Zasiłek rodzinny z Norwegii a 500+ w Polsce

21.10.2020

Od września 2020 Norwegia powiększyła świadczenie rodzinne na dziecko do 6 roku życia. Wynosi ono 1 354 NOK. Jeżeli ze względu na aktywność zawodową matki dziecka, pobierasz 500+ w Polsce, Norwegia może wypłacić tobie dodatek dyferencyjny, czyli różnicę wysokości pomiędzy świadczeniami. Nie zostanie to jednak przyznane automatycznie. Jeżeli chcesz otrzymać wyrównanie, musisz wnioskować o zasiłek rodzinny w Norwegii.

Rodzinny w Norwegii i 500+ w Polsce

Od września 2020 Norwegia powiększyła świadczenie rodzinne na dziecko do 6 roku życia. Wynosi ono 1 354 NOK. Jeżeli ze względu na aktywność zawodową matki dziecka, pobierasz 500+ w Polsce, Norwegia może wypłacić tobie dodatek dyferencyjny, czyli różnicę wysokości pomiędzy świadczeniami. Nie zostanie to jednak przyznane automatycznie. Jeżeli chcesz otrzymać wyrównanie, musisz wnioskować o zasiłek rodzinny w Norwegii.

Czym jest zasiłek rodzinny?

Jest to świadczenie przysługujące na dziecko od jego urodzenia, do uzyskania pełnoletniości. Ma o nią prawo wnioskować jeden z rodziców, który pracuje w Norwegii lub pobiera świadczenie zastępujące dochód (np. zasiłek ojcowski, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy, zasiłek rehabilitacyjny). Ważne jest, aby osoba wnioskująca o rodzinny, miała pełnię praw rodzicielskich oraz sprawowała faktyczną opiekę nad dzieckiem. O zasiłek można ubiegać się nawet do 3 lat wstecz. Istotne jest również to, że możesz otrzymywać świadczenie, nawet wtedy, gdy twoje dzieci mieszkają poza Norwegią. We wniosku, który musisz złożyć, powinieneś wprowadzić dane, które określają, że to właśnie Norwegia powinna wypłacać tobie zasiłek.

 

Rodzinne w Norwegii a 500+ w Polsce

Aby trafnie określić, jaki kraj powinien wypłacać tobie świadczenie na dziecko, należy zwrócić uwagę na aktywność zawodową rodziców.

  • Jeżeli ojciec dziecka pracuje w Norwegii, matka dziecka nie pracuje w Polsce, to świadczenie powinno być wypłacane przez Norwegię,
  • Jeżeli ojciec dziecka pracuje w Norwegii, matka dziecka pracuje w Polsce, to świadczenie powinno być wypłacane przez kraj, w którym mieszka dziecko.

Jako aktywność zawodową w Polsce rozumie się zatrudnienie, pobieranie opodatkowanych świadczeń, np. zasiłek macierzyński, zasiłek dla bezrobotnych oraz przynależność do KRUS.

 

Dodatek dyferencyjny

Wspomniany wcześniej dodatek dyferencyjny to różnica w wysokości kwot przynależnego świadczenia rodzinnego (po przeliczeniu 500+ na NOK i porównaniu go do 1354 NOK). Mogą o niego wnioskować te osoby, które posiadają dzieci do 6 roku życia. Jeżeli ze względu na aktywność zawodową matki dziecka w Polsce pobierasz świadczenie 500+, masz prawo do wypłaty dodatku z Norwegii. Nie jest on przyznawany automatycznie, dlatego też musisz o niego wnioskować. Pamiętaj jednak, że zasiłek rodzinny w Norwegii jest wyższy od świadczenia 500+ dopiero od września tego roku. Za wcześniejsze miesiące nie masz do tego prawa.

 

Jaka jest niezbędna dokumentacja?

Do wniosku należy dołączyć przede wszystkim akt urodzenia dziecka, na którym widnieją dane osoby wnioskującej jako prawnego opiekuna, akt małżeństwa, rejestrację pobytu przez osoby, których jednorazowy pobyt przekracza 3 miesiące. Dodatkowo musisz udowodnić opłacanie przez siebie składek poprzez przedstawienie aktualnie obowiązującej umowy o pracę lub decyzję o przyznaniu świadczenia zastępującego dochód. Ci, którzy wnioskują o spłatę zasiłku rodzinnego za poprzednie lata, powinni dołączyć roczne zestawienia dochodów. Pozostali, którzy chcieliby otrzymać świadczenie wyłącznie za bieżący rok, powinni przedstawić wszystkie odcinki z pensji.