształcenie w Norwegii

Twoje kredyty

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Zasiłek rodzinny z Norwegii: czy wiesz, co to dodatek dyferencyjny?

14.08.2022

Zastanawiałeś się, czy pobierasz już maksymalne kwoty zasiłku rodzinnego na dzieci z Norwegii? Bez względu na to, w którym kraju - czy w Polsce, czy w Norwegii - powinieneś pobierać świadczenie, drugi z nich w określonych przypadkach może wypłacać Tobie dodatek dyferencyjny. Jest to różnica w wysokości pobieranego przez Ciebie zasiłku a tym, ile mógłby pobierać, gdybyś miał prawo do świadczenia w drugim kraju, w którym jest on wyższy. Sprawdź, kto w jakiej sytuacji może o niego wnioskować.

Zastanawiałeś się, czy pobierasz już maksymalne kwoty zasiłku rodzinnego na dzieci z Norwegii? Bez względu na to, w którym kraju - czy w Polsce, czy w Norwegii - powinieneś pobierać świadczenie, drugi z nich w określonych przypadkach może wypłacać Tobie dodatek dyferencyjny. Jest to różnica w wysokości pobieranego przez Ciebie zasiłku a tym, ile mógłby pobierać, gdybyś miał prawo do świadczenia w drugim kraju, w którym jest on wyższy. Sprawdź, kto w jakiej sytuacji może o niego wnioskować.

Czym jest zasiłek rodzinny?

Jest to świadczenie przysługujące na dziecko od urodzenia do ukończenia przez nie 18 roku życia. Może o niego wnioskować rodzic, który pracuje w Norwegii lub pobiera opodatkowany zasiłek, czyli np. zasiłek chorobowy, ojcowski, zasiłek dla bezrobotnych. Ważnym atutem tego świadczenia jest fakt, że możesz go odzyskać nawet do 3 lat wstecz. W związku z tym, jeżeli miałeś do niego prawo, a z różnych powodów nie wnioskowałeś o niego w terminie, możesz go odzyskać w każdym momencie. Ile wynosi zasiłek?

  • Kwota 1 676 kr przysługuje na dziecko od urodzenia do ukończenia przez nie 6 roku życia,
  • Kwota 1 054 kr przysługuje na dziecko w wieku 6-18 lat.

 

Ważne!
O zasiłek rodzinny możesz ubiegać się do 3 lat wstecz! Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez NAV, otrzymujesz jednorazową spłatę świadczenia.

 

 

Dodatek dyferencyjny

Chcąc wytłumaczyć czym jest dodatek dyferencyjny, musimy przeliczyć, ile 500+, przeliczając je na korony norweskie. Licząc kwotę po średnim kursie, wychodzi nam ok. 1 100 – 1 200 kr. Jeżeli zatem, pobierasz 500+, a Twoje dziecko jest poniżej 6 roku życia, jesteś w stanie odzyskać miesięcznie nawet ok. 500 kr.

 

Dodatek dyferencyjny dotyczy również odwrotnej sytuacji, kiedy to pobierasz zasiłek rodzinny z Norwegii w kwocie 1 054 kr. Kwota ta jest niższa niż 500 + w Polsce. Aby odzyskać przysługujący Tobie dodatek dyferencyjny, powinieneś o niego wnioskować w Polsce.

 

Uwaga!
W określonych sytuacjach masz prawo pobierać dodatek dyferencyjny z Polski lub z Norwegii.

 

 

Jaki kraj ma pierwszeństwo w wypłacie zasiłku rodzinnego?

Podstawowym warunkiem, aby to określić, są przepisy międzynarodowe dotyczące koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego. Co to jest? Warunkuje ona określenie aktywności zawodowej rodziców oraz miejsca zamieszkania dzieci, na które wnioskuje się o świadczenie.

  • jeżeli pracujesz w Norwegii, a Twoje dziecko wraz z matką, która nie jest aktywna zawodowo, przebywa w Polsce, zasiłek na dziecko powinna wypłacać Norwegia,
  • jeżeli pracujesz w Norwegii, a Twoje dziecko wraz z matką, która jest aktywna zawodowo (pracuje, odprowadza składki w KRUS, pobiera opodatkowany zasiłek), przebywa w Polsce, powinieneś wnioskować o 500+ i o dodatek dyferencyjny w Norwegii, jeżeli Twoje dziecko jest poniżej 6 roku życia.

 

 

Jakie dokumenty należy przedstawić w Norwegii?

Poza samym wnioskiem, który powinieneś dostarczyć do NAV, Twoim obowiązkiem jest przesłanie poniższych:

  • akt urodzenia dziecka na druku unijnym lub przetłumaczony na język norweski lub angielski,
  • akt małżeństwa, jeżeli pozostajesz w związku małżeńskim, na druku unijnym lub przetłumaczony na język norweski lub angielski,
  • rejestrację pobytu w Policji, jeżeli Twój pobyt jednorazowo w Norwegii przekracza 3 miesiące,
  • umowę o pracę lub decyzję o przyznaniu w Norwegii opodatkowanego zasiłku, aby udowodnić osiąganie dochodu w Norwegii,
  • dokument tożsamości dla potwierdzenia danych osobowych zawartych we wniosku.


Powyższe dokumenty są niezbędne. Należy pamiętać, że NAV może poprosić o dodatkową dokumentację podczas rozpatrywania wniosku.